OVEREENKOMST SURINAME EN NEDERLAND OVER ERKENNING VONNISSEN UITGEBREID NAAR ARUBA, CURACAO EN ST. MAARTEN

De Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken, wordt uitgebreid naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
 
Dit zijn de betrokken partijen op 14 juli 2015 in Paramaribo overeengekomen. De overeenkomst geldt niet voor de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
 
Op grond van de overeenkomst worden authentieke (waaronder notariële) akten en vonnissen uit Suriname in beginsel erkend in Aruba, Curacao en Sint Maarten, en andersom. Er is doorgaans slechts een eenvoudig te verkrijgen rechterlijk verlof nodig om die akten en vonnissen ten uitvoer te kunnen leggen.
 
De Surinaamse rechtspraak kampt al jaren met grote achterstanden. Rechtszaken, ook kort gedingen, duren erg lang. De rechtspraak op Aruba, Curacao en Sint Maarten is aanzienlijk sneller. De nieuwe Overeenkomst biedt voor  partijen die zakelijke belangen hebben in Suriname de mogelijkheid om af te spreken geschillen door, bijvoorbeeld, de Curaçaose rechter te laten beslechten. Dat kan ook in kort geding en ook als Surinaams recht van toepassing is. Dit kan op termijn resulteren in een toename van Surinaamse zaken bij de gerechten op de drie genoemde eilanden.
 
De uitbreiding van de overeenkomst is gunstig voor de handel tussen Suriname en de Nederlands Caribische eilanden en creëert mogelijkheden om het investeringsklimaat in Suriname te verbeteren. Het is nog onduidelijk wanneer de uitbreiding van de overeenkomst in werking zal treden.
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Randolph van Eps of Rogier van den Heuvel van VanEps Kunneman VanDoorne.
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.