BES-Recht

Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES)

De BES-eilanden zullen in het kader van de staatkundige hervormingen in het Koninkrijk der Nederlanden binnen enkele jaren als openbare lichamen onderdeel gaan uitmaken van het land Nederland. Op de BES-eilanden zal de US Dollar als nieuwe valuta worden ingevoerd. Curacao en Sint Maarten worden ieder een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden met elk hun eigen wet- en regelgeving.

Uitgangspunt van de staatkundige hervorming is dat pas geleidelijk Nederlandse wetgeving in de BES-eilanden wordt ingevoerd. Vastgelegd is dat verschillen tussen Europees Nederland en de BES mogelijk zijn, mits gebaseerd op de daarvoor in het Koninkrijksstatuut op te nemen gronden, waaronder: economische en sociale omstandigheden, de grote afstand tot het Europese deel van het Koninkrijk, de geringe bevolkingsomvang en andere factoren waardoor deze eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland. Op het gebied van de financiele markten is er alle aanleiding voor afwijkende regelingen in plaats van invoering van de Nederlandse wetgeving.

Het Nederlandse Ministerie van Financien bereidt wetgeving voor de BES-eilanden voor, onder andere op het terrein van het financiele recht. Een van de uitgangspunten daarbij is dat ondanks integratie van de BES-eilanden in het land Nederland, de BES en Nederland wat betreft de activiteiten in de financiele sector twee gescheiden jurisdicties zullen blijven. Dit betekent dat een financiele instelling die met een vergunning op basis van de Wet financieel toezicht (Wft) in Nederland actief is, niet vanzelfsprekend op de BES-eilanden actief mag zijn. Daartegenover staat dan ook dat een instelling met een BES-vergunning niet op basis van die BES-vergunning in Nederland mag opereren.

De wetgeving waarom het hier gaat heeft betrekking op banken, verzekeraars, assurantiebemiddelaars, beleggingsinstellingen en administrateurs daarvan, geldtransactiekantoren en trustkantoren. Het tegengaan van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme behoren ook hiertoe.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiele markten (AFM) zullen wat de BES-eilanden betreft worden aangewezen als toezichthouders. DNB wordt verantwoordelijk voor het toezicht op banken, verzekeraars en trustkantoren; de AFM voor het toezicht op assurantiebemiddelaars, beleggingsinstellingen en administrateurs, en effectenbeurzen.

Na de transitie zullen financiele ondernemingen die in de BES actief zijn in beginsel een vergunning op basis van de in de BES geldende toezichtwetten nodig hebben, en vervolgens onder toezicht komen van DNB of de AFM. Dit geldt zowel voor zelfstandige vestigingen als voor bijkantoren, en in bepaalde gevallen ook voor financiele ondernemingen (zoals beleggingsinstellingen) die hun producten en diensten in de BES aanbieden zonder daar gevestigd te zijn. Een en ander is het directe gevolg van de staatkundige hervorming waardoor de BES-eilanden straks door een landsgrens van Curacao respectievelijk Sint Maarten worden gescheiden.

Voor financiele ondernemingen die al in de BES actief zijn geldt dat hun BNA-vergunning,voor zover deze betrekking heeft op hun activiteiten in de BES, op grond van overgangsrecht van rechtswege wordt omgezet in een vergunning van DNB respectievelijk de AFM. Nieuwe toetreders zullen zich in de nieuwe situatie bij de Nederlandse toezichthouders moeten vervoegen en op grond van de BES-wetgeving een vergunning moeten aanvragen.

De Bank van de Nederlandse Antillen (BNA), of haar rechtsopvolger, zal als toezichthouder voor Curacao en Sint Maarten verantwoordelijk zijn voor het home country toezicht (groepstoezicht) op in de nieuwe landen gevestigde financiele ondernemingen. Daaronder bevinden zich veel van de banken en verzekeraars die in de BES-eilanden actief zijn (via een bijkantoor of door middel van dienstverrichting). De BNA blijft om die reden nauw betrokken bij het toezicht op financiele ondernemingen in de BES-eilanden.

Op 24 juni 2009 is een consultatieronde gestart. Allerlei marktpartijen worden daarbij betrokken (klik hier). Er zijn twee consultatiedocumenten: het consultatiedocument Toezicht BES en het consultatiedocument Integriteit BES. Tot en met 21 augustus 2009 kan op deze consultatiedocumenten worden gereageerd.

(Source: Karel's Legal Blog)

June 24, 2009

.

 

St. Maarten one step closer to averting FATF blacklisting

PHILIPSBURG--St. Maarten came one step closer to being compliant with the Financial Action Task Force (FATF) recommendations and avoiding being publicly listed as a jurisdiction with weak measures to combat money-laundering and terrorism-financing on Friday when Members of Parliament (MPs) unanimously passed the National Ordinance amending the Penal Code in connection with the implementation of some urgent international obligations.

CU wil wet tegen kindermishandeling BES-eilanden

BES EILANDEN - De ChristenUnie wil dat er een nieuwe wet komt tegen kindermishandeling op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De kleinste regeringspartij roept het kabinet op werk te maken van een wet die fysiek en psychisch geweld tegen kinderen ook op de BES-eilanden verbiedt.

Lawyers say the government's appeal in dump case is incomprehensible

PHILIPSBURG--There is still unlawful nuisance and the odour at the sanitary landfill must be removed. The Country St. Maarten considers itself committed to the Fire Suppression Plan but does not want to commit itself to a specific date.