1 januari 2012: inwerkingtreding Boek 10 BW, internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht was een slangenkuil van verschillende regelgeving, wetten en verdragen. Met de invoering van het nieuwe Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek per 1 januari 2012 is een groot deel van de oude regelgeving in het internationale privaatrecht bijeengebracht tot een samenhangend en systematisch geheel.

Ook het internationale familie- en erfrecht zijn in Boek 10 opgenomen. Zo treft men er de conflictregels aan betreffende o.a. het huwelijk, huwelijksvermogensregime, echtscheiding, afstamming, naamrecht, adoptie, kinderbescherming, kinderalimentie en het internationale erfrecht. Veel verrassingen ten opzichte van de oude regelgeving zijn er niet, met uitzondering van het toepasselijke recht bij een internationale echtscheiding. Wie een verzoek tot echtscheiding in Nederland indient, krijgt te maken met het Nederlandse echtscheidingsrecht. Dat was vroeger anders en ingewikkeld; buitenlanders die een verzoek tot echtscheiding in Nederland indienden, kregen niet automatisch te maken met toepassing van het Nederlandse recht op hun scheiding. Een verbetering ten opzichte van de oude regelgeving!

mr. Annelies van Solinge en mr. Elseline van Lierop-Snuif, Van Benthem & Keulen

(Source: Van Benthem & Keulen)

31 january 2102

 

 

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.