Jaarverslag Openbaar Ministerie Curaçao 2011

WILLEMSTAD - Heden is het Jaarverslag van het Openbaar Ministerie Curaçao 2011 gepubliceerd. Het is het eerste eigen jaarverslag van het parket Curaçao.

 
In het jaarverslag 2011 wordt terug gekeken op een jaar waarin met name de bestuurlijke veranderingen, ten gevolge van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010, binnen het land Curaçao de boventoon hebben gevoerd en de invloed die het heeft gehad op de organisatie.
 
Echter, met de komst van bestuurlijke veranderingen mocht het proces van strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde nooit in gevaar komen. Het primaire proces heeft daarom ook in 2011 weer in het teken gestaan van  het nastreven van gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in het Jaarplan 2011-2012.
 
 
Vergeleken met 2010 heeft 2011, met in totaal 492 overvallen, 51 meer overvallen gekend.
 
Voorts is het oplossingspercentage van 37,6% in 2010 naar 36,4% in 2011 gegaan, hetgeen een lichte daling van 1,2% inhoudt. In het streven van het OM om het oplossingspercentage op 50% te brengen, is de score desalniettemin respectabel in vergelijking met voorgaande jaren. Naar verwachting zal deze score, gezien de stand van professionaliteit van het Atrakoteam, waarschijnlijk weer gaan stijgen, mits de samenwerking met andere afdelingen binnen het Korps gehandhaafd blijft.
 
Bovendien is een algemene belemmering voor het optimaal functioneren in deze het uitblijven of vertraagd binnenkomen van print- en zendmastgegevens van een lokale provider van telecomverkeer.
 
 
Met betrekking tot drugssmokkel staat in het Jaarverslag het volgende.
 
In 2011 is wederom gebleken dat de scherpe drugscontrole door het Hato-team op de luchthaven Hato van Curaçao noodzakelijk is geweest. In de onderstaande tabel wordt, op basis van douanegegevens, het totaal aantal aangehouden verdachten op de luchthaven weergegeven. In 2011 zijn in totaal 339 verdachten aangehouden. Daarvan is 38% direct in verzekering gesteld. Vergeleken met het jaar 2010 is er sprake van een lichte daling van 3% van aangehouden verdachten die in strijd met de Opiumlandsverordening 1960 hebben gehandeld.
 
De meeste aangehouden verdachten hadden de Nederlandse Nationaliteit (301) en hadden Nederland als eindbestemming.
 
In totaal is er 346.865 gram cocaïne in beslag genomen, 12.865 gram hasj en 113.890 gram marihuana. In 2011 is er heroïne noch XTC tabletten in beslag genomen.
 
In de voornaamste gevallen werden de in beslaggenomen verdovende middelen in de reiskoffer en/of handbagage van de verdachte aangetroffen (154). Ook zijn er personen aangehouden die de verdovende middelen op het lichaam droegen (82) of in het lichaam vervoerden, in de vorm van bolita’s (79).
 
De meeste aangehouden verdachten vielen in de leeftijdscategorie van 21 t/m 25 jaar. Van deze 339 verdachten waren 234 mannen en 195 vrouwen.
 
Na het arrest van de Hoge Raad van 25 november 2008 heeft het GEA geen reisverboden meer opgelegd aan drugskoeriers. Wel zijn er, net als in 2009 en 2010, ook in 2011 gecombineerde straffen (gedeeltelijk voorwaardelijk) opgelegd voor niet-recidivisten. Recidivisten blijven in voorarrest tot en met de behandeling ter terechtzitting. Al geruime jaren levert dit een probleem op voor de executie, gezien het gebrek aan cellencapaciteit. Op grond van artikel 24a van de Paspoortwet komen recidivisten tevens op een signaleringslijst te staan. In het nieuwe Wetboek van Strafrecht is het reisverbod als een zelfstandige straf opgenomen in artikel 1:11. Echter, er moet nog een wijziging plaatsvinden in de Opiumlandsverordening 1960. Om deze reden is het reisverbod sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht nog niet opgelegd door het Hof van Justitie.
 
 
Over relationeel geweld:
 
In totaal zijn in 2011 142 aangiften voor relationeel geweld gedaan.
 
Het OM heeft zich voornamelijk bezig gehouden met het versterken van de banden met diverse ketenpartners. Daarbij zijn, ter uitvoering van de nieuwe richtlijn “Relationeel Geweld” (RG), concrete werkafspraken gemaakt met de Stichting Reclassering en de Voogdijraad/Centraal Meldpunt Kindermishandeling. In dat kader is tevens een presentatie gegeven aan de Voogdijraad over de achtergronden van deze richtlijn.
 
In juni 2011 heeft het OM een ketenoverleg gehouden. In dat overleg is wederom besloten om een bewustwordingsmaand rondom het thema RG te organiseren, tevens zijn er meerdere overleggen met ketenpartners gehouden.
 
Door het OM is getracht om RG-zaken binnen 6 maanden op zitting dan wel anders af te doen. Dit is grotendeels gelukt, door het dagvaarden van dergelijke zaken op de vrije voeters zittingen die door het GEA zijn gegeven. Met de leiding van het Korps zijn thans afspraken gemaakt om in het eerste kwartaal van 2012 cursussen te geven, waarin de richtlijn RG centraal zal staan.
 
Aantal bij de politie gemelde RG-zaken in 2011 per wijkbureau:
Wijkbureau Rio-Canario 15
Wijkbureau Mahuma & Seru Fortuna 13
Wijkbureau Brievengat 38
Wijkbureau Otrobanda 46
Wijkbureau Montagne 18
Wijkbureau Tera Kòrá / Barber 3
Wijkbureau Punda 9
 
Totaal 142 aangiften relationeel geweld in 2011
 
 

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.