Zaaksverdelingsreglementen Nederland vastgesteld

NETHERLANDS - De besturen van de rechtbanken en de gerechtshoven hebben zaaksverdelingsreglementen vastgesteld, die gisteren zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

 
Daarin is geregeld welke categorieën van zaken per gerecht in de verschillende zittingsplaatsen worden gehouden.
 
De zaaksverdelingsreglementen zijn opgesteld conform het nieuwe artikel 21 van de Wet op de rechterlijke organisatie
De besturen hebben de reglementen vastgesteld op grond van criteria die de Raad voor de rechtspraak in samenspraak met de gerechten heeft opgesteld. Toegankelijkheid en kwaliteit van de rechtspraak spelen een belangrijke rol bij de verdeling, net als een gezonde verhouding tussen kosten en baten. Daarnaast is de mening van ketenpartners in het rechtsgebied meegewogen.
 
De Rechtspraak

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.