Jaarverslag OM Curacao 2014 gepubliceerd

WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie is zeer tevreden met het feit dat het met de campagne ‘Ta Basta Awor!’ de bevolking heeft weten te bereiken. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014.
 
“Met de lancering van het actieprogramma ‘Ta Basta Awor!’ heeft het parket de burger van Curaçao op een indringende wijze weten te bereiken. Door een mediacampagne, maar ook met de steun van spirituele en geestelijke leiders en role models in onze samenleving wist de kerngedachte achter ‘Ta Basta Awor!’, namelijk het gezamenlijk een halt toeroepen aan geweldscriminaliteit, post te vatten in vele gedingen van onze samenleving”, staat in het voorwoord van hoofdofficier Heiko de Jong.
 
Het rendement hiervan was te zien in de opbrengst van de vuurwapen inleveractie ‘Entregá i Desarmá Kòrsou’, maar ook in het ombuigen van de opwaartse trend in atrako’s in de tweede helft van 2014. De opmaak naar het actieprogramma ‘Ta Basta Awor!’ werd gevormd door het OM-programma ‘Mi ta Brasa Seguridat’ vanaf eind 2013.
 
Verder werden diverse projecten opgestart synchroon aan het verzamelen van materiaal ten behoeve van een criminaliteitsbeeldanalyse. Zo werd bij het pilotproject ‘eye in the sky’ in samenwerking met Defensie geëxperimenteerd met luchtwaarneming ten behoeve van de rechtshandhaving op Curaçao.
 
Volgens het jaarplan 2014 zou het OM actief de samenwerking moeten zoeken met externe relatiegroepen en ketenpartners. Ook hierin zijn stappen gezet. Zo heeft het parket in een public-private partnership samen met bedrijfsleven en politie het grondwerk gelegd voor het opzetten van een ‘Tienda di Prevenshon’, gericht op het geven van beveiligingsadviezen en het verstrekken van moderne beveiligingsmiddelen aan kwetsbare groepen in de samenleving.
 
De samenwerking met het politiekorps KPC ten slotte is in 2014 conform aanbeveling van de Raad voor de Rechtshandhaving geborgd op het niveau van beide managementteams. De afname van instroom van strafzaken heeft zich in 2014 doorgezet.
 
Ook in 2014 leidde focus op de reorganisatie van het KPC en nadruk op recherchecapaciteit ten behoeve van het Team Grootschalig Onderzoek Magnus en Maximus tot minder strafzaken. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, aldus De Jong.
 
Wel kende 2014 zijn spraakmakende zaken. In augustus 2014 werd in Eerste Aanleg de strafzaak Magnus behandeld, gericht tegen de uitvoerders van de moord op Helmin Wiels. En in september 2014 werd een uitgebreid mensenhandelonderzoek ‘Victoria’ ter zitting gebracht.
 
De boete-inning is ten opzichte van het topjaar 2013 met een derde verminderd.
 
Dit houdt gelijke trend met de vermindering van het aantal door het KPC uitgeschreven oproepingsprocessen-verbaal. Wel is de bereidheid van de overtreder om direct een transactie te betalen toegenomen ten opzichte van vorige jaren. De voorlichtingscampagne van 2013 ‘Verkeersboete: transactie of veroordeling?’ lijkt haar vruchten te hebben afgeworpen.
 
“Terugblikkend op het dienstjaar 2014 kan ik stellen dat de in 2013 ingezette koers naar een meer transparant, communicatief parket, stevig gepositioneerd in onze samenleving, verder is gevolgd”, aldus de hoofdofficier.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.