Onderzoek UoC naar de beleving van chikungunya

WILLEMSTAD - Vanuit de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (Research Center) is een klein belevingsonderzoek verricht onder 250 personen die geïnfecteerd zijn geweest met Chikungunya.
 
Het onderzoek valt onder leiding van drs. Odette van Brummen-Girigori, 
die nauw samenwerkt met professor Dominelli werkzaam aan de Durnham University (United Kingdom). Gezien de noodzaak om pro-actiever met de aanpak van Zika om te gaan dan met Chikungunya, is besloten om deze voorlopige cijfers bekend te maken terwijl het grootschalig onderzoek nog loopt. Het lopend onderzoek bestaat uit twee onderdelen. 
 
Het eerste gedeelte betreft de beleving van personen die geïnfecteerd waren met Chikungunya en het tweede gedeelte betreft de woonomgeving van deze personen. 
 
Uit de voorlopige resultaten is gebleken dat de respondenten gemiddeld 11.31 dagen Chikungunya hadden gekregen, 7.21 dagen extreem ziek waren, maar dat werkende personen na gemiddeld 3.93 dagen weer aan de slag waren gegaan. Iets meer dan de helft (52.1%) van de respondenten gaven aan dat ze een terugval hadden gekregen nadat ze 
dachten hersteld te zijn. Bijna twee op de drie (63.6%) geïnfecteerden hebben een arts bezocht en liet hun bloed testen (67.9%). Een aanzienlijk aantal gaf aan dat ze natuurlijke producten hadden gebruikt zoals papaja-, mango-bladen, lamoengras, oregano om de symptomen te bestrijden en omstreeks acht van de tien respondenten (76.5%) gaven aan dat het nuttig was. In totaal wist 67.5% van de respondenten niet waar (locatie) ze door een geïnfecteerde mug werden gestoken. De respondenten gaven aan last te hebben van de volgende symptomen toen ze Chikungunya hadden gekregen, t.w.: problemen met lopen (90.5%), problemen met opstaan (87.2%), slaperigheid (76.4%), zich zwak voelen 
(86.2%), overgeven (31.4%), diarree (40.5%), gewrichtsklachten (90.7%), hoofdpijn (76.3%), koorts (77.7%), griepsymptomen (41.8%), huiduitslag (52.3%), problemen met zien (20.8%), opgezwollen klieren (38.6%), huidvervelling (31.9%) en overige klachten (21.2%) zoals versnelde hartkloppingen, duizeligheid, jeuk en koude rillingen. 
 
Over het algemeen voelden de respondenten die in het verleden Dengue hadden gekregen zich langer zwak toen ze Chikungunya kregen dan degenen die geen Denque hadden gekregen in het verleden. Verder zijn er indicaties dat personen werkzaam in het middenkader langer last hadden van hun ogen dan personen werkzaam in het lager kader. 
 
Aan de hand van de analyses werd aangetoond, dat respondenten in de leeftijdsgroep tot en met 18 jaar langer koorts hadden dan de leeftijdsgroepen van 19- 40 jaar en van 41 jaar en ouder. De leeftijdsgroep tot en met 18 jaar had echter significant korter last van 
gewrichtsklachten en was tevens sneller hersteld van Chikungunya.
 
Deze (voorlopige) resultaten hebben een aardig beeld geschapen hoe Chikungunya zich heeft gemanifesteerd onder een nog bescheiden geïnfecteerde groep woonachtig op Curaçao. De wens is aanwezig om het lopend onderzoek voort te zetten om een grotere groep van 1000 á 1500 personen te interviewen.
 
Tot slot kan geconcludeerd worden dat
1) medische deskundigen verder onderzoek dienen te verrichten om de symptomatologie van Chikungunya onder de loep te nemen;
2) nagegaan wordt welke maatregelen ouderen en/of fysiek zwakkere groepen kunnen nemen ter bestrijding van de symptomen van Chikungunya, Zika en/of soortgelijke virussen;
3) uit te zoeken welke bestandsdelen papaja-, mangobladen en overige natuurlijke producten bevatten die een remmende werking hebben op het virus van Chikungunya;
4) het belangrijk is dat er een protocol komt voor artsen betreffende hoe in de toekomst om te gaan met grote groep geïnfecteerde patiënten;
5) het raadzaam is om met een registratiesysteem te komen, zodat 
geïnfecteerde (ex) patiënten zich kunnen melden opdat op een gestructureerde wijze documentatie kan plaatsvinden. Gedacht kan worden aan een speciaal ontworpen internetsite/link, huisartsposten, buurthuizen en/ of andere instellingen die hieraan willen werken.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.