Adaly Rodriguez gepromoveerd op onderzoek naar vrouwenrechten op Curacao

WILLEMSTAD - Adaly Rodriguez is op 10 juli gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht (UU) op haar proefschrift met betrekking tot de rechten van vrouwen in Curacao.
 
“The application of the Women’s Convention upholds transformative potentials for the realisation of gender-based equality, and the advancement and protection of women in Curacao" is de titel van haar proefschrift.
 
Rodriguez heeft onderzoek gedaan naar de rechten van vrouwen op Curaçao. In haar proefschrift beschrijft ze hoe de rechten tijdens de geschiedenis ontwikkeld zijn en wat de huidig status is van de rechten voor vrouwen op Curaçao. Daarnaast doet ze aanbevelingen voor de toekomst.
 
Het onderzoek van Rodriguez wijst uit dat vrouwen op Curaçao op basis van verschillende gronden nog steeds gediscrimineerd en achtergesteld worden. 
 
In de Curaçaose maatschappij is er geen gelijke verdeling van macht en middelen tussen mannen en vrouwen. 
 
Daarnaast zijn er vastgeroeste socio-culturele patronen actief die vrouwen nog steeds achterstellen en discrimineren. 
 
In haar proefschrift stelt Rodriguez de bijdrage centraal die het VN-Vrouwenverdrag zou kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling en bescherming van vrouwen in Curaçao.
 
De gelding van mensenrechten in het nationale systeem is van cruciaal belang voor het bewustwordingsproces, ontwikkeling en de bescherming van deze kwetsbare groep. De discriminatie en uitbuiting van vrouwen eisen een uitbouw en versterking van de nationale beschermingsmechanismen vanuit het mensenrechtelijk perspectief.
 
 
Publicatie proefschrift
Ter bevordering van de maatschappelijke discussie over de rechten van vrouwen op Curaçao zal het proefschrift van Adaly Rodriguez gepubliceerd worden en vanaf eind augustus beschikbaar zijn via de lokale boekhandel. Het proefschrift wordt uitgegeven door Caribpublishing.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.