Jonge CuraƧaose vrouwen meer tevreden over hun lichaam dan jonge Nederlandse vrouwen

WILLEMSTAD- Er is een kwantitatief onderzoek verricht op Curaçao en in Nederland om het verband tussen gewicht, zelfwaardering (self-esteem), lichaamsvergelijking en lichaamstevredenheid in kaart te brengen.
 
Het onderzoek werd verricht door dr. Pieternel Dijkstra, dr. Dick Barelds (Rijks Universiteit Groningen) en drs. Odette van Brummen-Girigori (Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez).
 
In totaal hebben 162 jonge vrouwen uit Curaçao en 167 jonge vrouwen uit Nederland deelgenomen aan het onderzoek. Uit de resultaten is gebleken dat een ingebeelde gewichtstoename een minder negatief effect had op de zelfwaardering van jonge Curaçaose vrouwen dan op die van jonge Nederlandse vrouwen. In lijn met deze resultaten rapporteerden Curaçaose vrouwen dat ze meer tevreden waren over hun lichaam (ondanks een hogere Body Mass Index= BMI) dan Nederlandse vrouwen. 
 
Bovendien hadden Curaçaose vrouwen over het algemeen een hogere 
zelfwaardering dan de Nederlandse vrouwen. 
 
Verder bleek de discrepantie (afwijking) tussen actueel gewicht en ideaal gewicht (uitgedrukt in BMI) geen significante invloed te hebben op de lichaamstevredenheid van Curaçaose vrouwen. Echter bleek het ideaal gewicht een substantieel verband te hebben met de lichaamstevredenheid onder de Nederlandse vrouwen. Deze resultaten suggereren echter niet dat Curaçaose vrouwen geen problemen ontwikkelen betreffende hun lichaamsbeeld, maar dat de kans kleiner is in vergelijking met Nederlandse vrouwen, aangezien vollere 
lichaamscurves in het Caribisch gebied meer worden gewaardeerd. 
 
Ondanks dat een ingebeelde gewichtstoename geen significant effect had op de lichaamstevredenheid van de Curaçaose vrouwen, rapporteerden ze wel een stijging in hun zelfwaardering bij een ingebeelde gewichtsafname. Voor zowel de Curaçaose als de Nederlandse vrouwen bleek een afname in gewicht te leiden tot een stijging van hun zelfwaardering. Het was opmerkelijk dat er geen verschil hierin bleek te zijn tussen de Curaçaose en Nederlandse vrouwen. Met andere woorden, een afname in lichaamsgewicht had voor beide groepen een positief effect op hun zelfwaardering. Deze resultaten worden verder in het manuscript besproken in het licht van de culturele verschillen en verschillen in ideaal lichaamsgewicht. 
 
Recentelijk is dit manuscript met als titel: “Weight-Influenced Self-Esteem, Body Comparisons and Body Satisfaction: Findings among Women from The Netherlands and Curaçao” gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift: Sex Roles: A Journal of Research.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.