Nieuw boek Caribisch personenrecht

Door mr. Karel Frielink
Het rechtspersonenrecht in de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt.
Dat geldt in het bijzonder voor Curaçao en Sint Maarten, die sinds 10 oktober 2010 de status van autonoom land binnen het Koninkrijk hebben. In beide landen is bijvoorbeeld een volwaardig enquêterecht ingevoerd, dat direct tot bloei is gekomen. In Aruba staat de invoering van Boek 2 BW voor de deur.
 
In deze monografie wordt het rechtspersonenrecht systematisch besproken, mede aan de hand van vonnissen die in de Nederlands Caribische rechtsgebieden zijn gewezen. Naast een beschrijving van het geldende recht, geeft de auteur ook zijn visie op een aantal vraagstukken.
 
Deze monografie is bedoeld voor alle aankomende juristen (studenten) en voor juristen die in de praktijk met het rechtspersonenrecht in aanraking komen, zoals advocaten, notarissen, overheidsjuristen, bedrijfsjuristen, bankjuristen, fiscalisten en juristen verbonden aan trustkantoren. Daarnaast is de monografie nuttig voor rechtswetenschappers alsmede voor bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders, leden en anderen die bij het functioneren van rechtspersonen zijn betrokken.
 
Het boek is te bestellen bij Wolters Kluwer.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.