Minderheidstalen in het Koninkrijk

Geschreven door Cindy de la Fuente
donderdag, 17 september 2009

Recent heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van de Kamer geantwoord dat bij de vastlegging van de Nederlandse taal in de grondwet, ook aandacht zal worden besteed aan de positie van het Engels, Fries en Papiamento. Het Papiamentu heeft zij niet genoemd.

Naar ik aanneem is dit geen bewuste boycot, maar is zij wellicht niet op de hoogte van het feit dat de Papiamentse taal twee stromingen kent. Op Curaçao en Bonaire wordt Papiamentu gesproken en dat kent een fonetische spelling, terwijl het op Aruba gesproken Papiamento een etymologische spelling kent.

Het Papiamentu(o) kent een kleurrijke geschiedenis die niet in een weblog valt samen te vatten. Het is sinds jaar en dag de meest gesproken (thuis)taal op de benedenwindse eilanden. Het is de voertaal in de Staten en de Eilandsraad en sinds een paar jaar is het ook (weer) de instructietaal in het basisonderwijs. In 2004 is het Papiamento als officiële taal erkend in Aruba, gevolgd door de erkenning van het Papiamentu in de Nederlandse Antillen in 2007. En dat is iets om best trots op te zijn omdat de taal - ondanks het feit dat zij nog in de kinderschoenen staat daar waar het de woordenschat, grammatica en spelling betreft - een grote culturele waarde heeft.

Betekent dit dat het doek op de Antillen binnenkort zal vallen voor de Nederlandse taal? Die kans acht ik niet zo groot, daarvoor is het Papiamentu(o) nog onvoldoende ontwikkeld. Zo speelt het Nederlands nog steeds een belangrijke rol in de Antilliaanse rechtspraak. Niet in de laatste plaats omdat het hoogste rechtsorgaan in Den Haag bij mijn weten het Papiamentu(o) niet machtig is. Maar ook omdat de wetgeving nog altijd in het Nederlands wordt gepubliceerd en voor veel juridische woorden simpelweg geen Papiamentstalige vertaling voor handen is. Dit laatste mag de pret overigens niet drukken, want daar waar in het Papiamentu(o) een woord niet bestaat, wordt dit gewoon ‘geleend’ van een andere taal. Zo zou de rechtszaak die ik laatst heb bijgewoond en waar in het Papiamentu werd gepleit, uiteindelijk ook voor de Haagse raadsheren prima te volgen zijn geweest omdat op het woord ‘juez’ na, vrijwel het gehele juridische betoog van het Nederlands was ‘geleend’.

Zoals W. Hoyer het zo mooi verwoordde in zijn gedicht ‘Nos Papiamento’:

‘(…)Laga Lenga di nos tera Laat ons onze eigen landstaal
Maske yen di tur defecto Zelfs al is zij doordrenkt met fouten
Merece mes tanto afecto Evenveel aan achting schenken
Cu nos tin pa un extranhera Als wij tonen voor een vreemde
Laga fia for di extraña Laat ons lenen van een vreemde
Boznan tur cu nos no tini Termen die wij zelf niet hebben
I l’e bira basta fini En zij wordt dan vrij beschaafd
Sin t’awor, aki mas aña Zo niet nu dan toch wel morgen(…)’

Maar misschien kan in de beperkte woordenschat juist een reden worden gevonden om zo snel mogelijk over te stappen naar Papiamentstalige wetgeving en dito rechtspraak, met als groot voordeel dat de burger door het gebruik van deze simpele taal eindelijk zal begrijpen aan welke regels hij zich dient te houden. Want laten we wel wezen, hoeveel burgers begrijpen anno 2009 nog - zonder dat de advocaat de vertaalslag maakt - wat de wet hen voorschrijft?

(Source: Mr. Online)

Curacao Immigration card goes fully digital

WILLEMSTAD – The Curaçao Tourist Board (CTB) is collaborating with the Government of Curaçao and Curaçao International Airport to switch fully to an online immigration card in a continuing effort to simplify travel to Curaçao.

Motion to transfer management law enforcement to The Hague

THE HAGUE–Separating management of and authority for of law enforcement in St. Maarten, and seeing if the Netherlands could take over this task for a period of five years to strengthen this sector, was the essence of a motion filed by Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Chris van Dam of the Christian Democratic Party CDA during the handling of the draft 2020 budget for Kingdom Relations in the Second Chamber last week Thursday.

Balie vestiging CuraƧao weer normaal geopend

WILLEMSTAD - De balie (Front Office) van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is vandaag weer op de normale tijden bereikbaar. De administratie afdeling (Back Office) is vanaf 13:00 uur weer beschikbaar.