Symposium in het kader van het 35-jarig jubileum van de Orde van Advocaten Curaçao

Moet het moeilijker worden om beslag te leggen op bankrekeningen van een schuldenaar die weigert te betalen? Moet het op Curaçao verplicht worden dat procespartijen worden bijgestaan door een professionele advocaat? En is de rol van de rechter in procedures over civiele geschillen eigenlijk wel actief genoeg?

 
Deze vragen, en nog veel meer, kwamen vrijdag 16 november 2012 aan bod bij een symposium ter ere van het 35-jarig jubileum van de Orde van Advocaten Curaçao. Het thema van het symposium was het burgerlijk procesrecht: het geheel van spelregels waaraan partijen die een geschil aan de rechter voorleggen zich hebben te houden. Zeven jaar geleden werd in de toenmalige Nederlandse Antillen een nieuw wetboek van burgerlijke rechtsvordering ingevoerd, dat nu in Curaçao nog geldig is.
 
“Rv”, zoals het wetboek vaak wordt afgekort, is een van de belangrijkste gereedschappen voor een advocaat. Tijdens het symposium stond de vraag centraal of er verbeteringen mogelijk waren in het procesrecht – en dus in “Rv”.
 
De deken van de Orde, Karel Frielink, ziet zeker ruimte voor verbetering. Na een introductie over de 35-jarige geschiedenis van de Orde, waarbij de rol van de eerste voorzitter Erich Zielinski uitgebreid aan bod kwam, brak Frielink een lans voor een actievere opstelling van de rechter bij de vaststelling van de feiten op basis waarvan een rechtsgeschil wordt beslist. In veel gevallen brengen procespartijen namelijk feiten pas in een laat stadium van de procedure naar voren, hoewel die al eerder bekend waren. “Rv” geeft de rechter de ruimte om daar tegenop te treden, in de woorden van de wet om “de gevolgtrekking te maken die hij geraden acht”, maar in de praktijk doet de rechter dat zelden.
 
Bertie Braam van advocatenkantoor Braam en Pols besprak vervolgens de merites van het “small claims court”: een simpele procedure die bestaat voor schuldeisers die beperkte bedragen te vorderen hebben. Op papier een handig middel voor schuldeisers en hun advocaten, aldus Braam, maar in de praktijk wordt het zelden gebruikt. De reden daarvoor is dat de stukken te lang bij de griffie van het Gerecht blijven liggen. Robert Rijnberg van advocatenkantoor Soliana Bonapart & Aardenburg behandelde daarop enkele praktische aspecten van het beslagrecht.
 
Na de pauze volgde onder de deskundige leiding van partner Mirto Murray van advocatenkantoor SMS Attorneys een levendige discussie tussen de advocaten in de zaal en de leden van een panel, waarin naast de sprekers ook rechter Selma Verheijen, partner Mayesi Hammoud van VanEps Kunneman vanDoorne en deurwaarder Robertico Ramazan hadden plaatsgenomen. Meest opvallende conclusie van de middag: in een zaal vol advocaten waren nauwelijks voorstanders te vinden voor de stelling “op Curaçao moet zo snel mogelijk verplichte procesvertegenwoordiging worden ingevoerd”. De meeste aanwezigen lieten zich bij die stelling kennelijk niet door de eigen portemonnee leiden, maar vonden dat de toegang tot de rechter te zeer belemmerd wordt als partijen verplicht worden om eerst een advocaat in de arm te nemen.

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.