Toespraak Procureur-Generaal Dick Piar 4 januari 2013

WILLEMSTAD - Hier kunnt u de toespraak lezen van de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES, mr. Dick Piar ter gelegenheid van het defungeren van mr. Gilbert Joubert als Hoofdofficier van Justitie van Curaçao.

 
Excellentie de wnd Gouverneur van Curaçao mw. mr. van der Pluijm Vrede, Excellentie Minister van Justitie mr. Navarro, mr. Joubert en familie, vrienden, kennisen, collegae, dames en heren,
 
Allereerst "Bon Ana en de beste wensen voor 2013
 
Het is met gemengde gevoelens dat ik hier sta om afscheid te nemen van onze dierbare collega Gilbert (Gibi) Joubert. Afscheid nemen is nooit leuk, zeker als het een gewaardeerde collega en vriend betreft. Enerzijds vind ik het jammer dat hij ons gaat verlaten, anderzijds gun ik hem van harte een welverdiend pensioen.
 
Op 2 januari 2013 heeft mr. Joubert gedefungeerd als Hoofdofficier van Justitie van Curaçao, na een lange vakantieperiode, die hij steeds onderbrak om weer van alles en nog wat te doen op kantoor. De heer Joubert is de laatste Hoofdofficier van Justitie van de NA en de eerste Hoofdofficier van van het nieuwe Land Curaçao. Een functie die hij vanaf 10 oktober 2010 heeft bekleed.
 
De heer Joubert is ruim 10 jaar Hoofdofficier geweest. In die periode hebben Gibi en ik samen van alles en nog wat meegemaakt. Zowel leuke als minder leuke dingen. Vrolijke maar ook zeer trieste momenten.
 
Ik moet hierbij opmerken dat Gibi altijd paraat stond om de helpende hand te bieden. Talloze weekeinden hebben wij op kantoor doogebracht om ons voor te bereiden op de vele uitdagingen die het OM steeds te wachten stonden. Heel vaak was Gibi om 6.00 uur ‘s ochtends al op kantoor. Het leek wel of zijn bed in de Tempel stond en dat hij op kantoor de nacht doorbracht. Uiteraard gebeurde dit met de steun van zijn vrouw Sislin die hem toestond zich onvoorwaardelijk voor het OM in te zetten. Hiervoor zijn wij haar bijzonder erkentelijk.
 
Degenen die bekend zijn met de werkzaamheden van het OM weten dat ondanks alle planning die je ook maakt, je heel vaak ‘s ochtends geconfronteerd kunt worden met allerlei verrassingen en “challenges “ waar je snel en adequaat op moet reageren.
 
Degene die vroeg op kantoor is, waaronder in elk geval Gibi, vangt doorgaans de eerste klappen op. Wij hebben altijd op hem kunnen rekenen.
 
Gibi heeft in zijn carrière bij het OM ook meerdere grootscheepse acties uitgevoerd in meerdere delen van het Koninkrijk, op de meest onmogelijke tijdstippen, zelfs op Vaderdag. Ik zal jullie de details van deze acties besparen. Ik weet zeker dat in het bijzonder die “Vaderdagactie” hem nog scherp op het netvlies staat.
 
Excellenties, dames en heren, ik kan niet onvermeld laten dat door de inzet van Gibi deze organisatie in de periode dat hij Hoofdofficier van Justitie is geweest tot 3 maal toe werd uitgeroepen tot “Organisatie van het Jaar”
De kracht van onze organisatie zit in het gegeven dat wij een hecht team vormen van loyale hardwerkende collegae. Gibi is steeds een bindende factor geweest in deze organisatie. Een kundige, loyale, betrouwbare, integere en hardwerkende collega die wij ongetwijfeld zullen missen. Om die reden willen wij hem niet ongemerkt laten gaan. Mede om zijn kennis en expertise hebben wij de Minister van Justitie verzocht hem te benoemen tot onbezoldigd plv. Officier van Justitie. Zolang hij geen met deze functie conflicterende betrekking aanvaardt, hopen wij nog jaren gebruik te mogen maken van zijn kennis en ervaring.
 
Gibi is van huis uit een historicus, ik spreek hierbij de hoop uit dat hij zijn ruime ervaring zowel binnen als buiten het OM zal vastleggen, opdat dit voor het nageslacht bewaard zal blijven. Ik kijk uit naar zijn memoires.
 
Het afscheid dat wij vanavond nemen van Gibi gaat gepaard met de verwelkoming van een nieuwe Hoofdofficier van Justitie in de persoon van mr drs. Heiko de Jong.
 
Bij Koninklijk Besluit van 21 december j.l. werd Heiko per 2 januari 2013 benoemd tot Hoofdofficier van Justitie van Curaçao. Een waardige collega, die vanaf zijn entree hier op het Parket werd begeleid en opgeleid door Gibi. Het is mij dan ook een genoegen hem hier als zijn opvolger te mogen presenteren. Het verheugt mij overigens ook dat onze organisatie zijn aanstelling als vanzelfsprekend heeft aanvaard en hem met open armen heeft ontvangen in zijn nieuwe functie. Heiko nogmaals: masha Pabien en veel wijsheid en sterkte toegewenst. Joelle, ik weet dat je hem ook in deze functie zal blijven steunen, waarvoor ik jou alvast wil bedanken.
 
Gibi, ik heb altijd jouw inzet, collegialiteit, professionaliteit en kameraadschap bijzonder gewaardeerd. Zoals je zelf ongetwijfeld weet, is in een organisatie zoals de onze van onschatbare waarde dat je je blindelings kunt verlaten op je naaste medewerkers. Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik gedurende de jaren die wij mochten samenwerken dit heb mogen ervaren.
 
Ik wil je nogmaals mede namens het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten en de BES van harte bedanken voor de prettige samenwerking. Een bijzonder woord van dank aan Sislin, Natasha en Nadine, voor het begrip dat zij steeds wisten op te brengen voor het feit dat je heel vaak buiten kantooruren niet bij hen kon zijn.
 
Gibbes, het gaat je goed. Gelukkig hoef ik niet te zeggen “Ayó” hooguit “te Aweró”, want je gaat weliswaar de wereld verder verkennen, maar je blijft in beginsel op ons “Dushi Kòrsou” wonen.
Tur kos bon!
 
(Openbaar Ministerie Curacao)

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.