Afscheidstoespraak defungerend HoofdOfficier van Justitie Gilbert Joubert 4 januari 2013

WILLEMSTAD - Hier kunt u de Afscheidstoespraak lezen van defungerend HoofdOfficier van Justitie Gilbert Joubert van 4 januari 2013.

 
Ecellenties, dames en heren.
 
Alles heeft zijn uur en tijd in het leven {Prediker 3:1}.
 
Mijn tijd als ambtenaar en Hoofdofficier van Justitie zit erop.
 
Het is voor mij een eer en genoegen geweest om de Nederlandse Antillen en Curaçao gedurende een periode van 33 ½ jaar te kunnen dienen.
 
Eerst als docent (leraar Geschiedenis), later als historicus werkzaam bij het Nationaal Archief, en bij Justitie achtereenvolgend als Officier van Justitie, wnd Advocaat-Generaal en sinds juli 2002 als Hoofdofficier van Justitie voor de Nederlandse Antillen en vanaf 10-10-2010 als Hoofdofficier van Justitie van Curaçao.
 
Allereerst wil ik onze lieve Heer bedanken voor alle deuren die Hij voor mij heeft geopend en de carrière die Hij mij heeft vergund. Señor masha danki!
 
Op de tweede plaats wil ik mijn lieve echtgenote Sislin bedanken voor haar steun en kritische opstelling m.b.t. mijn functioneren m.n. gedurende de periode dat ik werkzaam ben geweest bij het OM.
 
Zij heeft meer dan haar deel gedaan en vaak genoeg heeft zij thuis ook voor mijn aandeel zorg moeten dragen. Zonder die bijzondere steun heb ik niet kunnen functioneren zoals ik dat de afgelopen jaren heb gedaan. Dushi, masha masha danki!
 
Ook mijn twee dochters Natasha en Nadine wil ik bedanken voor hun steun. Ook zij stonden altijd klaar met opbouwend kritiek. Samen met Sislin hebben zij mij steeds scherp gehouden. Boso nan tambe, masha danki!
 
Vervolgens wil ik alle vertegenwoordigers van de ketenpartners die hier vanavond aanwezig zijn bedanken voor de samenwerking die het OM gedurende mijn periode als Hoofdofficier van Justitie heeft ondervonden.
 
In de afgelopen tien jaar hebben wij perioden van grote uitdagingen meegemaakt, maar door de hechte samenwerking hebben wij steeds stand kunnen houden. Ook aan jullie allen, masha masha danki.
 
Verder zijn er talloze individuele personen die mijn carrière op de een of andere manier positief hebben beinvloed. Ik wil geen namen noemen, daar ik bang ben iemand te vergeten. Ook aan jullie een welgemeende masha masha danki.
 
Voorts wil ik nogmaals alle medewerkers van het OM, waarmee ik de laatste 20 jaar hebt gewerkt, bedanken voor de prettige samenwerking. Het was een eer en genoegen. Masha masha danki.!
Last but not least wil ik “Mijn PG” bedanken voor de vriendelijke woorden die hij mij zojuist heeft toegesproken en voor dit bijzonder afscheid.
 
Daarnaast wil ik hem bedanken voor het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren heb mogen ondervinden. “Shon Dick, it was quite a ride” Masha, masha, masha danki!
 
Ter afronding wil ik mijn opvolger nogmaals feliciteren met zijn benoeming. Heiko, ik wens je veel sterkte, wijsheid en uiteraard veel success toe.
 
Voor degenen die zich afvragen wat ik thans ga doen, het volgende: Ik ga genieten van mijn nieuwe status van “pensionado” en wacht af wat voor nieuwe uitdaging de Heer voor mij in petto heeft. Van een ding ben ik overtuigd: “The best is yet to come”!!!
Shonnan “God bless you all” i Masha danki.
 
 
Op de foto: Waarnemend-Gouverneur mw. Adele Pluijm-Vrede, dhr. Gilbert Joubert, Hofpresident mw. Lisbeth Hoefdraad, Procureur-Generaal Dick Piar
 
(Openbaar Ministerie Curacao)

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.