Installatietoespraak hofpresident

Toespraak van mr. E.J. van der Poel, president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bij gelegenheid van de installatie van mrs. S.A. Carmelia, N.M. Martinez, P.E. de Kort, D.Radder, M.B. van den Enden, H.J. Fehmers en D. Haan op 18 september 2015 in Curaçao
 
Zoals elk jaar zijn er weer rechters naar Nederland teruggekeerd en komen daar weer anderen voor in de plaats. Dit keer zijn het veel nieuwe gezichten.
 
Het is bovendien bijzonder dat wij twee nieuwe rechters van lokale bodem in ons midden mogen verwelkomen. Het zijn de rechters aan mijn weerzijden: mr. Martinez en mr. Carmelia.
 
Mr. Martinez is wat je kan noemen volledig “eigen kweek”. Geboren op Curaçao, opgegroeid in de wijken Suffisant en Santa Maria, basisschool het Kolegio Chaya Willems (welke school overigens ook mr. Carmelia heeft bezocht), middelbare school: het MIL en een rechtenstudie aan de UNA. Vervolgens is zij de wereld ingetrokken met stages bij een 
advocatenkantoor in New York en bij de Raad van State in Den Haag.
 
Na genoemde stages is zij in 2005 als jurist voor de Raad van State gaan werken en daarbij gedetacheerd bij dit Hof in het kader van de samenwerking met de Raad van State op het gebied van het bestuursrecht. Vanaf dat moment heeft zij geschillen weten te ontleden, 
hetgeen niet vreemd is voor iemand die aanvankelijk pathaloog-anatoom wilde worden.
 
Als gerechtssecretaris heeft zij vanaf 2007 in dit Hof juridische ondersteuning aan de rechters gegeven en in april 2010 is zij geselecteerd en begonnen met de opleiding totrechter. Die opleiding is in 2014 afgesloten met een periode bij het gerechtshof in Arnhem. Dat was dapper van haar omdat hoger beroep rechtspraak niet makkelijk is.
 
Zij trof in Arnhem echter veel oud-leden van dit Hof en dus kreeg zij een warm welkom. Haar opleiders hebben mij verzekerd dat zij het daar heel goed heeft gedaan. Ze vonden het jammer dat ze weer vertrok en ik geloof mr. Martinez ook, maar dat was nu eenmaal de afspraak. Teruggekeerd naar Curaçao heeft zij haar opleiding afgerond en nu is zij lid van dit Hof.
 
Mr. Martinez is ingedeeld in de bestuursrechtspraak, waar het voor haar mee is begonnen.Een goed voorbeeld van de mogelijkheid bij dit Hof om van secretaris door te groeien naar de functie van rechter. Met haar hebben wij een vakbekwame, nuchtere, goedlachse collega in ons midden, waarop niet alleen wij maar vooral ook haar moeder, señora Lena, heel erg trots mogen zijn.
 
Nicole proficiat en veel succes bij dit Hof.
 
Mr. Carmelia is geboren op Curaçao en opgegroeid in de wijken Steenrijk en Brievengat. Het Radulphus college was zijn middelbare school en aan de UNA is hij met zijn rechtenstudie begonnen om deze vervolgens voort te zetten aan de Universiteit in Nijmegen.
 
Na zijn afstuderen is mr. Carmelia als jurist gaan werken voor de Commissie gelijke behandeling in Utrecht en in 2004 is hij teruggekeerd naar Curaçao. Hier is hij als advocaat gaan werken in de advocatenpraktijk van mr. “Kid” Martina.
 
In de acht jaren als advocaat heeft mr. Carmelia veel ervaring in onze rechtszalen opgedaan. Daarmee heeft hij een uitstekende basis gelegd voor zijn loopbaan als rechter in opleiding,die in 2013 is begonnen.
 
Hij heeft een versnelde opleiding doorlopen en is met vlag en wimpel over de eindstreep gekomen. Ook hij heeft zijn laatste periode doorgebracht in Arnhem, bij de kantonafdeling van de rechtbank.
 
Toen ik hem daar bezocht kreeg ik van zijn opleiders te horen dat hij al snel zelfstandig zittingen als kantonrechter was gaan doen en dat zijn vonnissen helder waren geschreven en van een heel goed niveau waren. Dat verbaasde mij niet omdat dat ook bij ons het geval was, maar het is toch mooi als dat door de Nederlandse rechterlijke macht wordt bevestigd.
 
Het toont het niveau van onze opleiding en van onze rechters in opleiding aan. Het was dan ook duidelijk dat mr. Carmelia bij terugkeer snel tot lid van dit Hof moest worden benoemd voordat hij mogelijk weer door de advocatuur zou worden weggekaapt.
 
Ik zeg dat als grap omdat de rechtersfunctie bij uitstek bij mr. Carmelia past. Hij straalt rust uit, kan goed met de emoties van partijen in de rechtszaal omgaan en drukt zich duidelijk en weloverwogen uit. Er gaat natuurlijk gezag van hem uit en hij is zeer stressbestendig.
 
Volgens mij helpt daarbij zijn vaardigheid als tafeltennisspeler. Daarover is hij bescheiden, maar in die sport behoort hij tot de lokale top en laat hij zijn tegenstander alle hoeken van de tafel zien.
 
Als persrechter weet hij ook het balletje in de goede richting te slaan. Mr. Carmelia is de woordvoerder van onze rechtspraak en wat dat betreft ons visitekaartje. Ik voorspel dat hij, evenals mr. Martinez, een mooie loopbaan in dit Hof zal hebben.
 
Sigmar, gefeliciteerd. Ik wens je veel succes en werkplezier in dit Hof. In mijn felicitaties betrek ik ook jouw echtgenote Taisa en verdere familie.
 
Ik kom thans toe aan de vijf rechters die ons voor enkele jaren uit Nederland komen bijstaan.
 
Laat ik beginnen met een oud-gediende: mr. De Kort, geboren op Curaçao. Als advocaat heeft hij in de jaren 1992 tot en met 1996 gewerkt bij twee advocatenkantoren op Curaçao en van 2006 tot 2012 is hij lid geweest van dit Hof. Het uitstapje naar de rechtbank Maastricht van 2012 tot 2015 wordt hem vergeven, want hij is weer teruggekomen en het is alsof hij nooit is weggeweest.
 
Zijn kennis van het insolventierecht en bankrecht komen goed van pas, maar als all-round civilist zal hij hier ook in andere rechtsgebieden veel gaan betekenen. Een ervaren, hard werkende en kundige collega.
 
Pieter, welcome back, samen met je echtgenote Anneroos en dochter Mijntje.
 
Bij de vier andere rechters komen er twee uit Rotterdam, mrs. Van den Enden en Haan en twee uit Amsterdam, mrs. Fehmers en Radder. Dus goed verdeeld en een gezonde competitie, vergelijkbaar tussen Feijenoord en Ajax.
 
Mr. Van den Enden heeft na haar rechtenstudie als consultant gewerkt in de “Compliance” en zich gebogen over vraagstukken met betrekking tot integriteit en wat daarmee te maken heeft. Als rechterlijk ambtenaar in opleiding heeft zij vanaf 2001 toegewerkt naar een benoeming tot rechter, die in 2007 heeft plaatsgevonden. Daarna is zij strafrechter geweest en heeft zij van 2010 tot 2013 als rechter-commissaris in strafzaken gewerkt. In die functie is zij betrokken geweest bij omvangrijke opsporingsonderzoeken en fraudezaken.
 
Omdat zij reeds lang de wens koesterde om bij dit Hof te komen werken en wist dat wij bij voorkeur rechters willen hebben die op meerdere rechtsgebieden thuis zijn, heeft zij de rechtbank Rotterdam er toe gebracht om haar in 2014 in de afdeling privaatrecht, team familie, in te delen. Bij dit Hof werkt zij thans als strafrechter en aan alles is te merken dat zij hier graag is en op een enthousiaste wijze met inzet veel werk wil verzetten.
 
Marije, we zijn blij met je komst, samen met je echtgenoot Gerben, die hier in het onderwijs werkt, en jullie kinderen Nora, Marise en Roelof.
 
Ik blijf in Rotterdamse sferen en kom dan bij mr. Haan. Toen wij een bestuursrechter nodig hadden heeft het Hof zich gewend tot de Raad van State met de vraag wie er van de bestuursrechters in Nederland mogelijk belangstelling zou kunnen hebben. Onmiddellijk viel toen de naam van mr. Haan. Ik heb hem gebeld en uitgelegd hoe interessant het is bij dit 
Hof, hoe aangenaam het klimaat kan zijn (hoewel het deze dagen wel heel erg warm is) en daarbij ook verteld dat Zuid-Amerika dicht bij is. Het duurde niet lang voordat hij en zijn Braziliaanse echtgenote enthousiast werden.
 
Voor ons is interessant dat mr. Haan een 16-jarige ervaring bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State meebrengt, naast een 7-jarige ervaring als bestuursrechter in de rechtbank Rotterdam. Een vakman die aan de nieuwe generatie rechters (waaronder mr. Martinez) zijn kennis kan overbrengen. Zijn opgewektheid en no-nonsense benadering werken daarbij aanstekelijk.
 
Derk en Andrea, fijn dat jullie de stap hebben genomen en hartelijk welkom. 
 
En dan nu de Amsterdammers.
 
Amsterdam, de stad die wel eens de republiek Amsterdam wordt genoemd en waarin veel eigenzinnige mensen wonen. Dat hoeft bij rechters geen bezwaar te zijn, maar bij mr. Fehmers speelt ook nog mee dat hij van 1995 tot 2006 als gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden heeft gewerkt. Daar werken juristen die de wijsheid in pacht hebben of denken te hebben, maar ik merk gelijk op dat mr. Fehmers daarover bescheiden is.
 
Mr. Fehmers heeft vanaf 2006 bij de rechtbank Amsterdam in het civiele recht gewerkt, de laatste twee jaren als teamvoorzitter en daarbij andere rechters geleid. Rechters die leiding willen geven zijn schaars en daarom was de rechtbank Amsterdam blij dat hij niet al vorig jaar naar ons toe kwam.
 
Hij werkt hard, is nauwgezet en heeft zichtbaar plezier in het civiele recht. Daar kan hij met groot enthousiasme en humor over vertellen. Een aardige collega, flegmatiek en veelal met een uitgesproken mening, dus toch een beetje eigenzinnig?
 
Hans, van harte welkom, samen met je echtgenote Hanneke en jullie kinderen Felix en Otto.
 
Last but not least mr. Radder. Na enige jaren in de advocatuur te hebben gewerkt is hij rechterlijk ambtenaar in opleiding geworden. Vervolgens werd hij in 1998 rechter in de rechtbank Amsterdam en in 2013 raadsheer in het gerechtshof Amsterdam.
 
Door de jaren heen heeft mr. Radder in het strafrecht en in het jeugd- en familierecht gewerkt. Dat hij meer in zijn mars heeft blijkt wel uit het feit dat hij is geschoold in organisatieontwikkeling, coaching en het geven van trainingen en intervisie. Ook dat zal bij ons Hof van pas komen. Zijn grote kracht is de manier waarop hij met mensen omgaat, zowel op zitting als met collega’s en medewerkers. Hij heeft verbindende kracht.
 
Bij hem hoefde ik niet over onze nabijheid van Zuid-Amerika te beginnen. Met zijn Braziliaanse partner was hij daarvan voldoende op de hoogte. Mr. Radder stelt zich duidelijk open voor andere culturen.
 
Diederik, van harte welkom, samen met je partner Evandro. 
 
Er valt natuurlijk nog veel meer over de nieuwe rechters te zeggen, maar vanwege de tijd moet ik het kort houden. U weet nu wie zij zijn, maar niet hoe zij lid van dit Hof zijn geworden.
 
Daar wil ik iets meer over zeggen omdat ik merk dat daarover wel eens misverstanden ontstaan. Zo wordt er wel eens gedacht dat rechters door Nederland naar dit deel van het Koninkrijk worden gezonden of dat rechters in opleiding door het Hof zelf worden geselecteerd.
 
Dat schept een beeld van een gesloten club die zelf bepaalt wie er tot die club wordt toegelaten en het zou kunnen dat die beeldvorming geschikte lokale kandidaten voor het rechterschap doet aarzelen om te solliciteren.
 
Ik wil dat beeld wegnemen omdat het niet juist is en ook omdat ik vind dat de samenleving niet alleen mag weten wie hun rechters zijn, maar vooral ook hoe zij in die functie komen. 
Daar is niets geheimzinnigs aan.
 
Lokale juristen die rechter willen worden moeten een selectie doorlopen. Als een opleidingsplaats wordt open gesteld dan wordt die in de kranten gepubliceerd zodat belangstellenden zich hiervoor kunnen aanmelden.
 
Er is een selectiecommissie die voor het merendeel bestaat uit niet-rechters, die ervaring hebben in het selecteren voor een dergelijke functie en afkomstig zijn uit deze samenleving.
 
Die commissie voert intensieve gesprekken met de kandidaten over onder meer hun motivatie, vakkennis, loopbaan, maatschappelijke interesse en integriteit. Er worden inlichtingen bij referenten ingewonnen. De geselecteerde kandidaten moeten gedurende een dag een psychologisch onderzoek ondergaan en er wordt een screening uitgevoerd door een extern bureau. Uiteindelijk blijven degenen over die het meest geschikt zijn en die worden in opleiding genomen.
 
Tijdens de jarenlange opleiding worden zij constant beoordeeld en als de opleiding succesvol wordt afgesloten, dan volgt een benoemingstraject waarbij het Hof een aanbeveling moet doen, gevolgd door een voordracht van de Ministers van Justitie van de vier landen aan de Rijksministerraad. Als die allemaal instemmen komt er een Koninklijk Besluit en is de rechter benoemd.
 
Rechters uit Nederland hebben in het verleden dezelfde selectie om rechter te worden doorlopen. Desondanks moeten zij om lid te worden van dit Hof opnieuw solliciteren en volgt er een selectieprocedure. Er moeten gesprekken met de sollicitatiecommissie worden gevoerd en er worden inlichtingen over hun functioneren als rechter en over hun persoon ingewonnen. Dit alles om hun geschiktheid voor de overstap naar dit Hof te kunnen beoordelen. Als zij door de selectie komen dan volgt dezelfde benoemingsprocedure als voor lokale rechters.
 
Alle rechters, of zij nu uit Nederland komen of hier zijn opgeleid, zijn in dienst van dit Hof. 
 
Hun rechtspositie is dezelfde. Zij zijn, zoals dat zo mooi heet, allemaal voor het leven en dus voor onbepaalde tijd in dit Hof benoemd. Daarmee is hun onafhankelijkheid gegarandeerd. 
 
Rechters worden dus niet, en dat is een hardnekkig misverstand, naar dit Hof gezonden en vormen ook geen gesloten club. Het is wel een dynamische club omdat er steeds wisselingen zijn vanwege de terugkeer van rechters naar Nederland. Met onze lokale rechters is de continuiteit gewaarborgd en zo hebben wij een goede mix van verandering en 
continuiteit.
 
Ieder jaar worden er opleidingsplaatsen voor lokale juristen open gesteld en ik hoop dat er nog meer belangstelling voor de functie van rechter zal komen. Maar misschien krijg ik nu te horen dat mijn verhaal over de zware selectie en beoordeling afschrikt. Dat is niet mijn bedoeling geweest en ik geloof ook niet dat dit zo is. De nieuwe rechters die mij omringen hebben zich er in elk geval niet door laten afschrikken.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.