Oratie prof. dr. Jacob Spronk aan UoC

WILLEMSTAD - Op vrijdag 26 augustus 2016 hield prof. dr. Jacob Spronk zijn inaugurele rede als hoogleraar Financial Management aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. De heer Spronk is benoemd aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen.
 
De titel van de rede was Sunny Hub: A new future for Curaçao.
 
De heer Spronk begon zijn betoog met een korte beschrijving van de geschiedenis na 1989, toevallig het eerste jaar waarin hij Curaçao bezocht: samen met zijn collega Roland Schuit, voor een onderzoek naar de mogelijkheden van Venture Capital op het eiland. Met de val van de Berlijnse muur in 1989 brak een compleet nieuwe wereld aan, waarin globalisering, wereldwijde migratie, economische groei en een enorme technologische verandering plaatsvindt. Een belangrijke technische verandering is het ontstaan van een wereldwijde e-infrastructuur, die op wereldwijde schaal gebruikt wordt, naast en samen met de bekende infrastructuren.  
 
Door de nieuwe e-infrastructuur werd het mogelijk om alles en iedereen met elkaar te verbinden, op elk moment. Een potentieel dat oneindig groot is dat nog maar voor een beperkt gedeelte gebruikt wordt. Er is een enorme hoeveelheid netwerken ontstaan, van lokale tot wereldwijde schaal, die op vaak zeer dynamische en complexe wijze overlappen. De traditionele denkmodellen van centraal geleide stelsels en vrije markt denken schieten te kort, wat veel van het maatschappelijk gevoel van verwarring en ongenoegen verklaart. Er gebeurt van alles dat we niet of nauwelijks kunnen plaatsen. We zijn in een dynamische netwerkmaatschappij terecht gekomen die nieuwe manieren van denken en handelen nodig maken. In de praktijk zien we individuen en meestal in het begin kleine ondernemingen die gretig gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden, naast vaak grote en verkalkte organisaties die drijven op het in het verleden behaalde successen en die vaak krampachtig proberen de oude recepten en procedures te blijven gebruiken.  
 
Hoewel de academische wereld altijd wat achter loopt, komt zij toch met fundamentele inzichten die ons wat meer greep op de werkelijkheid geven. Ook in het geval van netwerken en de dynamische netwerkmaatschappij waar sinds de eeuwwisseling in toenemende mate onderzoek naar wordt gedaan. Zo blijkt dat netwerken zowel organisch kunnen groeien maar ook ontworpen kunnen worden. Daarbij is de structuur van netwerken van belang en als je het op jezelf of op je eigen organisatie betrekt: jouw plaats of de plaats van jouw organisatie binnen het netwerk of binnen verschillende netwerken is van levensbelang. Bungel je ergens aan de periferie en drijf je mee op de golven die veroorzaakt worden door de grotere en belangrijkere knooppunten in het netwerk? Een centrale plaats in het netwerk, de hub, is zo bezien een zeer aantrekkelijke locatie!
 
Gegeven het bovenstaande lijkt het een verstandige strategie aansluiting te zoeken bij de beste netwerken die je kunt bereiken en daarnaast zelf netwerken te initiëren, waarbij je waar mogelijk een hub-positie voor je zelf en je eigen organisatie probeert te veroveren. Spronk betoogt dat dit een veelbelovende strategie voor Curaçao is. Het eiland heeft een goed ontwikkelde conventionele structuur, een behoorlijk e-infrastructuur, een goede ‘zachte’ infrastructuur (democratie, juridisch systeem, instituties), een bevolking die meertalig en behoorlijk opgeleid is en internationaal over een uitstekend netwerk van connecties beschikt (Caribisch gebied, VS, Latijns-Amerika, Europa en Nederland).
 
Bovenal, Curaçao beschikt over een aantrekkelijke cultuur met muziek als cruciaal onderdeel en heeft een prachtige natuur onder een altijd schijnende zon. In de moderne netwerkmaatschappij zijn dit vestigingsplaatsfactoren van de eerste orde! Wat moet ontstaan is de AMBITIE om de SUNNY HUB in een reeks internationale netwerken te doen transformeren.  Er zijn vele mogelijke netwerken met Curaçao als hub te bedenken. In deze oratie beperkt Spronk zich tot de academische wereld.
 
Veel van de universiteiten in de wereld zijn logge bureaucratische organisaties geworden waar veel op valt aan te merken. In plaats daarvan pleit Spronk voor een nieuw soort universiteit, georganiseerd als open netwerk, die studenten, onderzoekers, alumni, ondernemingen en andere organisaties met elkaar verbindt en met de internationale wereld van leren, onderzoek en het verwerven van nieuwe inzichten. Spronk doet voorstellen aan de Universiteit van Curaçao op het gebied van onderwijs en onderzoek, maar pleit ook voor de rol van de universiteit als forum voor de lokale gemeenschap en als hoeder van de lokale cultuur.
 
Tenslotte noemt de spreker de mogelijkheid van de universiteit als hub voor nieuwe bedrijven die de internationale onderwijsmarkt bedienen.  Prof. Spronk noemt zijn eigen verhaal optimistisch. “Samen met u kunnen we 100 redenen verzinnen waarom de strategie niet kan werken. Maar met AMBITIE en een beetje saamhorigheid kun je de strategie wel realiseren en daarmee voorkomen dat Curaçao een speelbal wordt op de golven die door anderen buiten Curaçao veroorzaakt worden. Ambitie en fantasie bieden de enige oplossing”.
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.