Toespraak Roger Bos bij themamiddag Openbaar Ministerie - Conferentie "Absolute Noodzaak

Themamiddag Openbaar Ministerie - Conferentie "Absolute Noodzaak – Samen op weg naar een integrale aanpak", 31 augustus 2017, Santa Barbara Resort – Curaçao
Toespraak dhr. Roger Bos, per 1 september 2017 Procureur-generaal (PG)
 
Het is een eer dat ik deze conferentie mag afsluiten. Mijn naam is Roger Bos en ik voel me vereerd dat ik het werk van Guus als PG van Curaçao, van St Maarten en van Bonaire, Saba en St. Eustatius vanaf morgen voort mag zetten.
I would like to start with a quote of mr Nelson Mandela.
 
“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his own language, that goes to his heart”
Aki, nos ta papia papiamentu. Mi a kuminsa ku les di papiamentu i mi ta rekonose palabranan, pero mi no ta kla ainda pa tene e spich aki na papiementu.
Daarom zal ik verder gaan in het Nederlands.
 
De quote van Mandela appelleert aan wat ik vandaag gezien heb. Werken vanuit je hart, werken vanuit passie, om iets te betekenen voor anderen en voor de samenleving als geheel. Daarvoor werken we samen. Een schitterende conferentie met heel veel inbreng en veel ideeën. Mooie voorbeelden over samenwerking en geweldige ambities voor de toekomst. Speciaal voor alle professionals die een verandering teweeg willen brengen.
 
Samenwerking, een thema dat overal en zeker in de veiligheidsketen van groot belang is. Door samen te werken kunnen we ons werk slimmer en beter doen, daar heeft iedereen belang bij en daar hebben we iedereen bij nodig. Niet alleen de veiligheidsorganisaties, ook de burgers in onze landen, het bestuur en de overheid in de meest brede zin.
 
Dat gaat niet alleen over criminaliteit, maar net zo goed over armoedebestrijding,scholing, sport en cultuur en werkgelegenheid, kortom over toekomstperspectieven voor iedereen op Aruba, op Curaçao, op St-Maarten en de Bes eilanden, Bonaire, Saba en St. Eustatius.
 
De afgelopen jaren hebben alle partners van de landelijke politiekorpsen, de landsrecherche, de kustwacht, de douane en vele anderen hier in de zaal de handen ineengeslagen om de veiligheidsketen te versterken. Dat heeft geleid tot zichtbare interventies op alle terreinen. Zaken die zichtbaar maken dat mensen die zich onaantastbaar waanden, weten dat ze dat niet zijn. Dat is een groot compliment voor alle partners en vervult velen terecht met trots.
 
Werken vanuit het hart, werken met passie dat is wat ik de afgelopen weken ook gezien heb in mijn introductie samen met Guus op Curaçao, op st Maarten en op Bonaire. Bij collega’s van het OM, en zeker ook bij collega’s van onze partners. Niet dat mijn introductie afgerond is, verre van dat, er is nog zoveel te ervaren en er zijn nog zoveel contacten te leggen.
Telkens zag ik hetzelfde, passie, betrokkenheid, een enorme drive en trots om de samenleving veiliger te maken. Om actuele dreigingen weg te nemen en onze kinderen in de toekomst meer en betere kansen te geven. Dat vraagt naast korte termijn interventies, ook om een lange termijn planning. Kansen voor iedereen op basis van kennis en competenties. Ik voelde in al die gesprekken steeds een ongelooflijk gevoel van urgentie, en bereidheid om daar samen aan te werken.
 
Al die gesprekken met collega’s geven mij veel energie om die samenwerking voort te zetten en waar mogelijk een impuls te geven, zoals Guus dat de afgelopen jaren gedaan heeft. Dat is wat de mensen van ons mogen verwachten. De vriendelijkheid van de mensen die ik op alle eilanden ontmoet heb is daarbij een extra stimulans.
 
Het is geweldig om op het fundament, waar u allen aan heeft bijgedragen, verder te mogen bouwen aan een veilige samenleving. Dat fundament is stevig, kan tegen een stootje en is breed omarmd. De visie staat, dat voelt voor iedereen vertrouwd. Daar ga ik niets in veranderen. Om in scheepsvaart termen te spreken we liggen op koers.
 
Fundamenten vragen ook om gezamenlijk verder te bouwen. Er is nog veel te doen. Onze samenlevingen worden met enige regelmaat opgeschrikt door ernstig geweld, vreselijke verkeersongelukken en ernstige corruptiezaken. Dat is geen gemakkelijke opgave, het vraagt veel van iedereen in de zaal, van onze organisaties en belangrijker van de mensen in onze organisaties. Mensen met passie die de schakels vormen. Er is geen enkele organisatie die veiligheid alleen kan organiseren, maar we kunnen het wel samen vanuit de verbinding, die op dagen zoals vandaag duidelijk gevoeld wordt.
 
Ik zal me daarvoor inzetten, elke dag opnieuw. Ik voel me vereerd, minister Boasman en minister Girigorie, dat U mij het vertrouwen heeft gegeven om het werk van de huidige procureur generaal en zijn collega’s voort te zetten. U mag van mij verwachten dat ik met dezelfde passie en inzet door ga.
 
De ervaringen die ik eerder bij het OM opgedaan heb zijn een basis, maar ook niet meer dan dat, de lokale context op St-Maarten, op Curaçao en op Bonaire, Saba en St. Eustatius vragen om veel meer. U kunt van mij verwachten dat ik daarvoor opensta.
De visie ligt er zoals gezegd, onze collega’s zijn bezig met de uitvoering en dankzij de introductie kan ik snel aanhaken bij het werk in uitvoering en de inzet van alle partners. Dat vergt vasthoudendheid, lef, doorzettingsvermogen en geduld van ons allemaal. Samen kunnen we die koers verder versterken en verbreden.
 
Guus
Guus je hebt mij afgelopen periode op een hele mooie en enthousiaste manier kennis laten maken met de mensen met wie jij de afgelopen jaren hebt samengewerkt. Dat was inspirerend en boeiend, de collega’s in de parketten hebben mij op een warme manier verwelkomt en de partners buiten het OM hebben mij een mooi inzicht gegeven in de actualiteit en de manier van werken. Het maakt dat we op volle kracht door kunnen gaan.
 
We spraken de afgelopen periode veel met elkaar en daarbij stond telkens centraal dat het niet om ons gaat, het gaat om de mensen in Curaçao, St-Maarten en in het Caribisch deel van het koninkrijk. Dank voor de introductie, ik wens je heel veel succes in Nederland als hoofdofficier in Groningen!
 
Ik sluit af en dank U allemaal hartelijk voor uw aanwezigheid, uw inbreng en uw betrokkenheid om de problemen in onze samenleving aan te pakken. Ik verheug me op onze samenwerking.
 
Een speciaal woord van dank wil ik wijden aan de collega’s die deze dag mogelijk gemaakt hebben.
 
Foto: OM Curacao

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.