Toespraak PG Roger Bos Curaçao Safety and Security Conference 19 april

Curaçao Safety and Security Conference Willemstad 19 April 2018
Keynote-speaker Roger Bos, Procureur-generaal (PG) voor Curacao, Sint Maarten en de BES-eilanden
 
Thema toespraak: Publiek private samenwerking
 
Publiek private samenwerking, een thema dat goed klinkt, maar in de praktijk nogal wat
voetangels en klemmen kent. Zeker op het gebied van veiligheid, daar is de overheid toch
van? De overheid is er toch voor algemene zaken als veiligheid, toezicht en handhaving?
 
Bedrijven zijn er om geld te verdienen, betalen belasting, dat is toch voldoende?
De toenemende aandacht voor duurzaam ondernemen en de beperkingen van alle
overheden over de hele wereld hebben geleid tot meer aandacht voor datgene waar we
allemaal gemak of last van hebben. Dat kan zijn op het gebied van voedselgezondheid,
milieuverontreiniging maar zeker ook op het thema veiligheid.
 
Zo heeft de minister van milieu het X team nieuw leven in geblazen om gezamenlijk de
milieuverontreiniging aan te pakken. Is de minister van justitie bezig met de task force
ondermijning om samenwerking te intensiveren tussen de justitiële en financiële instanties
en zijn er tal van initiatieven van private partijen zoals de MCB om het veilig ondernemen te
stimuleren door bijvoorbeeld cash transacties te reduceren. Als OM hebben we
voorlichtingssessies met trustkantoren nav onze ervaringen in onderzoeken naar corruptie
met het TBO. Ook het niet melders traject kan in dat kader genoemd worden. Ook werken
we samen met financiële instanties, banken, makelaars en notarissen om witwassen en
belastingontduiking te voorkomen en de beroepsgroep te beschermen tegen ondermijning.
Recent nog op een goed bezocht seminar op Bonaire.
 
Veilig ondernemen en een veilige onderneming zijn ondernemingsverantwoordelijk heden,
maar ze bieden ondernemers bovenal kansen!!
 
Gezamenlijke aanpak van zaken is the way forward. We praten veel over samenwerking,
daar staat niet voor niets het woord “werken” in. Samenwerken gaat niet vanzelf. Alhoewel
de belangen van partijen verschillen, moet het eindresultaat voor iedereen herkenbaar zijn
en moet daar draagvlak voor zijn. Als ik in deze zaal vertel dat we beter met de private
organisaties kunnen samen werken en er zit geen enkele private ondernemer bij, waar
ontstaat dan ons draagvlak voor die gedachte?
 
Soms wachten we op elkaar, delen we informatie niet met elkaar of denken we dat de ander
dat wel doet. Uiteindelijk gebeurt er dan helemaal niets.
Samenwerken in de verticale lijn van het Openbaar Ministerie is dan nog makkelijk omdat
we een hiërarchische baas hebben. Maar als het gaat om netwerkend samenwerken valt die
“baas” weg en gaat het over algemene belangen, waarvan de onderlinge verbindingen niet
altijd direct duidelijk zijn.
 
Toch zijn die algemene belangen van groot belang. Een onveilige samenleving, zorgt voor
angst, remt investeringen en economische groei. Het zorgt ervoor dat mensen zich
terugtrekken en schuilhouden, terwijl die verbinding tussen mensen de meest inspirerende
vorm van samenwerking stimuleert.
 
Ik ben officier van justitie, een jurist, wat weet ik nu van innovatie en techniek af? Terecht
heel weinig, voor mijn gevoel zelfs veel te weinig. Ook mijn kinderen helpen me af en toe
als ik iets niet kan vinden op het internet of collega’s helpen me om een presentatie te
maken. Maar wat ik wel weet is;
Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
 
Daarom ben ik zo blij met de uitnodiging voor deze conferentie. Die gericht is op publieke
partijen, maar zeker ook op banken, autodealers, verzekeraars, horeca, winkeliers etc,
kortom op de private partijen.
 
Op het aspect van veiligheid wil iedereen immers meer; onze kinderen willen veilig naar
school kunnen, als je uitgaat wil je niet het risico lopen dat je overvallen wordt,
als je naar de snek gaat wil je geen slachtoffer worden van een gewelddadig schietincident,
onderweg wil je niet aangereden worden door een dronken automobilist, of iemand die
door rood rijdt, niemand wil dat zijn auto gestolen wordt.
 
Dat vraagt om een andere aanpak van de problemen die we ervaren. Informatie
verstrekken, delen en beter omgaan met informatie zijn belangrijk. Een ander punt dat
misschien nog wel belangrijker is, is innovatie, maar dan wel samen
optrekkend/gezamenlijk innoverend! Meegaan met de tijd, gebruik maken van de
technieken van dit moment en vooral het bundelen en gebruiken van alle mogelijkheden
waar private en publieke partijen over beschikken.
 
De roep om meer geld en meer mensen klinkt langzamerhand hol. Beiden spelen zeker een
belangrijke rol, echter geld is niet de trigger voor verandering. Met geld ben je eerder
geneigd te doen wat je al eerder deed. Juist schaarste en gebrek zijn vaak triggers voor
innovatie en verandering.
 
Johannesburg, Zuid Afrika 2006
Ik neem U graag even mee naar een aantal ervaringen die ik in 2006 in Johannesburg had.
Zuid-Afrika, één van de gevaarlijkste landen en Johannesburg de gevaarlijkste stad van de
wereld op dat moment. In dat jaar stierven er 21.000 mensen door geweld in Zuid-Afrika,
werden 135 politieagenten gedood, terwijl ze hun politiewerk deden en was er geen geld
van de overheid. De huizenprijzen kelderden, flats kon je voor een habbekrats kopen en
niemand wilde investeren. De stad verpauperde, werd crimineler en crimineler en dat
moest stoppen.
 
Mandela initieerde het plan “business against crime”; waarin bedrijfsleven en overheid
samen gingen werken. De kennis en deels het geld van het bedrijfsleven werd geïnvesteerd
in projecten die veiligheid opleverden bij de politie, de gevangenis, de reclassering, de raad,
ikv huiselijk geweld etc. Door die gezamenlijke inzet om publieke organisaties te versterken
met inzichten uit de private sector, ontstond een veiliger ondernemingsklimaat en
veiligheid op straat. Het bedrijfsleven was bereid om mee te werken, mits er harde en
zakelijke afspraken gemaakt konden worden en die ook nagekomen zouden worden door
de overheid.
 
SPAR was één van de krachtige sponsoren, maar er waren er vele. Eén van die projecten
was het cameraproject in Johannesburg. Het hele Central Business District werd voorzien
van 240 camera’s en 24/7 bewaakt door 90 observatoren, die op grote schermen de stad in
de gaten hielden.
 
Met één harde afspraak!
 
Een melding van de observator moest op straat binnen 5 minuten leiden tot een interventie
van de politie.
 
De politie-eenheden werden strategisch gepositioneerd in het gebied waardoor de afspraak
kon worden nagekomen. Ik heb er toen ik daar was veel voorbeelden van gezien, die ik
omwille van de tijd achterwege laat. Over de 10 jaar daarna werden gemiddeld 260
personen per dag aangehouden, voor allerhande criminaliteit diefstal, overvallen
verkrachting, moord. Zelfs het parkeerbeleid ging mee in die innovatieslag, hetgeen de stad
30 miljoen rand per maand aan parkeerinkomsten opleverde.
 
De stad veerde op, huizenprijzen stegen en er was weer een goed investeringsklimaat,
bedrijven kwamen en men begon zich weer veilig te voelen. Met een waterbedeffect naar
buiten overigens. Toen ik deze toespraak voorbereidde keek ik naar de actuele situatie en
zag tot mijn spijt dat de camera’s sinds september 2017 door juridische, personele en
financiële perikelen niet meer bezet zijn. Het systeem is niet meer intact en de inkomsten tav
parkeergelden daalden van 30 naar 3 miljoen rand per maand, over het effect op de
veiligheid heb ik geen informatie.
 
Samen werd er een enorme opleving in de veiligheid gerealiseerd. Innovatie is ook tijdelijk,
het gaat om de systeem aanpak en die behoeft onderhoud en borging.
 
Innovatie leidt tot nieuwe kansen en mogelijkheden, en zeker in kleine leefgemeenschappen
zoals onze landen in de Caribische regio. Het voorbeeld van Johannesburg, absoluut niet te
vergelijken met de situatie in onze regio, maakt duidelijk dat de kracht en de energie van
mensen zelf belangrijker is dan geld alleen. Gedrag is een grote katalysator voor
verandering, urgentie doet de rest.
 
Juist na crisis zie je vaak nieuwe ontwikkelingen. Vaak omdat; de urgentie gevoeld wordt,
de noodzaak aanwezig is, men durft te handelen of men moet handelen, zoals in het
voorbeeld.
 
Dubai
Over de kracht en de wil om te veranderen las ik recent in The Time een artikel over Dubai.
Een oliestaat pur sang die grote veranderingen met succes heeft doorgevoerd. Met geld,
maar drijvend op innovatie. In de vorige eeuw, dat lijkt langer geleden dan het werkelijk is,
was olie de enige bron van inkomen voor de emiraten, men was voor 100 % afhankelijk van
olie. In 2006 was dat aanzienlijk gereduceerd, en op dit moment draagt olie in Dubai nog
voor 1 % bij aan het BNP. Dubai heeft zich weten te ontwikkelen naar een stad van
innovatie, kennis, toerisme, een economisch hart van de wereld en is volop bezig met
artificial knowledge.
 
Natuurlijk hielp geld, maar de trigger was de ambitie en de wil om te veranderen.
Dichter bij huis zag ik dat ook op Saba 3 weken geleden. Daar heerst een positieve vibe van
mensen die samen klaar staan om problemen op te lossen, dat geeft een totaal uiterst
positief resultaat, daar liggen de elektra draden onder de grond en was 12 uur na Irma weer
stroom op het eiland.
 
Het is niet moeilijk om een ambitie of een idee met 10 problemen te beantwoorden, dan
stroomt de energie weg en gebeurt er niets. Maar als we erin slagen samen te werken en te
verbinden zijn de successen van Johannesburg en Dubai ook hier mogelijk. Laten we
denken in kansen en handelen waar het kan.
 
Ik schets U een aantal mogelijkheden hoe we samen, overheid en private ondernemingen de
handen ineen kunnen slaan.
 
1. Vergroten van de heterdaadkracht!
Recent hebben aantal events van de Ride for the Rroses plaatsgevonden. De registratie vond
plaats bij de Orco bank en een persoon dacht daar zijn slag te slaan en overviel de kassier.
De overvaller rende onder gegil van omstanders naar zijn auto en reed over de
parkeerplaats heen, klungelig over de middenberm en vervolgens de ring op. Alhoewel het
gebeurde breed gedeeld werd via de social media, waren we door allerlei omstandigheden
niet in staat om deze persoon snel in de kraag te vatten.
 
Een toekomstig scenario
Hoe zou het ook gegaan kunnen zijn? Ik herinner aan het beeld van Johannesburg, via
camerabewaking rond de ring wordt de actie van de overvaller op de weg gezien en via de
social media berichten wordt de politie geattendeerd op de overval. Mogelijk wordt er ook
nog gebeld door omstanders. Alle informatie die beschikbaar is wordt gedeeld, de
cameraobservator achter de monitor op Rio Canario herkent de auto op de ring en volgt
hem. Hij voert het kenteken in de database in en alle ANPR systemen Automatic Number
Plate Recognition op Curaçao kijken via de camera’s virtueel uit naar deze auto, en zodra
die op het scherm van de observator komt, verschijnt een melding en wordt de melding
doorgezet aan de eenheden ter plaatse. Die melding gaat ook naar de politie-eenheden die
strategisch gepositioneerd zijn op het eiland.
 
Binnen 5 minuten actie, weet U nog?
Maar niet alleen de politie krijgt de informatie, ook alle beveiligingsdiensten op Curaçao,
Securitas, Torres, Jan Thiel Security etc ontvangen de informatie en de locatie op hun
telefoon. Daarmee vergroten we onze heterdaad kracht met 500, 600, 700 man?
De minister benoemde laatst terecht dat er te weinig politiecapaciteit is, maar als je de
heterdaad inzet van de politie combineert met de overal aanwezige bewakingsdiensten,
vergroot je de slagkracht enorm. Ik ben ervan overtuigd dat in dat geval de overvaller niet
opgegaan was in het verkeer, maar ergens onderweg naar Punda of Santa Rosa opgepakt
zou zijn. Waarom?
 
Omdat de camera’s die we op cruciale plekken op kunnen stellen hem opvangen,
omdat het ANPR-systeem het voertuig overal zal herkennen
omdat iedereen die kan ingrijpen de informatie heeft.
 
Niet weken later, maar dezelfde dag houden we hem aan, daarom waren er 260
aanhoudingen per dag in Johannesburg! Het effect?
 
De burgers zien dat er een gerichte actie is, horen wat het resultaat is en ervaren
gerechtigheid. Burgers helpen volgende keer zeker weer mee, ze zien dat er iets gebeurt en
dat hun inbreng van belang is.
De verdachte ervaart dat het zinloos is en zal volgende keer hopelijk een andere afweging
maken, zeer waarschijnlijk maken anderen die afweging al eerder.
De politieman kan makkelijk een digitaal dossier opmaken en
De officier van justitie beschikt over digitale data, beelden! Waarmee beter aan de rechter
kan worden uitgelegd wat er gebeurt is en waardoor de strafzaak overzichtelijker wordt.
 
In de hele keten een vereenvoudiging, mits het traject aan de voorkant met goede afspraken
is georganiseerd. Niet alleen een camera is van belang, maar het hele proces er om heen!
Juiste cameraopstellingen, Strategische positie van de politie, Adequate informatie vanuit de
observatieroom, Gedeelde informatie met bewakingsdiensten, Bewakingsdiensten die
beschikken over kennis en vaardigheden om op te treden naast de politie, Adequate
privacyregeling om te voorkomen dat de privacy van niet betrokkenen geschaad wordt. Is
dat makkelijk en snel te regelen, nee, maar met delen van die actie kunnen we wel makkelijk
en snel beginnen!
 
Een andere toepassing
Als we die camera’s hebben, dan gebruiken we ze natuurlijk niet alleen voor opsporing in
zo’n geval, maar ook voor roodlicht controles, controle van de belastingdienst op de
wegenbelasting etc. Vorige week meldden we U dat er nogal wat chauffeurs op Curaçao zijn
die voor de 2 e of zelfs 3 e keer aangehouden worden, omdat ze niet verzekerd zijn, geen
rijbewijs hebben of hun voertuig niet gekeurd hebben.
 
Techniek helpt ons om die mensen gericht uit het verkeer te halen, op elk moment waarop
de politie dat wil. Volledig transparant en met een duidelijk signaal aan de chauffeur in
kwestie. En de burger die zijn plichten nakomt ervaart geen last van verkeerscontroles en
ervaart wel dat anderen die dat niet doen daar gericht op worden aangesproken.
 
In combinatie met een chip die wordt aangebracht in de nummerplaten, zoals recent door
de minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector en de minister van justitie,
veiligheid en integratie op Aruba is aangekondigd, halen we zo de recidivisten eruit en
vergroten we de veiligheid voor iedereen.
 
Natuurlijk is regelgeving ook belangrijk, op dit moment liggen er voor Curaçao
wetsvoorstellen gereed om het bekeuren op kenteken mogelijk te maken. Een enorme
winstpakker voor de politie en een enorm effect op de pakkans. Die pakkans immers
bepaalt in grote mate hoe mensen zich gedragen!
 
Controles die effectiever zijn, minder inzet van de politie vragen en het gebruik van de auto
van mensen die zich niet aan de regels houden belemmeren, omdat de kans dat je een boete
krijgt aanzienlijk groter wordt. Steeds als je Otrobanda in rijdt of welke andere plek kunnen
we een signaal krijgen dat de auto daar is.
 
Ik hoor U denken, “big brother is watching you”, waar blijft mijn privacy? Ik zei het toch,
tegenover een ambitie staan minstens 10 problemen! Terecht de privacy van de
verkeersdeelnemer kunnen we beschermen, die komt niet in het systeem van de ANPR,
maar met de privacy van mensen die geen verzekering betalen en zonder rijbewijs rijden
heb ik niet veel moeite, bovendien is het gericht op het constateren van strafbare feiten die
deze mensen plegen, specifiek en proportioneel.
 
Afgelopen jaar bekeurde de politie duizenden personen in het verkeer. Door een actieve
boete inning door de Openbaar Ministerie leverde dat de overheid 2,6 miloen Nafl aan
boetes op tegen de Nafl 1.200.000 van het jaar daarvoor In 2018 is het bedrag in maart al
588.000 Nafl.. De mensen die bij ons komen betalen balen van de boete, maar ze zijn vaak
toch tevreden, omdat er een duidelijke norm wordt gehandhaafd die voor iedereen geldt en
passen hun gedrag de volgende keer net zoals de boef hiervoor, hopelijk aan.
 
De pakkans bepaalt het gedrag van mensen nu eenmaal, als er een politieauto op de ring
rijdt, houden de meesten zich keurig aan de regels, dan is de pakkans groot. Maar met een
andere manier van werken is die pakkans altijd groot.
 
2. Internet van dingen
Ik geef U een ander voorbeeld van innovatie die we hier zouden kunnen toepassen. U kent
vast wel de wereld van het internet van dingen. Kijk op uw telefoon en die vertelt U waar
uw auto geparkeerd staat, waar U woont, zonder dat U dat zelf vermoedelijk heeft
ingesteld. Naast het internet waar we dagelijks gebruik van maken is er een ander netwerk,
in Nederland heet dat het LORA netwerk. Op dat netwerk communiceren mensen niet met
elkaar, maar dingen communiceren met elkaar. Geen artificial knowledge, wij schrijven de
scripts, dingen doen dat niet zelf. Het is een netwerk dat een aantal jaren geleden uitgerold
is in Nederland en dat ongekende mogelijkheden biedt voor tal van toepassingen, van de
overheid en zeker voor private organisaties. Een fietspad met verlichting dat in Nederland
in de winter in het donker zeker 14 uur vraagt om verlichte lantaarnpalen, wordt daardoor
een fietspad waarin de lichten aan gaan op de plek waar de fietser fietst. Nadat de fietser is
gepasseerd gaat het licht uit. Veiligheid tegen aanzienlijk geringere kosten. Met een relatief
goedkope chip kan je via dat netwerk communiceren.
 
We hebben op Curaçao veel te maken met autodiefstallen. Stel dat de verzekeraars voor elke
verzekering 15 % korting geven als de auto te allen tijde kan beschikken over een dergelijke
chip die de eigenaar laat weten waar de auto staat en vooral wanner een ander die
onrechtmatig meeneemt? Dat kan doordat die chip ingebouwd wordt, maar het nadeel is
dat boeven hem dan ook weer uit kunnen bouwen. De praktijk is dat de leercurve van
criminelen net wat steiler is dan die van ons. Overigens zitten die chips al in de moderne
wat duurdere auto, alleen zijn ze niet geactiveerd. Stel dat ik een dergelijke chip, nog niet op
te sporen op dit moment, ongeveer ter grootte van een 5 gulden munt verstopt heb in mijn
auto. Als mijn auto wordt gestolen, of zich verplaatst dan geeft de chip mij een signaal op
mijn telefoon dat mijn auto zich verplaatst. Ik meld dat direct door met de gegevens van de
chip, de auto, de locatie in een standaard app aan de meldkamer. De mensen in de
meldkamer of observatiekamer neemt de melding over en zet de info in de ANPR van de
camera’s op de cruciale positie terwijl het LORA netwerk registreert waar de auto naar toe
rijdt. Nog voordat de auto onder de boom gestript wordt kan de politie of de
bewakingsdienst deze persoon op heterdaad aanhouden.
 
We hebben veel right hand cars op het eiland, waar weinig onderdelen voor zijn. Die auto’s,
maar ook de reguliere auto’s, worden in toenemende mate gestolen voor die onderdelen,
omdat de reguliere garages die voertuigen niet onderhouden. Op die manier ontstaat er
mogelijk een schaduw economie van autodiefstal en zwartgeld reparaties, terwijl de
reguliere dealer failliet gaat. Daarnaast kan de dealer met een chip in de auto het
serviceniveau voor de gebruiker verhogen. Zij kunnen op deze manier de technische stand
van de auto monitoren en u krijgt een signaal wanneer er iets vervangen moet worden of
wanneer er onderhoud nodig is.
 
De toepassingen zijn eindeloos met de beschikbaarheid van een dergelijk netwerk en chips,
in Nederland waren de chips geïmplanteerd in koeien. Primair om te zien hoe de
melkproductie verbeterd kon worden, als de chip precies het voedingspatroon registreerde
van de koe. Dat leidde tot een drastische melkproductie verhoging als de koe precies de
benodigde voeding kreeg. Het maakte ook zichtbaar dat de koe gestolen was, toen die met
80 km over de autosnelweg in Nederland rende. Een niet geplande toepassing, maar wel
een aspect dat voor de geitendiefstal op Bonaire en Curaçao een oplossing zou kunnen zijn.
De techniek staat ons op die manier ten dienste voor zaken die we zelf onmogelijk in de
gaten kunnen houden.
 
Het effect
De motivatie van de politieagent in Johannesburg ging enorm om hoog, elke keer als hij een
melding kreeg was het een rake interventie. Dat is toch anders voor de surveillerende
politieagent op zoek naar iets dat hij toevallig ziet, of iets waar hij naar toe op zoek is.
Techniek zorgt voor een enorme effectiviteitsverhoging, dat is geen bedreiging maar een
kans.
 
Dat zoeken kunnen we dus beter overlaten aan techniek, maar het werkt alleen als het gaat
om een systeem aanpassing, niet als slechts een innovatief gadget wordt gebruikt. Niet de
gadget, maar het systeem maakt dat het werkt. Een politie die snel kan interveniëren zorgt
voor een enorme vergroting van de heterdaadkracht, de koppeling van camerasystemen en
doorzetten van relevante informatie naar telefoons of andere mobiele apparatuur die in de
auto van de politie beschikbaar is.
 
Recent was ik op St-Maarten, daar experimenteert men met een drone, net zoals we dat op
Curaçao ook doen bij de milieu aanpak. Een politieagent kijkt niet door een berg of een
bocht heen, een drone ziet van boven echt meer en de politieman die hem bedient houdt het
overzicht. Het is een interventie mogelijkheid die jaren geleden niet bestond, maar nu
kansen biedt. Een drone van 1000 dollar kan tot 500 meter hoogte personen en objecten
volgen.
 
Dan hoef je niet met enorme risico’s achter mensen aan te rijden, maar vanaf een aantal
plekken op onze landen kan je heel gericht personen, auto’s of boten volgen en opnemen.
De politie kan zonder risico’s naar de plek die de drone heeft vastgelegd op beeld en waar je
de gestolen auto verstopt hebt.
 
Bewijs
Een tijd geleden stond de verdachte van de carnavalsmoord op zitting, een triest incident
waarbij een dappere burger die een ruzie trachtte te sussen werd doodgeschoten. Dankzij de
camera’s bij de brug was het bewijs op de zitting voor de officier niet heel lastig, de
verklaringen van de verdachte konden makkelijk weerlegd worden. Maar hoe gaat dat als
we geen camera’s hebben?
 
Horeca beleid en veilig uitgaan, de rol van samenwerking
Ook op het gebied van veilig uitgaan zetten we samen stappen en kunnen we nog meer
doen. Toerisme blijft een belangrijke bron van inkomsten en het promoten van ons
gevarieerde nightlife moet gepaard gaan met het imago dat dit veilig kan in Curaçao. Een
veilige uitstraling voor de gasten is net zo belangrijk, maar dan omgekeerd als de pakkans
voor de crimineel. De Nieuwstraat in Pietermaai is daar een goed voorbeeld van.
 
Ondernemers slaan daar de handen ineen om niet alleen hun eigen zaak, maar ook de
gezamenlijke openbare ruimte goed verlicht, vrolijk en levendig te maken. Dat straalt
veiligheid uit, is verwelkomend en schrikt criminelen af.
 
Als OM willen we ons sterk maken voor het stimuleren van meer van deze private
partnerships waarbij horecaondernemers gezamenlijk investeren in het verhogen van de
veiligheid in hun ondernemingsgebied. Hierbij kan de overheid door middel van diverse
vormen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden een rol spelen en de
ondernemers steunen. Denk aan samenwerking met het ministerie van VVRP om te
investeren in extra publieke verlichting. Denk aan fiscale incentives voor ondernemingen
die zich aan minimumvereisten van veiligheid houden.
 
Vaak wordt naar de politie, het OM of naar de overheid gekeken als DE oplossing voor onze
problemen, terwijl de oplossing vaak in onze eigen handen ligt. Ik wil jullie vandaag dus
vooral stimuleren om na te denken over de vraag:
wat kan IK doen om veiligheid in en rondom mijn onderneming te stimuleren?
Wat kan IK doen aan de preventie van criminaliteit?
hoe kan ik andere ondernemingen of de overheid hierbij betrekken?
 
Ik benoemde een paar suggesties hoe we tussen overheid en private partijen de krachten
kunnen bundelen. Op thema’s die misschien niet specifiek juridisch zijn of thuis horen bij
het OM.
 
Cashloos betalen
De MCB bank werkt met ons actief aan een traject om cashloos betalen makkelijker te
maken, ook zo’n mooi project dat kansrijk is, maar toch niet de follow up krijgt die je graag
zou willen. Een transparante overheid is mogelijk niet goed voor elke branche, we zouden
kunnen kijken hoe we dat samen zouden kunnen kantelen.
 
Regelgeving
In de aankondiging staat ook het belang van regelgeving en afstemming met elkaar. Dat is
van groot belang, na 10 jaar ging het op dat punt toch verkeerd in Johannesburg. Dat
moeten we goed regelen, maar er kan meer dan we denken.
 
We hebben hier soevereine mogelijkheden en we wonen op een eiland. De kleinschaligheid
en de ligging van onze landen bieden juist kansen.
 
Eerder gaf ik aan dat vergroting van de heterdaadkracht geregeld kan worden door de
beveiligingsorganisatie van informatie van de politie te voorzien. Dat vraagt om een
basisniveau van kennis en kunde en vaardigheden en een duidelijke omschrijving van de
mogelijkheden bij overdracht van informatie. Een snelle overdracht van en aan de politie en
duidelijke kaders die in onderling overleg moeten worden vastgesteld. De bemensing van
een operations room zou wat mij betreft zowel door personeel van de
beveiligingsorganisatie als van de politie bemenst kunnen worden, met de nodige
waarborgen tav integriteit en kennis.
 
Er zijn tal van innovatieve ideeën, soms vraag je ja af waarom werkt het nou niet. Een
overval app voor winkeliers bijvoorbeeld, prachtig idee, simpel uit te voeren en als alle
winkeliers die app gebruiken zouden overvallen in theorie altijd tot aanhoudingen leiden.
Maar als in een winkelstraat van 20 winkels, maar 2 die app gebruiken is het gedoemd te
mislukken. Ik benoemde het hiervoor, samenwerken is niet altijd makkelijk, maar wel
enorm effectief als het lukt. Commitment aan de voorkant zorgt voor succes aan de
achterkant!
 
Conclusie
 
Kunnen we met samenwerken en innovatie alle criminaliteit voorkomen? Nee zeker niet.
Vergroting van de heterdaadkracht leidt wel tot meer, meer zichtbare en voelbare
interventies. Mensen die zien dat er wordt ingegrepen bedenken zich net iets meer dan
mensen die denken dat de pakkans gering is. Het is een kans om alle
gelegenheidscriminaliteit beter en effectiever aan te pakken.
Daarnaast geeft dat een gevoel van veiligheid en ja het waterbedeffect ontstaat hier
natuurlijk ook zoals dat in Johannesburg ontstond. We zijn hier echter gewend aan het
water om ons heen dat ook voor criminelen beperkingen kent.
 
Als we niet echt investeren in elkaar en de problemen gezamenlijk aanpakken en iets verder
kijken dan ons directe eigen belang zijn ook deze ideeën leuk voor een presentatie vandaag,
maar verandert er niets.
 
Dat is niet de intentie van het OM, we hebben in onze missie en visie staan dat we samen
met partners, schouder aan schouder staan om criminaliteit te bestrijden. Daar zijn vele
mooie projecten uitgekomen en ik hoop dat dat ook het geval zal zijn na dit door Securitas
en MCB georganiseerde congres.
 
Het zijn geen makkelijke oplossingen die we zo even kunnen toepassen, dat was het in
Zuid-Afrika en in Dubai evenmin. Het is van belang om te beginnen en om ruimte te geven
aan die samenwerking, de innovatie en de toepassing van nieuwe methodieken. Waarbij
iedereen een rol kan spelen, de horecaondernemer, de verzekeraars,
beveiligingsorganisaties, de politie, douane, marine, UTS, inwoners en natuurlijk het OM.
Netwerken, samenwerken en beginnen met het einddoel voor ogen.
 
Ik dank U voor uw aandacht !

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.