KUNT U EVEN EEN BESLAG VOOR ME LEGGEN?

In de afgelopen maanden heb ik veel aandacht besteed aan het maken en vastleggen van afspraken. Deze maand gaan we kijken naar één van de vele mogelijkheden die u heeft als uw wederpartij zijn plichten niet nakomt: beslaglegging.

Regelmatig krijg ik de vraag: “Kunt u even een beslag voor me leggen? Ze betalen niet!” Het is een misvatting dat je zomaar ‘beslag kunt laten leggen bij iemand’. Aan een beslaglegging zijn diverse voorwaarden en consequenties verbonden. Het is belangrijk dat u deze overweegt, voordat u beslag ten laste van een partij laat leggen. De meest relevante zaken zal ik voor u uiteenzetten, zodat u een beeld krijgt van uw mogelijkheden.

1. Wanneer kan ik beslag laten leggen?
Er zijn – kort gezegd – twee soorten beslag: beslag als er een rechterlijke uitspraak is (executoriaal beslag) en beslag als er (nog) geen rechterlijke uitspraak is (conservatoir beslag). In dit artikel ga ik alleen in op het conservatoir beslag omdat daarover de misvatting gaat.

Conservatoir beslag betekent ‘bewarend beslag’. Middelen (roerende zaken, onroerende zaken en andere vermogensbestanddelen) om zich op te verhalen kunnen ‘bewaard’ (bevroren) worden in afwachting van een rechterlijke uitspraak. Dit is om te voorkomen dat u een rechtszaak start en in de tussentijd de andere partij zich ontdoet van de middelen zodat u geen verhaalsmogelijkheden meer heeft en de rechtszaak dus voor niets is geweest.

U kunt conservatoir beslag leggen als u een vordering heeft op een andere partij. Hij of zij moet aan u iets verschuldigd zijn en zijn verplichting jegens u niet nakomen.

2. Wat zijn de voorwaarden voor beslaglegging?
Uit het voorgaande kunt u al concluderen dat u geen beslag kunt laten leggen zonder rechtszaak.

Om conservatoir beslag te kunnen leggen heeft u toestemming nodig van de (beslag)rechter. Deze toestemming kunt u vragen aan de rechter door middel van een gemotiveerd verzoekschrift. Daarin moet u uitleggen wie de andere partij is, wat uw vordering op deze partij is en deze vordering moet u tot op bepaalde hoogte (summier) aannemelijk maken. U moet in het verzoekschrift ook aangeven op welke zaak of welk vermogensbestanddeel u beslag wilt gaan leggen. Daarbij zult u moeten uitleggen waarom het waarschijnlijk is dat deze zaak of dit vermogensbestanddeel zal ‘verdwijnen’ als u het beslag niet mag leggen.

De (beslag)rechter zal na een aantal dagen een beslissing nemen op het verzoek. Als hij toestemming geeft voor de beslaglegging kunt u met die beslissing een deurwaarder beslag laten leggen. Echter, de rechter verbindt aan die toestemming altijd de voorwaarde dat u binnen een bepaalde termijn een rechtszaak moet starten tegen de andere partij (meestal binnen 14 dagen). Indien u dit niet doet, dan vervalt het beslag automatisch na die termijn.

Voor succesvol beslag moet u dus altijd een rechtszaak starten.

3. Waar kan ik beslag op laten leggen?
U kunt in principe beslag laten leggen op alle vermogensbestanddelen van de andere partij. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan bankrekeningen, vorderingen op derden, onroerend goed, auto’s, inboedel, boten en aandelen. Deze verhaalsmiddelen moeten wel van de andere partij zijn (‘op naam staan van’ de andere partij). Als u beslag laat leggen op een auto, een huis of een inboedel, dan legt de deurwaarder dat beslag ‘bij de andere partij’. Als u beslag laat leggen op een bankrekening dat doet de deurwaarder dat ‘bij de bank’. En bij beslag op een vordering op een derde dan legt de deurwaarder dat beslag bij die derde (bijvoorbeeld de notaris die geld ontvangt voor de andere partij).

Voor elk vermogensbestanddeel waarop u beslag wilt leggen moet beoordeeld worden ‘bij’ wie en hoe het beslag moet worden gelegd. De wettelijke regels hierover zijn complex en zeer strikt. Als het fout gedaan wordt, is het beslag niet gelegd (nietig) of vervalt het beslag automatisch (van rechtswege) en zijn de kosten voor niets gemaakt.

4. Zitten er ook nadelen aan beslag?
Ja, er kunnen ook zeker nadelen zitten aan beslaglegging. U moet zoals al gezegd een rechtszaak starten tegen de andere partij. Als de rechter in de rechtszaak uw vordering niet toewijst, dan staat daarmee ook de onrechtmatigheid van het beslag vast. In dat geval kan de andere partij schadevergoeding van u vorderen (naast de kosten die u moet dragen (niet terugkrijgt) voor de rechtszaak, uw deurwaarder en uw advocaat, alsmede de advocaat van de andere partij).

5. Wanneer heeft het zin om beslag te laten leggen?
Zoals u inmiddels weet kunt u beslag laten leggen bij een andere partij als hij zijn plichten niet nakomt. Ook weet u dat u met beslaglegging een rechtszaak moet starten tegen de andere partij. Zojuist heeft u ook gelezen dat als u de rechtszaak niet wint, u de kosten draagt (niet terugkrijgt) voor de rechtszaak, de deurwaarder en de advoca(a)t(en). Er zijn dus de nodige kosten verbonden aan een beslaglegging en de daarbij behorende rechtszaak.

Als u de rechtszaak wel wint moet de andere partij (een groot deel van) uw kosten betalen. U krijgt die kosten dan terug van de andere partij doordat die partij dit aan u betaalt (zich gedwongen voelend door het beslag) of doordat de beslagen goederen worden verkocht. Als de verkoop niet voldoende opbrengt om uw vordering te voldoen en ook de kosten te voldoen, blijft u dus met kosten en/of een onbetaalde vordering zitten.

Gezien alle kosten die zijn verbonden aan een beslaglegging en een rechtszaak zou ik nooit aanraden om onder de NAF. 10.000,- (Curacao) of EUR 6.000,- (Nederland) te procederen. Of beslaglegging zinvol is hangt dus af van de hoogte van uw vordering. Maar ook van de slagingskans van het beslag en de rechtszaak.

Als u niet heel zeker bent van uw vordering of als er fouten worden gemaakt, kan beslaglegging u dus duur komen te staan!

Volgende maand zal ik aandacht besteden aan de andere partij bij beslaglegging: Hoe kunt u voorkomen dat er ‘bij u’ beslag wordt gelegd en hoe kunt u zich ertegen verweren als er al beslag is gelegd.

mr. Saskia van de Griek

(Source: Corporate Law B.V)

31 October 2010

​​Hof distantieert zich van negatieve berichten in media over KNSM gebouw

WILLEMSTAD – Het Hof van Justitie distantieert zich van de negatieve berichten die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen.

Legaal online gokken in Nederland vanaf 2021

DEN HAAG - Op 19 februari 2019 is door de Eerste Kamer besloten dat de nieuwe kansspelwet Kansspelen op Afstand begin 2021 van kracht gaat zijn. Dit betekent dat casino spelers vanuit Nederland op een legale wijze mogen spelen bij een online casino’s (indien deze een licentie heeft).

Coronavirus infecteert ook advocatuur

CHINA/NEDERLAND - China raakt door de uitbraak van het coronavirus steeds meer op slot. Reizen naar en van China zijn niet meer vanzelfsprekend. Wat betekent dat voor advocatenkantoren met een Chinadesk?