Er ligt beslag: wat nu?

Vorige maand heb ik uitgelegd dat u niet ‘zomaar even’ beslag kunt leggen of ‘de deurwaarder’ kunt sturen bij een debiteur

U kunt in bepaalde gevallen wel beslag laten leggen, maar daar zijn diverse voorwaarden en consequenties aan verbonden. Bovendien dient er naast of na het beslag een rechtszaak gestart te worden tegen de debiteur.

Zoals aangegeven zal ik deze maand met u bespreken hoe u beslag kunt voorkomen en wat u kunt doen als er al beslag gelegd is ten laste van u. Ook deze keer betreft het conservatoir beslag.

1. Hoe zorg ik dat de wederpartij geen beslag wil leggen?

Het is een beetje een open deur, maar desalniettemin niet minder waar: Beslag voorkomt u het beste door duidelijke afspraken te maken met uw klanten en business partners en deze afspraken na te komen. Als afspraken tussentijds wijzigen is het verstandig deze wijzigingen schriftelijk vast te leggen of schriftelijk te bevestigen. Op die manier kunnen er geen misverstanden, frustraties en andere conflicten ontstaan en zal de wederpartij ook geen behoefte hebben om beslag te leggen en/of een rechtszaak tegen u te starten.

2. Hoe kan ik voorkomen dat de wederpartij toch beslag legt?

Het kan natuurlijk zo zijn dat uw wederpartij een vordering op u heeft. Dan doet u er verstandig aan of het verschuldigde te betalen of een betalingsregeling met de wederpartij te treffen. Als u namelijk wacht ‘tot er wat gebeurt’ en er wordt beslag gelegd, dan dient u over het algemeen naast de schuld ook de kosten die met het beslag leggen gepaard gaan te vergoeden alvorens de wederpartij het beslag zal opheffen. En als de wederpartij al een rechtszaak tegen u heeft gestart, dan komen daar meestal nog kosten bij voordat ook de rechtszaak wordt ingetrokken.

Mocht de wederpartij stellen dat hij een vordering op u heeft, maar volgens u is dat niet juist, dan wilt u natuurlijk voorkomen dat er beslag wordt gelegd. Omdat bij een verzoek om toestemming tot beslag de vordering summier moet worden aangetoond, loopt u in zo’n geval een reëel risico dat er beslag gelegd wordt.

U kunt in zo’n geval dat beslag dreigt het beslag zwart/grijs laten maken door een schriftelijk stuk in te dienen bij de beslagrechter. Daarin motiveert u waarom beslaglegging wordt gevreesd en dat er geen sprake is van een vordering op u. De beslagrechter zal dan als er toestemming tot beslag wordt gevraagd in principe eerst een hoorzitting gelasten voordat hij beslist of beslag mag worden gelegd. Dit is mogelijk in Curacao. In Nederland is dit bij sommige rechtbanken mogelijk, zoals bij de rechtbank te Amsterdam.

3. Wat kan ik doen als er al beslag is gelegd?

Misschien had u niets vermoed of heeft u er te lang mee gewacht en is er al beslag gelegd. Als u geen last heeft van het beslag (bijvoorbeeld beslag op uw auto, als u erin mag blijven rijden) kunt u eerst verweer voeren in de rechtszaak. Als u wint, komt er een einde aan het gelegde beslag. Als het beslag u teveel schaadt dan kunt u ervoor kiezen om het beslag aan te vechten in een kort geding procedure als daarvoor gronden aanwezig zijn. Dat zou u bijvoorbeeld kunnen overwegen als uw bankrekeningen worden beslagen. Het is echter niet gemakkelijk om een beslag te laten opheffen in een kort geding procedure. Bovendien wordt u dan geconfronteerd met nog meer (proces) kosten.

Het is dus duidelijk dat beslaglegging de nodige kosten met zich brengt. Het blijft dus verstandig om uw afspraken altijd duidelijk vast te leggen met uw klanten en handelspartners.

(Source: Corporate Law B.V.)

2 December 2010

St. Maarten one step closer to averting FATF blacklisting

PHILIPSBURG--St. Maarten came one step closer to being compliant with the Financial Action Task Force (FATF) recommendations and avoiding being publicly listed as a jurisdiction with weak measures to combat money-laundering and terrorism-financing on Friday when Members of Parliament (MPs) unanimously passed the National Ordinance amending the Penal Code in connection with the implementation of some urgent international obligations.

CU wil wet tegen kindermishandeling BES-eilanden

BES EILANDEN - De ChristenUnie wil dat er een nieuwe wet komt tegen kindermishandeling op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De kleinste regeringspartij roept het kabinet op werk te maken van een wet die fysiek en psychisch geweld tegen kinderen ook op de BES-eilanden verbiedt.

Lawyers say the government's appeal in dump case is incomprehensible

PHILIPSBURG--There is still unlawful nuisance and the odour at the sanitary landfill must be removed. The Country St. Maarten considers itself committed to the Fire Suppression Plan but does not want to commit itself to a specific date.