Verkoper wint ook in hoger beroep: koper moet onroerend goed afnemen en betalen

Zoals eerder bericht had het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao op 24 november 2009 op mijn verzoek in kort geding een koper veroordeeld om een onroerend goed af te nemen en de koopprijs van bijna een miljoen Nederlands Antilliaanse guldens te betalen.

De koper heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep van de koper is op 7 december 2010 afgewezen door het Gerechtshof )zie hier het vonnis).

Ook het Hof oordeelde dat het op basis van alle per email gemaakte afspraken vaststaat dat er een koop overeenkomst tot stand is gekomen ten aanzien van het onroerend goed. Het koopobject en de genoemde koopprijs waren duidelijk. Er was geen exacte leveringsdatum afgesproken. De koper kon zich dus niet op de latere oplevering beroepen om af te zien van de koop.

Een schriftelijk ondertekend contract, is bovendien niet een voorwaarde voor het ontstaan van een overeenkomst tot koop van een onroerende zaak, zo oordeelde ook het Hof terecht in deze Curacaosche rechtszaak. Dit is overigens volgens het Nederlandse recht wel een voorwaarde in geval van een particuliere koper.

De koper moet derhalve ook in hoger beroep van het Hof meewerken aan de levering aan hem van de onroerende zaak tegen gelijktijdige betaling aan mijn cliënte van de koopsom van bijna een miljoen Nederlands Antilliaanse guldens.

Ook in deze rechtszaak blijkt weer dat het van groot belang is alle afspraken schriftelijk en op juiste wijze vast te leggen om conflicten te voorkomen! Dit is uiteraard essentieel voor zowel Curacao als Nederland.

Source: Corporate Law B.V.

9 December 2010

​​Hof distantieert zich van negatieve berichten in media over KNSM gebouw

WILLEMSTAD – Het Hof van Justitie distantieert zich van de negatieve berichten die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen.

Legaal online gokken in Nederland vanaf 2021

DEN HAAG - Op 19 februari 2019 is door de Eerste Kamer besloten dat de nieuwe kansspelwet Kansspelen op Afstand begin 2021 van kracht gaat zijn. Dit betekent dat casino spelers vanuit Nederland op een legale wijze mogen spelen bij een online casino’s (indien deze een licentie heeft).

Coronavirus infecteert ook advocatuur

CHINA/NEDERLAND - China raakt door de uitbraak van het coronavirus steeds meer op slot. Reizen naar en van China zijn niet meer vanzelfsprekend. Wat betekent dat voor advocatenkantoren met een Chinadesk?