Vliegtuigrecht?!

Mijmeringen over geboorten en overlijden aan boord van een vliegtuig

mr Mirto F. Murray

De afgelopen week nam ik kennis van het overlijden van een persoon aan boord van een
vliegtuig op weg naar Nederland. Deze gelukkig zelden voorkomende gebeurtenis en
voor de nabestaanden, met name indien zij ook in het vliegtuig aanwezig waren, uiteraard
zeer confronterende aangelegenheid, zette mij aan het denken. Meer in het bijzonder over
de juridische gevolgen van overlijden, maar ook geboorten, aan boord van een vliegtuig.

De eerste bron die ik op dat soort mijmermomenten erop na sla is het Burgerlijk Wetboek
[BW], als zodanig ter zake ons burgerlijk recht nog steeds de belangrijkste bron van
recht. In de ten opzichte van de titel van dit artikel toch meer voor de hand liggende
natuurlijke en chronologische volgorde bespreek ik eerst de geboorte en daarna het
overlijden.

Gezien de restricties die de luchtvaartmaatschappijen hanteren ter zake het vervoeren
als passagier van een zwangere vrouw - doorgaans, uitzonderingen daargelaten, niet
meer vliegen na de zevende zwangerschapsmaand - komen geboorten aan boord van een
vliegtuig mijns inziens niet zo heel vaak voor. Betrouwbaar cijfermateriaal kon ik helaas
niet vinden.

In artikel 19 van Boek 1 BW e.v. is de aangifte bij de Burgerlijke Stand van de
geboorte van een kind geregeld. In geval van een geboorte van een kind gedurende een
internationale reis van een vliegtuig dat in Curacao is geregistreerd is de gezagvoerder
van het vliegtuig verplicht een voorlopige geboorteakte binnen 24 uur in het journaal in
te schrijven in tegenwoordigheid van twee getuigen en zo mogelijk van de vader. De
gezagvoerder zendt een afschrift van die akte zo spoedig mogelijk aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand die de geboorteakte opmaakt aan de hand van het ontvangen
afschrift.

In de door de gezagvoerder op te maken voorlopige geboorteakte wordt als
geboorteplaats opgenomen de coördinaten van de locatie waar het luchtvaartuig zich
bevond ten tijde van de geboorte. Als zodanig geldt die locatie als geboorteplaats en niet
Curacao.

Inzake overlijdensgevallen aan boord van een vliegtuig kon ik evenmin betrouwbaar
cijfermateriaal achterhalen. Feit is echter dat met enige regelmaat mensen aan boord van een
vliegtuig komen te overlijden.

Ter zake overlijden geldt dat in zijn algemeenheid op grond van artikel 19f van Boek 1 BW een
overlijdensakte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Indien het overlijden plaatsvindt aan boord van een te Curacao geregistreerd vliegtuig geldt dat
de gezagvoerder van het vliegtuig verplicht is een voorlopige overlijdensakte in het journaal in te
schrijven in tegenwoordigheid van twee getuigen en daarvan zo spoedig mogelijk een afschrift te
verzenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die een overlijdensakte opmaakt.

Aan andere juridische bespiegelingen zoals de gevolgen van de geboorte aan boord van een
vliegtuig voor de nationaliteit van het kind of perikelen ter zake het stoffelijk overschot en het
vervoer daarvan terug naar Curacao kom ik in het kader van dit artikel niet toe.

Overigens geldt in Nederland een vergelijkbare regeling ter zake in Nederland geregistreerde
vliegtuigen en zal dus de gezagvoerder, na de inschrijving van de geboorte respectievelijk het
overlijden in het journaal, een afschrift daarvan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand in
Den Haag moeten toezenden, die vervolgens overgaat tot het opmaken van een geboorteakte
respectievelijk overlijdensakte.

In het geval dat ik hierboven beschreef zal, nu het vliegtuig in Nederland is geregistreerd, dus een
Nederlandse overlijdensakte worden afgegeven door de burgerlijke stand in Den Haag. Moge de
meneer in kwestie in vrede rusten……. mijmerde ik tot slot.

(Source: Napa)

June 2011

 

Curacao Immigration card goes fully digital

WILLEMSTAD – The Curaçao Tourist Board (CTB) is collaborating with the Government of Curaçao and Curaçao International Airport to switch fully to an online immigration card in a continuing effort to simplify travel to Curaçao.

Motion to transfer management law enforcement to The Hague

THE HAGUE–Separating management of and authority for of law enforcement in St. Maarten, and seeing if the Netherlands could take over this task for a period of five years to strengthen this sector, was the essence of a motion filed by Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Chris van Dam of the Christian Democratic Party CDA during the handling of the draft 2020 budget for Kingdom Relations in the Second Chamber last week Thursday.

Balie vestiging CuraƧao weer normaal geopend

WILLEMSTAD - De balie (Front Office) van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is vandaag weer op de normale tijden bereikbaar. De administratie afdeling (Back Office) is vanaf 13:00 uur weer beschikbaar.