Kinderen zonder trouwen

Door Mr Suhendra Leon
In mijn laatste artikel voor de ÑAPA had ik geconcludeerd dat ik het liever bij de romantische gedachte achter het huwelijk hou, dan de harde juridische realiteit.
 
Blijkbaar wilt 12% van de Curaçaose bevolking, volgens de Census van 2011, niet aan de romantische gedachte of juridische realiteit van het huwelijk denken. Zij wonen namelijk ongehuwd samen. Echter, ook zonder officieel papiertje heeft het samenwonen een harde juridische realiteit. Deze harde juridische realiteit wordt vaak pas ter sprake 
gebracht na het einde van de relatie als er problemen ontstaan. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een gezamenlijke woning, inboedel of alimentatieverplichting. In dit artikel ga ik het echter over de kinderen hebben.
 
Volgens het Burgerlijk Wetboek is de moeder van een kind; de vrouw uit wie het kind geboren is. Vader van het kind is volgens de wet, onder andere, de man die getrouwd is met de moeder op tijdstip van geboorte van het kind of de man die het kind heeft erkend.
 
Kinderen die buiten het huwelijk zijn geboren moeten erkend worden willen zij een juridische vader hebben. Mijn ervaring is dat het algemeen bekend is dat indien men niet getrouwd is, het kind erkend moet worden door de man. Maar ook in dit geval kan het misgaan. Het gaat in dit geval mis als de moeder geen toestemming verleent om het kind te erkennen. 
 
Veel mensen denken dat met de erkenning alles geregeld is, maar dat klopt niet. In de wet kennen wij nog de term ‘gezag’. Gezag is de moderne versie van wat  in de volksmond ten onrechte nog steeds voogdij genoemd wordt. 
 
Tijdens het huwelijk oefenen de ouders gezamenlijk het gezag uit. Indien er ongehuwd samengewoond wordt, heeft alleen de moeder het gezag. Op verzoek van beide ouders kan er een aantekening worden gemaakt in het gezagsregister bij het Gerecht, inhoudende dat beide ouders het gezag over het kind zullen uitoefenen. 
 
Gezag omvat de plicht en het recht van de ouder om zijn/haar minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn/haar persoonlijkheid. Dit moet niet verward worden met een verplichting om alimentatie voor het kind te betalen. Immers, een ouder kan verplicht zijn alimentatie te betalen zonder dat deze het gezag heeft. 
 
Gezag komt neer op zeggenschap in de belangrijke beslissingen die het leven van het kind beïnvloeden, bijvoorbeeld waar het kind woont of naar welke school het kind gaat. Ook beslissingen inzake medische behandeling van een kind jonger dan 16 jaar komen alleen de ouder met gezag toe. Een voorbeeld van een dergelijke beslissing die de advocaat vaak in de praktijk tegenkomt is als de met het gezag belaste ouder naar het buitenland met het kind wilt verhuizen, zonder de andere ouder te raadplegen.
 
Het beste voor een kind is natuurlijk dat zijn ouders in goed overleg beslissingen over hem/haar kunnen nemen. Maar in het leven kunnen wij niet alles controleren, liefde verdwijnt, relaties gaan stuk en verstandhoudingen verslechteren. Indien u behoort tot de bevolkingsgroep die heeft besloten om buiten het huwelijk kinderen te krijgen, is het mijn advies om alles voor zover mogelijk te regelen zodra uw kind geboren is of zelfs daarvoor. Het is namelijk mogelijk om vóór de geboorte als vader de ‘ongeboren vrucht’, het kindje in de buik van de (aanstaande) moeder, te erkennen en daarmee de juridische band tussen (aanstaande) vader en (ongeboren) kind vast te leggen! Indien u uw juridische zaakjes rondom uw kind niet geregeld  heeft en uw ex-partner werkt niet mee, kunt u zich het beste juridisch laten adviseren.
 
 
mr Suhendra Leon is werkzaam bij SMS Attorneys at Law en legt zich ondermeer toe op Arbeidsrecht.
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.