Inwerkingtreding belastingverdrag Aruba – Frankrijk

Op 1 april 2013 treedt in werking: het Tax Information Exchange Agreement (TIEA) tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de regering van de Franse Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen.

 
Het verdrag bevat bepalingen over onder meer het uitwisselen van fiscale gegevens die relevant zijn voor het heffen van belastingen en invorderingen, alsmede voor het opsporen en vervolgen van fiscale vergrijpen.
 
Wat betreft het Koninkrijk der Nederland, geldt het verdrag alleen voor Aruba.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874