Kort geding Belastingdienst Nederland tegen vermeende zwartspaarders KB-Luxbank

NETHERLANDS - De Belastingdienst spant een kort geding aan tegen een groep van 150 tot 200 vermeende zwartspaarders bij de KB-Luxbank. 

De Belastingdienst gaat deze groep van hardnekkige weigeraars en ontkenners aanpakken door via een civiele procedure op straffe van een dwangsom te eisen dat de belastingplichtigen de nodige informatie over verborgen rekeningen aan de Belastingdienst verstrekken.

Medio 2000 heeft de Belastingdienst van de Belgische collega’s de beschikking gekregen over gegevens waaruit bleek dat er Nederlandse belastingplichtigen zijn met een bankrekening bij deze Luxemburgse bank. Vervolgens is de Belastingdienst het zogeheten Rekeningenproject gestart en zijn de personen die op de lijst staan aangeschreven.

Velen die waren aangeschreven, hebben meegewerkt en hebben de gevraagde informatie verstrekt aan de Belastingdienst. Desondanks blijft er een kleine groep belastingplichtigen hardnekkig weigeren openheid van zaken te geven over de aangehouden KB-Lux bankrekening.

Staatssecretaris Frans Weekers: ‘De Belastingdienst laat niet met zich sollen. Daarvoor laat ik geen middel onbenut. Deze groep notoire informatieweigeraars gaan we nu aanpakken via de civiele rechter.  Het is hoog tijd dat deze mensen gaan voldoen aan hun verplichtingen.  Ik hoop met deze serie kort gedingen een streep te kunnen zetten onder dit Rekeningenproject, zodat de capaciteit van de Belastingdienst voor andere projecten beschikbaar komt'.

De eerste zittingen zullen plaatsvinden op: maandag 8 april te Alkmaar, dinsdag 16 april, vrijdag 19 april en maandag 22 april te Amsterdam. De zittingen zijn in principe openbaar. Vervolgens worden er ook in andere delen van het land zittingen aangevraagd.

​​Hof distantieert zich van negatieve berichten in media over KNSM gebouw

WILLEMSTAD – Het Hof van Justitie distantieert zich van de negatieve berichten die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen.

Legaal online gokken in Nederland vanaf 2021

DEN HAAG - Op 19 februari 2019 is door de Eerste Kamer besloten dat de nieuwe kansspelwet Kansspelen op Afstand begin 2021 van kracht gaat zijn. Dit betekent dat casino spelers vanuit Nederland op een legale wijze mogen spelen bij een online casino’s (indien deze een licentie heeft).

Coronavirus infecteert ook advocatuur

CHINA/NEDERLAND - China raakt door de uitbraak van het coronavirus steeds meer op slot. Reizen naar en van China zijn niet meer vanzelfsprekend. Wat betekent dat voor advocatenkantoren met een Chinadesk?