Uiterlijk juni plan tegen internationale belastingontwijking

NETHERLANDS - Het kabinet moet voor juli van dit jaar met een plan komen om internationale bedrijven tegen te gaan die zich louter in Nederland vestigen met als doel om hun geld door te sluizen en zo weinig belasting te betalen.

 
Een Kamermeerderheid bestaande uit een aantal oppositiepartijen en de PvdA stemde dinsdag voor deze motie van Kamerlid Klaver (GroenLinks). In de motie stonden letterlijke citaten van PvdA-leider Samsom uit het televisieprogramma College Tour. Samsom zei daar onder andere: 'Ik vind het een slecht idee dat Nederland een belastingparadijs is; dat we te weinig belasting heffen op bedrijven die hier niks doen, maar alleen maar hun geld langssluizen.' In de motie van GroenLinks is een deadline voor de regering gesteld op juni van dit jaar.
 
Ook een motie van de PVV haalde een meerderheid. Daarin wordt het kabinet gevraagd bij de internationale aanpak van ''onwenselijke belastingontwijking'' de Nederlandse ''fiscale infrastructuur als uitgangspunt te hanteren''.
Ondanks dat Nederland geen 0-procentstarief hanteert in de winstbelasting voor bedrijven en geen bankgeheim heeft, is Nederland voor bedrijven aantrekkelijk vanwege een netwerk van belastingverdragen, een deelnemingsvrijstelling en een 'betrouwbare Belastingdienst', aldus de PVV-motie. En die 'infrastructuur' moet vooral zo blijven, aldus de PVV.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874