Overzicht belastingverdragen in voorbereiding 2013

NETHERLANDS - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een overzicht gepubliceerd met daarin de landen waarmee op dit moment onderhandelingen lopen over (nieuwe) belastingverdragen. Het gaat hierbij om de stand van zaken per 31 december 2012.

 
De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.
 
In 2013 zal Nederland naast de hieronder opgesomde verdragsonderhandelingen (incl. referentienrgesprekken aangaan met Costa Rica, Malawi, Polen, Spanje, Tadzjikistan, Tanzania, Uruguay, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat enerzijds afspraken die moeten voorkomen dat bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds voorkomen dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen. 
 
Verdrag inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen:
Brunei    012443
Mauritius    012444
Jamaica    012723
 
Verdrag inzake het vermijden van dubbele belasting op inkomen:
Algerije    011516
Chili     009979
Colombia    012536
Cyprus     010274
Isle of Man    011896
Irak     012574
Kenia     009961
 
Verdrag inzake het vermijden van dubbele belasting op inkomen (beperkte reikwijdte, zgn mini-DTA):
Guernsey    012541
Jersey     012540
 
Wijziging Verdrag vermijden van dubbele belasting op inkomen:
Australië    010058
België     012538
Brazilië    010699
Canada     010700
China     009938
Frankrijk    012533
Ierland    012626
India     012853
Indonesië    012535
Nieuw-Zeeland    012492
Turkije    010829
 
Wijziging Verdrag vermijden van dubbele belasting op inkomen en vermogen;
Mongolië    012722
Noorwegen    012721
 
Vermijden van dubbele bankenbelasting
Verenigd Koninkrijk   012777
 
Douanesamenwerking
Angola     011731
Colombia    010340
Costa Rica    012821
Marokko    012359
Mongolië    012335
Venezuela    011080
Verenigde Arabische Emiraten  011695
 
Overige verdragen
Samenwerking EU-Liechtenstein ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden en de informatie uitwisseling inzake belasting te verzekeren (011865)
 
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (012838)
 
Unidroit verdrag inzake materieelrechtelijke regels betreffende girale effecten
Bijlage 9 bij de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen (011679)
 

​​Hof distantieert zich van negatieve berichten in media over KNSM gebouw

WILLEMSTAD – Het Hof van Justitie distantieert zich van de negatieve berichten die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen.

Legaal online gokken in Nederland vanaf 2021

DEN HAAG - Op 19 februari 2019 is door de Eerste Kamer besloten dat de nieuwe kansspelwet Kansspelen op Afstand begin 2021 van kracht gaat zijn. Dit betekent dat casino spelers vanuit Nederland op een legale wijze mogen spelen bij een online casino’s (indien deze een licentie heeft).

Coronavirus infecteert ook advocatuur

CHINA/NEDERLAND - China raakt door de uitbraak van het coronavirus steeds meer op slot. Reizen naar en van China zijn niet meer vanzelfsprekend. Wat betekent dat voor advocatenkantoren met een Chinadesk?