Mogelijk meevaller voor bepaalde holdings op Curacao

WILLEMSTAD – KPMG Meijburg Caribbean wijst op ‘een belangrijke fiscale ontwikkeling’ die interessant kan zijn voor bepaalde holdingvennootschappen gevestigd op Curaçao. Want als gevolg van deze fiscale ontwikkeling kunnen dergelijke vennootschappen ‘mogelijk succesvol Nederlandse dividendbelasting terugvragen die in het verleden is geheven over winstuitkeringen gedaan door Nederlandse dochtervennootschappen’.
 
Dat stellen de belastingadviseurs van KPMG Meijburg Caribbeanin een Tax Alert gericht aan cliënten en relaties, namelijk onder de kop ‘Actie voor Nederland- Curaçaostructuren als gevolg van uitspraak HvJ EU inzake ingehouden bronbelasting op dividenden’.
 
Marjolein van den Berg, tax assistant Knowledge Management van KPMG Meijburg Caribbean op Curaçao, legt het Antilliaans Dagblad desgevraagd uit wat er aan de hand is. Zij wijst erop dat de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) in Luxemburg recentelijk een conclusie heeft gepubliceerd over winstuitkeringen gedaan door Nederlandse vennootschappen aan hun moedervennootschappen gevestigd op Curaçao.
 
,,Hij heeft het standpunt van de belastingplichtige onderschreven dat de ingehouden 8,3 procent (Nederlandse) dividendbelasting, die is geheven op basis van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK), in strijd is met de vrijheid van kapitaalverkeer voor zover de effectieve belastingdruk van Nederland en de Nederlandse Antillen op dividenden hoger is dan de (gecombineerde) belastingdruk die eind 1993 gold.”
 
In dat geval kan de inhoudingvrijstelling die van toepassing zou zijn indien het dividend wordt uitgekeerd aan een Nederlandse of EU-moedervennootschap (Europese Unie), mogelijk ook gelden voor een moedervennootschap gevestigd in de voormalige Nederlandse Antillen.
 
In bepaalde situaties zou dit betekenen dat ter behoud van rechten bezwaar en/of beroep moet worden ingediend tegen de afgedragen dividendbelasting, in afwachting van de uitspraak van het HvJ EU en uiteindelijk de Hoge Raad.
 
Al eerder stuurde KPMG Meijburg Caribbean een memorandum uit met informatie over deze fiscale ontwikkeling. Dat was in januari 2014.
 
Het advieskantoor wijst op te ondernemen acties in Nederland-Curaçaostructuren.
 
Indien een Curaçaose houdstervennootschap in het recente verleden dividenden heeft ontvangen van haar Nederlandse dochtervennootschap, kan het volgende van toepassing zijn: in geval het minder dan zes weken geleden is dat de Nederlandse vennootschap dividend heeft uitgekeerd aan de Curaçaose houdstervennootschap en de ingehouden dividendbelasting is afgedragen aan de Belastingdienst, dan adviseren de KPMG-fiscalisten de vennootschap om onmiddellijk bezwaar in te dienen tegen de ingehouden Nederlandse dividendbelasting.
 
In het geval de dividenduitkering meer dan zes weken geleden heeft plaatsgevonden dan zou de houdstervennootschap, op basis van Nederlandse en Europese jurisprudentie, een teruggaafverzoek kunnen indienen voor Nederlandse dividendbelasting die de afgelopen drie jaar is ingehouden.
 
Indien de vennootschap in het verleden tevergeefs bezwaar heeft gemaakt tegen de ingehouden Nederlandse dividendbelasting zonder vervolgens beroep aan te tekenen tot aan de Nederlandse Hoge Raad, dan kunnen er alsnog mogelijkheden zijn om het geschil te heropenen.
 
Naschrift
 
BRK wordt BRNC
 
De BRK, de Belastingregeling voor het Koninkrijk, wordt op korte termijn vervangen door de BRNC (Bilaterale Regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao). Een van de belangrijkste wijzigingen in de BRNC ten opzichte van de BRK is dat de Nederlandse dividendbelasting niet hoger mag zijn dan 5 procent in bestaande gevallen waarbij een niet-actieve houdstervennootschap gevestigd op Curaçao ten minste 25 procent van de aandelen houdt in een Nederlandse dochtervennootschap. Het is voor KPMG Meijburg Caribbean tot op heden niet bekend op welk tijdstip de structuur moet bestaan. Op basis van deze overgangsregeling mag Nederland vanaf 2015 tot en met 2019 niet meer dan 5 procent dividendbelasting heffen. ,,In dit kader kan worden overwogen om dividenduitkeringen – indien mogelijk – uit te stellen. Wij gaan ervan uit dat BRNC vanaf 2015 in werking zal treden, conform de intentie van beide landen.”
 
(Bron: Antilliaans Dagblad)

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.