Nieuwe Belastingregeling Nederland – Sint Maarten

De Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) wordt in de verhouding tussen Nederland en Sint Maarten vervangen door een nieuwe belastingregeling. De Staatssecretaris van Financiën heeft een goedkeuringswetsvoorstel bij de regeling bij de Tweede kamer ingediend.
 
Kamerstukken II 2014/15, nr. 34263 (R2055), nr. 1-4  
 
Het vertrekpunt voor de nieuwe regeling is het OESO-modelverdrag. Verder stemt de regeling overeen met de tussen Curaçao en Nederland overeengekomen regeling. Een belangrijk onderwerp is de uitwisseling van informatie. De regeling bevat bepalingen ter vermijding van dubbele belasting en tegen het ontgaan van belasting.
 
Dit betreft onder andere de volgende punten:
  • Voor deelnemingsdividenden is een uitsluitende woonlandheffing overeengekomen. Hierbij zijn nadere eisen gesteld aan het lichaam dat de dividenden ontvangt. Er is een Limitation on Benefit-clausule (LOB-bepaling) opgenomen.
  • Er is een gedeeld heffingsrecht voor particuliere pensioenen overeengekomen met een heffingsrecht voor het bronland van 15%. Bij afkoop geldt een volledig heffingsrecht voor het bronland. Voor bestaande gevallen geldt een overgangsmaatregel.
  • Beide landen kunnen gedurende de eerste vijf jaar na emigratie onverkort hun nationale heffingsrechten ter zake van schenken en erven uitoefenen. Er geldt overgangsrecht.
  • Heffingsrechten over voordelen uit aanmerkelijk belang na emigratie van een natuurlijk persoon geldt voor Nederland gedurende tien jaar. 
  •  

Voorstel van Rijkswet Belastingregeling Sint Maarten en Nederland

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.