Belastingvragen sneller bij Hoge Raad

ORANJESTAD — Lagere rechters in het Caribische deel van het Koninkrijk kunnen rechtsvragen in belastingzaken straks, via een prejudiciële procedure, voorleggen aan de belastingkamer van de Hoge Raad.
 
“De burger kan hiermee in een vroeg stadium weten hoe zijn zaak ervoor staat en zich veel kosten en tijd besparen”, zegt Statenlid Andin Bikker (PDR), die zich hard heeft gemaakt voor deze procedure.
 
Sinds 1 januari 2016 kunnen fiscale prejudiciële procedures in Nederland bij de Hoge Raad neergelegd worden. Om deze procedures ook in het Caribische deel van het Koninkrijk mogelijk te maken, is aanpassing nodig van bepaalde Rijkswetten. Bikker kreeg gisteren te horen dat het door hem, samen met collega’s Chris Dammers (AVP) en Adi Thijsen (MEP), voorgestelde amendement bij de Tweede Kamer is ingediend. Daar is hij blij mee, zo laat Bikker weten in een korte reactie. Hij verwacht dat het amendement per 1 maart aanstaande wordt behandeld.
 
Uitbreiding
 
“Een fiscale prejudiciële procedure breidt de rechtsbescherming voor de belastingplichtige uit en komt tevens ten goede aan het investeringsklimaat”, legt Bikker uit. Met de invoering van een dergelijke procedure kan de rechter een rechtsvraag, zowel uit eigen beweging als op verzoek van één van de procederende partijen, nog tijdens het geding aan de Hoge Raad voorleggen. Het moet daarbij wel gaan om belangrijke rechtsvragen. Een dergelijke procedure bestaat al sinds 2012 in civiele zaken, maar geldt dus in Nederland vanaf dit jaar ook voor belastingzaken.
 
Derden
 
Een verschil met de civiele prejudiciële procedure is, volgens belastingadviseurs van Deloitte, dat niet alleen de procespartijen, maar ook derden hun zienswijze met betrekking tot de fiscale rechtsvraag mogen inbrengen bij de Hoge Raad. “De fiscale geheimhoudingsplicht moet daarbij echter wel worden gewaarborgd”, aldus Deloitte. Verder geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging in een fiscale prejudiciële procedure. De wetgever wil namelijk zo min mogelijk (financiële) drempels voor partijen opwerpen om tot beantwoording van belangrijke fiscale rechtsvragen te komen.
 
Algemeen belang
 
Nadat de procederende partijen, derde partijen en de advocaat-generaal in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen, doet de Hoge Raad schriftelijk uitspraak. Dit geldt ongeacht of het belang bij beantwoording van de rechtsvraag in de concrete procedure nog steeds aanwezig is. Voorop staat het belang dat de maatschappij heeft bij beantwoording van een rechtsvraag door de Hoge Raad. Ook Deloitte is blij met de nieuwe procedure. “Wij juichen deze mogelijkheid toe. Procedures lopen vaak heel erg lang en zijn mede daardoor voor belanghebbenden kostbaar. Hier kan met de fiscale prejudiciële procedure duidelijk verbetering in komen.”
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.