Moratorium op ‘e-money’

WILLEMSTAD – Er is een moratorium ingesteld voor de introductie en implementatie van nieuwe en innovatieve betalingssystemen. Daardoor zal hier tot nader order geen goedkeuring aan worden verleend.
 
Dit heeft te maken met de vereiste om de betrouwbaarheid van betalingssystemen te kunnen waarborgen. Aldus de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een toelichting op de begroting voor 2016.
 
Het Antilliaans Dagblad bestudeerde de beleidsplannen. De technologische voortgang maakt onder andere ook de ontwikkeling van nieuwe betalingsinstrumenten mogelijk, waa mee betalingen zonder tussenkomst van de traditionele instellingen (lees: de banken) geëffectueerd kunnen worden. ,,Hierbij kan onder meer worden gedacht aan mobiele betalingen en ‘emoney’.” Als gevolg hiervan is er een toenemende druk om te voldoen aan de internationale regelgeving op het gebied van betalingssystemen en om een kader te creëren om de betalingssystemen – inclusief de betalingsinstrumenten – te structureren, zodat de toegankelijkheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van de betalingssystemen gegarandeerd kunnen worden.
 
Het project waarbij de Centrale Bank, in samenwerking met de Wereldbank en het Center for Latin American Monetary Studies (Cemla), werkt aan de opstelling en aanpassing van het zogeheten Rulebook voor het interbancaire betalingssysteem Nacs2, het juridische kader voor betalingen en betalingssystemen op Curaçao en Sint Maarten, alsmede het Yellowbook, is in de afrondingsfase.
 
De verwerking van de noodzakelijk geachte wijzigingen heeft meer tijd gevergd dan aanvankelijk ingeschat. Het streven is om het Rulebook en het Yellowbook in het eerste halfjaar van 2016 te publiceren en het concept juridisch kader voor betalingen en betalingssystemen dan ook aan de regeringen en parlementen van de landen Curaçao en Sint Maarten ter behandeling en goedkeuring aan te bieden.
 
Deze ‘producten’ zullen ertoe bijdragen dat de Centrale Bank haar taak met betrekking tot betalingsverkeer effectiever en efficiënter kan uitvoeren, inclusief het vervaardigen en uitbrengen van voorschriften op het gebied van betalingsverkeer om dit verkeer verder te optimaliseren. De CBCS streeft de komende jaren naar een verdere bevordering van de toegankelijkheid van de interbancaire betalingssystemen voor binnenlandse – en internationale transacties.
 
In dit kader zijn bij het aanpassen van het Rulebook voor het interbancaire betalingssysteem Nacs2 (om dit eveneens in overeenstemming te brengen met de internationale standaarden) de criteria voor het toetreden als participant nader gespecificeerd, zodat de toelatingscriteria transparanter en eenduidiger zijn en ook andere instellingen – niet banken – die aan de criteria voldoen participant in Nacs2 kunnen worden. In september 2015 is de Centrale Bank gestart met een onderzoek naar het gebruik van het betalingssysteem Nacs2 bij de banken op Curaçao en in 2016 zal hetzelfde onderzoek ook bij de banken op Sint Maarten worden verricht.
 
Curaçao en Sint Maarten hebben samen een financieel marktsysteem: het National Automated Clearing and Settlement System, voorheen het Netherlands Antilles Clearing System (Nacs) geheten, een geautomatiseerd systeem voor interbancaire betalingen in meerdere valuta (naast de gulden bijvoorbeeld ook de dollar, euro etc.). In 2008 is het voormalige Nacs-systeem grondig vernieuw en geüpgraded en heet nu Nasc2.
 
De belangrijkste innovatie was het samenbrengen van de technische infrastructuur. Nacs2 heeft het voormalige decentrale stelsel vervangen door één technisch platform met vernieuwde mogelijkheden om aan de behoeften van de financiële markt, nu en in de toekomst, tegemoet te komen. Na 2008 zijn er ook nog allerlei upgrades geweest.
 
E-geld
 
Elektronisch geld (ook bekend als e-cash, e-geld, elektronische valuta, elektronische munt, digitaal geld of digitale valuta), aldus Wikipedia, is geld dat volledig elektronisch wordt uitgewisseld. Meestal wordt hierbij gebruikgemaakt van computernetwerken zoals het internet.
 
Electronic Funds Transfer (EFT), giraal geld en digitaal goud zijn voorbeelden van elektronisch geld. Ook is het een verzamelnaam voor financiële cryptografie en verwante technologieën.
 
Hoewel elektronisch geld al sinds de jaren 80 een belangrijk onderzoeksgebied is in de cryptografie (verwe-en wordt naar het werk van David Chaum en Markus Jakobsson), is tot op heden het gebruik van e-geld relatief kleinschalig. Een zeldzaam succes is het Hongkong Octopus-kaartsysteem, dat begon als een overgangs- betalingssysteem en is uitge- groeid tot een veelgebruikt elektronisch geldsysteem. ,,De Oyster-card van London
 
Transport blijft in wezen een contactloze pre-paid Travel- card”, meldt Wikipedia. ‘De vrije encyclopedie’ legt verder uit dat twee andere steden functionerende elektronische geldsystemen hebben geïmplementeerd. Zeer vergelijk- baar met de Hongkong Octopus-kaart, heeft Singapore elektronisch geld voor zijn openbaar vervoer op basis van hetzelfde systeem (FeliCa). Nederland heeft de OV-chipkaart (openbaar vervoer), gebaseerd op de Octopus- kaart, en voorheen ook de inmiddels weer afgeschafte Chipknip.
 
Een aantal elektronische geldsystemen gebruikt contactloos betalen met het doel om betaling te vergemakkelijken en de begunstigde meer vertrouwen te geven doordat loslaten van hun elektronische portemonnee tijdens de transactie niet nodig is. ,,De meeste valuta’s in de westerse wereld bestaan grotendeels uit elektronisch geld op bankrekeningen”, besluit Wikipedia over e-geld of e-money.
 
Antilliaans Dagblad,

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.