Hogere opbrengst belasting Aruba

ORANJESTAD – ,,Ofschoon de realisatie voor 2015 nog niet helemaal geverifieerd is, kan ik nu al zeggen dat we vorig jaar meer belastinginkomsten hebben opgehaald dan begroot. Dat was in 2014 ook al het geval.
 
Bovendien wil ik erop wijzen dat in deze begroting de ontwikkelingen rond de raffinaderij niet zijn opgenomen. Zowel in het geval van heropening als sloop, betekent dat aanzienlijk extra inkomsten voor het Land Aruba.”
 
De minister van Financiën illustreert zijn positieve verhaal met deze tabel. Belastinginkomsten (in miljoenen) Minister van Financiën en Overheidsorganisatie Angel Bermudez vindt de situatie van de financiën van het Land in twee jaar tijd aanzienlijk verbeterd. ,,De regering gaat uit van een begrotingstekort voor dit jaar van twee procent van het bruto binnenlands product.
 
Ook ten aanzien van de inkomsten in 2016 heeft de regering het vertrouwen dat deze conform begroting zullen binnenkomen. Als je de belastinginkomsten be- kijkt over de laatste jaren, dan zijn die steeds conform begroting of zelfs beter geweest.” Ook aan de uitgaven van de het Land is hard gewerkt.
 
Minister-president Mike Eman verwijst in dat verband naar het verleden: ,,We hebben in de afgelopen zes jaar een omvangrijk uitgavenbeperkend programma doorgevoerd. De pensioenen zijn hervormd, de AOV is gered, de bijdrage van de overheid aan de AZV is enorm verlaagd en bo- Self-service-banking vendien hebben we het personeelsbestand met meer dan vijf procent verlaagd. En daar gaan we mee door. Er is inmiddels een gunstige VUT-regeling waar ambtenaren gebruik van kunnen maken.”
 
Bermudez: ,,Het kabinet mikt op een natuurlijk verloop en stimuleert medewerkers om zelf vrijwillig uit dienst te treden. De resultaten van dergelijke langetermijnacties zijn niet meteen zichtbaar, maar we zullen onze inspanningen intensiveren. Waar we voor waken is, dat we geen grote golven veroorzaken in onze economie door rigoureuze maatregelen.” De regering is vol vertrouwen over de toekomst van Aruba.
 
Eman: ,,Zowel qua economische groei als qua financiële huishouding hebben we de zaken onder controle. Zelfs zonder heropening van de raffinaderij zal de economische groei ruim boven de drie procent liggen en wordt het begrotingstekort volgend jaar tot onder de een procent teruggebracht. Bij heropening van de raffinaderij stevenen we af op een groei ver boven de zes procent en is er een ruim overschot op de begroting. En dat allemaal nog zonder goedkoop lenen via Nederland. Over dat laatste gaan we nu wederom in overleg met de Nederlandse regering.”
 
Antilliaans Dagblad

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.