Minister Koenders voorziet probleemloze belastinguitwisseling met VS

DEN HAAG — Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken voorziet geen problemen voor de toekomstige uitwisseling van belastinggegevens tussen Curaçao en de Verenigde Staten.
 
De Curaçaose belastingdienst en andere partijen zijn vergevorderd met de integratie van de zogeheten Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), maar kunnen desgewenst ook extra ondersteuning uit Nederland krijgen.
 
Koenders schrijft dit in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over aanvullende afspraken met de VS, die moeten voorkomen dat Amerikaanse burgers of financiële instellingen op Curaçao onverwacht geconfronteerd worden met belastingclaims uit de Verenigde Staten, omdat de uitwisseling van gegevens niet volgens de juiste procedure is verlopen.
 
De Tweede Kamer twijfelt niet zozeer aan de noodzaak van die aanvullende afspraken, waaronder een langere termijn voor de voorbereiding die eigenlijk in augustus afgerond had moeten zijn. Maar de Kamer was wel benieuwd naar ondersteuning voor Curaçao. De SP vroeg bijvoorbeeld in hoeverre de Inspectie der Belastingen op Curaçao voorbereid is op de Fatca en de zogeheten Common Reporting Standard (CRS), die nodig is voor de uitwisseling van gegevens.
 
“Het implementatieproces bevindt zich thans in een vergevorderd stadium”, schrijft Koenders. De Inspectie der Belastingen op Curaçao, de Sector Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën en externe IT-consultants zijn hier in 2015 volop mee bezig geweest. De Nederlandse Belastingdienst heeft ondersteuning geboden bij het bouwen en testen van het noodzakelijke IT-systeem. “Door in de aanpak direct te kiezen voor integratie van Fatca en CRS in processen, organisatie en techniek is Curaçao al voorbereid op de komst van de Common Reporting Standard in 2017”, schrijft hij. Als het nodig is, kan de Curaçaose belastingdienst extra ondersteuning krijgen.
 
Het CDA vroeg de minister onder meer hoeveel inwoners van Curaçao de Amerikaanse nationaliteit, een green card of een andere band met de VS hebben, waardoor ze gevaar zouden lopen op belastingclaims. Koenders heeft geen cijfers, maar schrijft dat Amerikaanse burgers in principe geacht worden op de hoogte te zijn van de Amerikaanse belastingwetgeving, bijvoorbeeld uit informatie van hun eigen bank op Curaçao. “De regering zou eventueel via de media de mensen erop attent kunnen maken van mogelijke belastingverplichtingen in de Verenigde Staten, maar in principe heeft iedere persoon de verplichting om zich te (laten) informeren over de wettelijke verplichtingen die op hem/haar van toepassing zijn. Overigens hebben de belastingverplichtingen in de VS voor deze mensen altijd bestaan, lang voor de introductie van Fatca”, aldus Koenders.
 
De minister merkt tot slot op dat meer landen moeite hebben om het eigen belastingsysteem en de eigen regelgeving af te stemmen op de Amerikaanse vereisten. Ook de Amerikaanse regering heeft daar overigens aandacht voor.
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.