Primaire sector produceert ‘zonder angst voor belasting’

ORANJESTAD — Op initiatief van Santa Rosa wordt per 1 mei de belastingplicht voor de primaire sector afgeschaft. Volgens directeur Nathalie Maduro kunnen boeren voortaan eerlijke data aanleveren, omdat zij niet meer ‘bang hoeven te zijn’ voor de belasting.
 
Met deze data kan Santa Rosa beleid uitstippelen en dat is in het voordeel van diezelfde boeren.
 
Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en Markthallen (DLVV), beter bekend als Santa Rosa, deed het voorstel in 2011. Details over hoe de wet precies in elkaar zit, zijn nog niet bekend bij directeur Maduro. Wel kan zij vertellen dat de vrijstelling van belasting geldt voor de hele primaire sector. Voor de visserij was al eerder zo’n regeling getroffen, nu kan ook de landbouw en veeteelt hiervan profiteren. Uit een persbericht van Primaire Sector-minister Otmar Oduber blijkt dat het om zowel hobbyisten als professionals gaat. Zij hoeven per 1 mei geen winstbelasting meer te betalen en ook geen belastingheffing op producten en materialen. Het gaat om alles wat lokaal geproduceerd wordt. Of dit ook geldt voor mensen die lokale producten verwerken, bijvoorbeeld in Pika di Papaya, weet Maduro nog niet.
 
Data verzamelen
 
Volgens de directeur zijn boeren verplicht om data bij Santa Rosa in te leveren over wat en hoeveel zij geproduceerd hebben. Deze gegevens kloppen echter niet. “Mensen zijn bang voor de belasting, daarom geven ze dat niet eerlijk door.” Deze informatie is echter van groot belang. “Hoe meer data wij hebben, hoe meer we kunnen samenwerken met Economische Zaken en Directie Wetgeving om wetten te maken ter bescherming van de primaire sector.” Zonder statistieken kan Santa Rosa geen plannen maken voor de lange termijn, omdat er geen beeld is van de ontwikkelingen in de sector.
 
Het verzamelen van data is één van de drie doelen van de vrijstelling. “Ten eerste moeten boeren op constante basis produceren. Ten tweede is het de bedoeling dat zij hun extra winst, nu zij geen belasting hoeven te betalen, terug investeren in hun project.” Een bijkomend belangrijk voordeel is dat de deviezen op Aruba blijven.
 
Nationaal plan
 
Het doel van de regering om de productie in 2020 voor 20 procent ‘self-sustainable’ te laten zijn, noemt Maduro ‘ambitieus’. “We willen proberen om een nationaal plan te maken met Economische Zaken, Directie Wetgeving en bijvoorbeeld Volksgezondheid en dit uitwerken in regelingen. Zo hebben we terreinen nodig en zijn we in overleg met Directie Infrastructuur en Planning (DIP) om te inventariseren waar nog huurgronden zijn. Gezamenlijk werken we aan het verbeteren van de primaire sector.”
 
Markt
 
Boeren hebben het moeilijk, ziet Maduro. “Ze kunnen geen lening krijgen bij de bank om een investering te kunnen doen. Als zij ons eerlijk data doorgeven, kunnen wij hen uiteindelijk vooruithelpen.” Om de boeren een handje te helpen, organiseert Santa Rosa regelmatig markten. Afgelopen zondag was de eerste markt van dit jaar en op 22 april, op Dag van de Aarde, is er weer een boerenmarkt bij Santa Rosa. “Boeren mogen hier gratis staan met een tafel en hun producten. Daarmee leggen we een directe link tussen de boer en de cliënt.”
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.