Steun voor belastingfaciliteiten investeerders

WILLEMSTAD — Vanuit de Staten was er vanochtend volop steun voor de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen die de regering wil introduceren. Deze wet betreft een vereenvoudiging, modernisering en samenvoeging van bestaande belastingfaciliteiten.
 
De wet die vanochtend in behandeling werd genomen vervangt de Landsverordening ter bevordering bedrijfsvestiging en hotelbouw, de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling, de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen en de Landsverordening renovatie hotels.
 
Voor de nieuwe wet komen, afhankelijk van de investering, bepaalde bedrijven in aanmerking voor in min of meerdere mate van vrijstelling van onroerende zaakbelasting, winstbelasting, inkomstbelasting en invoerrechten. Het geldt onder meer voor ondernemingen tot exploitatie van hotels of andere gelegenheden tot verblijf en ontspanning, waarvan de bouw en eerste inrichting een investering vergen van ten minste 2 miljoen gulden en die aan ten minste vijf lokale personen blijvend en voltijd werk aanbieden bij de aanvang van de bedrijfsactiviteiten en die gericht zijn op de bevordering van het vreemdelingenbezoek.
 
Ook bedrijven die actief zijn op het gebied van grondontwikkeling komen voor deze wet in aanmerking. Specifiek gaat het om bedrijven die actief zijn op het gebied van het bouwrijp maken van terreinen en het aanleggen van infrastructuur, waarmee een bedrag van minimaal 2 miljoen gulden, buiten de waarde van de grond, mee is gemoeid met het doel om vreemdelingenbezoek of sociale woningbouw te bevorderen. Ook investeringen, waarvan de oprichting een investering vergt van ten minste 1 miljoen gulden, die aan minimaal vijf lokale personen werk verschaffen en die actief zijn op het gebied van onder meer onderzoek en ontwikkeling, ter zake van proces- en productinnovatie: lucht-, ruimte- en scheepvaart; onderwijs; gezondheidszorg; transport en logistiek; creatieve industrie; moderne landbouw en visserij; het opwekken alsmede het leveren van groene energie; informatie technologie, vallen onder deze wet.
 
Ook voor bedrijven waarbij sprake is van een verbetering of vernieuwing waarmee een investering van 1 miljoen gulden is gemoeid, komen onder voorwaarden voor de vrijstelling in aanmerking.
 
‘Veel te laat’
 
Tijdens de Centrale Commissie-belasting was er volop steun voor het voorstel, al waren er hier en daar wat op- en aanmerkingen. Zo vond MFK-leider Gerrit Schotte dat de wet veel te laat was gekomen. Charles Cooper (MAN) hield een pleidooi om niet alleen werkgevers, maar ook werknemers de nodige bescherming te geven. Hij drong er verder op aan om in de wet een provisie op te nemen, waarbij de regering binnen drie maanden op een verzoek voor een belastingfaciliteit in actie dient te komen.
 
‘Rek is eruit’
 
Namens de PS-fractie had Sherwin Leonora het over het belang van gezonde financiën om in de economie te kunnen investeren. Alex Rosaria (Pais) constateerde dat de rek uit financiële faciliteiten er nu wel uit was. Hij maakte zich nu sterk voor macro-economisch beleid van de regering om in de lokale economie te kunnen investeren. Zita Jesus-Leito (PAR) wilde op haar beurt van de regering weten wat de verwachting was ten aanzien van het aantal investeerders dat de komende jaren van deze wet gebruik gaat maken.
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.