Uitspraak: Nederlandse beleggingsvennootschap in 2004 nog in Nederland gevestigd

De Hoge Raad oordeelt dat Nederland heffingsbevoegd is voor het jaar 2004. X bv werd in 2004 namelijk nog niet geleid door de formele directie, maar door A, vanuit zijn woonplaats.
 
Belanghebbende, X bv, is statutair gevestigd in Nederland. A, haar enig aandeelhouder, woont tot en met april 2007 in Nederland. Sinds 2002/2003 is X bv een zuivere beleggings-bv met een belegd vermogen van meer dan € 30 miljoen. Bij aandeelhoudersbesluit van 9 juli 2004 is besloten om C en H, werkzaam bij MeesPierson Intertrust Singapore, met ingang van 9 juli 2004 als bestuurders van X bv te benoemen. In geschil is de vestigingsplaats van X bv. In een procedure over de jaren 2002/2003 heeft Hof 's-Gravenhage geoordeeld dat de feitelijke leiding van X bv, ondanks een zetelverplaatsing in 2001 naar Curaçao, toch in Nederland is gevestigd. In deze procedure, over de jaren 2004 - 2007, stelt X bv dat niet Nederland maar Curaçao dan wel Singapore bevoegd is belasting te heffen over de door haar behaalde winsten. Hof Den Haag oordeelt dat Nederland heffingsbevoegd is voor het jaar 2004. Volgens het hof worden de kernbeslissingen met betrekking tot het beleggingsbeleid en het beheer van het vermogen van X bv namelijk door A genomen en oefent A in 2004 de feitelijke leiding uit over X bv. Verder stelt het hof nog vast dat de directiebesluiten, waar X bv op wijst, in het verlengde liggen van de door A genomen beslissingen, en slechts uitvoerend van aard zijn. X bv gaat in cassatie.
 
De Hoge Raad oordeelt dat X bv feitelijk door haar aandeelhouder vanuit Nederland wordt geleid en bestuurd. Hierbij acht de Hoge Raad, evenals het hof en de rechtbank, van belang dat volgens de statuten goedkeuring van de ava is vereist voor bestuursbesluiten voor investeringen die meer dan € 4540 bedragen. Verder is ook de wijze waarop X bv in de periode vóór 9 juli 2004 werd geleid en bestuurd van belang. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof.
 
 
Wetsartikelen:
 

Boetes OM voor “niet-registreren” makelaars en autohandelaren

WILLEMSTAD - Naar aanleiding van een aangifte van de FIU (Financial Intelligence Unit Curacao) in april 2019, heeft het OM 44 transactievoorstellen doen uitgaan naar makelaars en autohandelaren.

Gezaghebber Bonaire wordt niet vervolgd

KRALENDIJK - De gezaghebber van Bonaire, de heer E.E. Rijna, wordt door het Openbaar Ministerie niet vervolgd wegens overtreding van vergunningvoorschriften door het bedrijf Bon Recycling BV.

Intelligence Center Sint Maarten formalized

PHILIPSBURG--The cooperation agreement for the formalization of the Intelligence Center Sint Maarten (ICSM) was officially signed on Friday, June 14th, 2019.