Uitspraak: Nederlandse beleggingsvennootschap in 2004 nog in Nederland gevestigd

De Hoge Raad oordeelt dat Nederland heffingsbevoegd is voor het jaar 2004. X bv werd in 2004 namelijk nog niet geleid door de formele directie, maar door A, vanuit zijn woonplaats.
 
Belanghebbende, X bv, is statutair gevestigd in Nederland. A, haar enig aandeelhouder, woont tot en met april 2007 in Nederland. Sinds 2002/2003 is X bv een zuivere beleggings-bv met een belegd vermogen van meer dan € 30 miljoen. Bij aandeelhoudersbesluit van 9 juli 2004 is besloten om C en H, werkzaam bij MeesPierson Intertrust Singapore, met ingang van 9 juli 2004 als bestuurders van X bv te benoemen. In geschil is de vestigingsplaats van X bv. In een procedure over de jaren 2002/2003 heeft Hof 's-Gravenhage geoordeeld dat de feitelijke leiding van X bv, ondanks een zetelverplaatsing in 2001 naar Curaçao, toch in Nederland is gevestigd. In deze procedure, over de jaren 2004 - 2007, stelt X bv dat niet Nederland maar Curaçao dan wel Singapore bevoegd is belasting te heffen over de door haar behaalde winsten. Hof Den Haag oordeelt dat Nederland heffingsbevoegd is voor het jaar 2004. Volgens het hof worden de kernbeslissingen met betrekking tot het beleggingsbeleid en het beheer van het vermogen van X bv namelijk door A genomen en oefent A in 2004 de feitelijke leiding uit over X bv. Verder stelt het hof nog vast dat de directiebesluiten, waar X bv op wijst, in het verlengde liggen van de door A genomen beslissingen, en slechts uitvoerend van aard zijn. X bv gaat in cassatie.
 
De Hoge Raad oordeelt dat X bv feitelijk door haar aandeelhouder vanuit Nederland wordt geleid en bestuurd. Hierbij acht de Hoge Raad, evenals het hof en de rechtbank, van belang dat volgens de statuten goedkeuring van de ava is vereist voor bestuursbesluiten voor investeringen die meer dan € 4540 bedragen. Verder is ook de wijze waarop X bv in de periode vóór 9 juli 2004 werd geleid en bestuurd van belang. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof.
 
 
Wetsartikelen:
 

Lawyer Brooks appeal presumably in October

PHILIPSBURG--The appeals against attorney-at-law Brenda Brooks’ conviction of bribery charges, will most likely be heard by the Joint Court of Justice in October, it was said Thursday.

2019 Tax law books

DC Tax & Legal will publish the 2019 tax law books for the jurisdictions Sint Maarten, Curaçao, Aruba and The Caribbean Netherlands.

St. Maarten Airport’s cash shortfall is US $1.2M per month

PHILIPSBURG - Princess Juliana International Airport’s (PJIA’s) financial crisis is deepening and the airport has no funds to pay its February salaries next week.