Is het einde van de fiscaal vriendelijke spaar-bv in zicht?

Het oprichten van een speciale besloten vennootschap, waarin particulieren met een aanzienlijk spaarsaldo hun vermogen stallen, wordt minder aantrekkelijk.
 
'De belangstelling voor een dergelijk specifiek vehikel is tanende', zegt Coen Verhagens van financieel dienstverlener Firm24. 'Het aantal bv's dat we om die reden afgelopen kwartaal hebben opgericht, is de helft van vorig jaar.'
 
In de nabije toekomst wordt het belastingregime voor box 3 aangepast. Daarmee lijkt ook een einde te komen aan de spaar-bv. Het wetsvoorstel wordt in de zomer van 2020 verwacht en zou dan per 1 januari 2022 van kracht worden. In het plan, voor zover nu bekend, wordt nog steeds uitgegaan van een fictief behaald rendement maar er wordt wel onderscheid gemaakt hoe het belegd is. Al het spaargeld krijgt dan een forfaitair rendement van slechts 0,09%.
 
De verwachting is dat particulieren dan nauwelijks nog de moeite zullen nemen om een spaar-bv op te richten. Het rendement waar de fiscus vanaf 2022 rekent is immers zo laag, dat het niet meer loont om een bv in de lucht te houden. Daarvoor moeten immers ook kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld een boekhouder.
 

 

 
Belegger betaalt wel
Overige beleggingen zoals obligaties, aandelen of onroerend goed krijgen een fictief rendement van 5,33%. Het belastingtarief over die rendementen gaat omhoog naar 33% (nu 30%). Leningen mogen niet meer gesaldeerd worden, maar krijgen een aftrekbaar - lager - rendement. Geld lenen om te beleggen wordt zo ontmoedigd.
 
Weliswaar gaan particulieren dit jaar al over hun vermogen iets minder belasting betalen, toch blijven velen de vermogensrendementsheffing (vrh) onrechtvaardig vinden. Vooral diegenen die wars zijn van beleggen en hun geld risicovrij op een spaarrekening hebben staan. Het huidige belastingtarief is gebaseerd op een fictief rendement al naar gelang de grootte van het vermogen. Waarin het belegd is doet niet ter zake. De verontwaardiging is groot, met name onder spaarders, want het veronderstelde rendement ligt veel hoger dan de te ontvangen spaarrente. De Hoge Raad gaf dit jaar aan dat die verontwaardiging terecht is.
 
Onterecht belasting betalen vindt niemand leuk. Hanneke Kroonenberg, hoofd van het Kenniscentrum van Van Lanschot herkent de situatie. 'Voor vermogende cliënten met een laag risicoprofiel voelt deze belastingaanslag als oneerlijk. Ze krijgen geen rendement en moeten daarnaast toch betalen. De afgelopen jaren is het belastingsysteem in box 3 wel iets gewijzigd, maar de frustratie blijft groot.'
 
Diverse mogelijkheden
'Te veel belasting betalen is een vaak gehoorde klacht', zegt Bram Kroep, hoofd Wealth Structuring van ABN Amro. 'In gesprek met vermogende klanten schetsen we door middel van een aantal voorbeelden de diverse mogelijkheden en de daaruit volgende consequenties. Op fiscaal gebied kunnen we de omslagpunten aangeven, maar een advies geven we niet. Dan verwijzen we de klant door naar haar of zijn fiscalist.'
 
Het oprichten van een spaar-bv waarin het vermogen wordt ondergebracht is zo'n mogelijkheid. Dan valt het vermogen niet meer in box 3. 'Wanneer er geen of weinig rendement gemaakt wordt in de bv, levert dat belastingbesparing op', rekent Kroonenberg voor. 'Bij de huidige rentestand van 0%, is er geen winst en dat levert bij een bedrag van €2 mln aan spaargeld een belastingbesparing oplopend tot €32.000. Deze oplossing was in de afgelopen jaren populair, men nam de kosten van accountant/fiscalist en notaris voor lief. Een nadeel van een bv was wel dat de publicatiebalans openbaar is. Het oprichten van een spaar-bv doet men niet aan het begin van het jaar, de peildatum van het vermogen is immers 1 januari.'
 
Heffingsvrij
Maar zodra de nieuwe wetgeving is ingevoerd, is deze route voor de meeste spaarders niet interessant meer. Niet alleen is het nieuwe tarief heel laag; er is ook nog een heffingsvrije som zodat iemand die alleen maar spaart en niet belegt, in de praktijk niets zal hoeven te betalen over de eerste ongeveer €440.000, zo berekent ABN Amro op zijn website. Voor koppels is dat het dubbele.
 
Ondernemers in het mkb sparen veel, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. Dat lijkt logisch, want waarom zou je geld naar privé halen als je eerst tegen 25% belasting (aanmerkelijk belang) moet afrekenen en vervolgens nog een te hoge vrh moet betalen? Wanneer zij niet willen beleggen, brengen zij eerder geld vanuit box 3 naar box 2. Bij hogere beleggingsresultaten, kan het geld beter in box 3 blijven. De omslagpunten, afhankelijk van het beleggingsresultaat en vermogen, kan de specialist zo voorrekenen.
 
Fd

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.