Hotel Kurá Hulanda failliet

WILLEMSTAD — Ongeveer 65 personeelsleden van het Hotel Kurá Hulanda in Otrobanda zijn vanochtend om omstreeks 11 uur door het management van het hotel – dat in handen is van Sandton – bijeengeroepen, waarbij hen werd medegedeeld dat ze hun baan kwijt zijn. Het faillissement van Hotel Kurá Hulanda Management N.V werd vanochtend rond 10.30 uur door de rechtbank uitgesproken.
 
Het bericht van het faillissement wordt als een ‘harde klap’ voor de toeristische sector op Curaçao omschreven, waardoor ongeveer 110 personen zonder baan zitten.
 
Het faillissement kwam vanochtend bovenop het bericht dat het management van het Venetto Casino Holiday Beach Resort gisteravond plotseling het casino heeft gesloten, waarbij zowel gasten als personeelsleden naar buiten werden gestuurd.
 
De verslagenheid onder de werknemers van Kurá Hulanda vanochtend was groot, terwijl er gesteld werd ‘dat men de hoop had gevestigd op het feit dat er op 18 oktober een surseance van betaling was verleend’. Vorige week heeft het gerecht in eerste aanleg bij beschikking voorlopige surseance van betaling verleend aan zowel Hotel Kurá Hulanda als de Kurá Hulanda Lodge op Westpunt, waarop de behandeling van de zaak op 24 januari plaats zou vinden. De surseance van betaling was gezamenlijk aangevraagd door de directie ofwel de eigenaar van de resorts als het operationele management, dat sinds twee jaar in handen is van Sandton.
 
Als bewindvoerder in de kwestie was raadsman Remco van Arkel benoemd. Persmedewerker van het gerecht, Bas Jussen, laat desgevraagd weten dat op verzoek van de bewindvoerder de surseance vandaag is omgezet in een faillissement. “Dit geldt niet voor Kurá Hulanda Lodge, daarvoor blijft de surseance gehandhaafd”, aldus Jussen.
 
Van Arkel laat middels een persbericht het volgende weten: “De onderneming verkeerde in zeer zwaar weer en was niet in staat om aan haar verplichtingen te voldoen. Tot op de dag van vandaag is er in samenwerking getracht een solide oplossing te vinden voor de toekomst, waarbij een acceptabele oplossing zou worden geboden aan de bestaande schuldeisers. Aangezien er geen concreet uitzicht was op een noodzakelijke financiële injectie en de schuldenlast met de dag opliep, hebben wij met akkoord van het management het faillissement aangevraagd. “De werknemers van Kurá Hulanda Hotel lieten vanochtend weten dat onder hen de verwachting heerste ‘dat er tenminste zekerheid zou zijn gedurende de aankomende feestdagen’. “Beide hotels hebben in hun pogingen geworsteld om de ‘high level toerist’ aan te trekken”, aldus Gui de Vries, de directeur van de Sandton Hotel Group. De hotels zijn eigendom van N.V. Hotel Kurá Hulanda en de directeur daarvan, Peter Heinen, laat het volgende weten: “We zullen onze inspanningen voortzetten om investeerders aan te trekken om een heropening te bewerkstelligen.”
 
De directeur van belangenvereniging Chata, Lisa Dindial, laat weten dat Chata gisteren van de ontwikkelingen op de hoogte is gebracht en hierop hulp heeft geboden om vervangend verblijf voor de 38 hotelgasten te zoeken. Dindial stelt het ‘bijzonder betreurenswaardig te vinden dat het zover heeft moeten komen’. “En dat met een prachtaccommodatie van een dergelijk hoog kwaliteitsniveau”, aldus Dindial. Ze licht toe dat de 38 hotelgasten vandaag op gratis vervoer konden rekenen naar hun nieuwe onderkomen, die door TMC Tours gesponsord werd. “Acht hotelgasten die via TUI/ArkeFly in het hotel verbleven, zijn naar Avila overgestapt. De overige gasten konden kiezen voor een van de omliggende hotels van hun voorkeur. Onze marketing-manager (Miles Mercera, red.) is druk bezig om alles vloeiend te laten verlopen. We hebben hierbij natuurlijk hulp gehad van onze overige hotelleden”, aldus Dindial, die stelt dat het accommoderen van de Kurá Hulanda-gasten ook de komende dagen voortgezet zal worden. “Er wordt dus ook naar oplossing gezocht voor de nog te arriveren gasten.”
 
Dindial licht toe dat een dergelijk bericht, een sluiting van een gerenommeerd hotel, niet alleen impact heeft voor het hotel zelf, maar ook ‘voor het gehele eiland’. “We wachten er nu natuurlijk op dat het hotel zelf een mededeling verstuurt, waarop Chata en CTB in samenspraak een persbericht naar het buitenland zullen sturen. Hierbij wordt een stuk ‘damage control’ gedaan om de potentiële bezoekers te laten weten dat men niet hoeft te schromen om voor Curaçao als bestemming te kiezen”, aldus Dindial. De interim-directeur van de Curaçao Tourist Board (CTB), Hugo Clarinda, heeft vandaag tegenover Radio Direct verklaard dat de CTB enige weken terug op de hoogte was gesteld van het feit dat de Kurá Hulanda-hotels in financiële nood verkeerden. Clarinda liet tevens weten ervan op de hoogte te zijn dat er meerdere hotels op het eiland zijn die in financiële moeilijkheden verkeren en dat de mogelijkheid zou bestaan dat ‘nog meer hotels de deuren moeten sluiten’. Clarinda wilde niet ingaan op het aantal hotels dat in nood zou verkeren en om elke hotels het zou gaan. Hij stelde wel dat de CTB, Chata en de overheid spoedig bijeen zullen komen om over deze ontwikkelingen in beraad te gaan. De minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm, was voor het ter perse gaan van deze krant niet bereikbaar voor commentaar.
 
Veneto
 
Zoals eerder bekend, was er door Venetto een ontslagaanvraag bij het ministerie van Soaw ingediend voor in totaal 42 werknemers van zowel het hotel als het casino. Onder het casinopersoneel bevinden zich ook werknemers die daar al 30 jaar in dienst zijn en boven de vijftig zijn. Alle werknemers van dit resort en casino zijn bij de horecavakbond Horecaf aangesloten. De voorzitter van Horecaf, Kenneth Valpoort, stelt dat er sprake is van grote onduidelijkheid en dat er vanochtend om 10.00 uur een spoedbijeenkomst was georganiseerd voor de werknemers. “Helaas hebben wij ook nog niets van het management vernomen. Ze hebben gisteravond omstreeks 10.30 uur zonder overleg met de vakbond, op eigen houtje dus, besloten om het casino te sluiten en zowel de gasten als werknemers naar buiten te sturen. Dit nadat ze omstreeks 19.00 uur al hadden gepoogd om het personeel bijeen te roepen om hun de ontslagbrieven te overhandigen”, aldus Valpoort. Hij licht toe dat de werknemers hierop de vakbond hadden ingelicht. “Nadat er eerst beloofd werd dat de general manager persoonlijk zou komen voor overleg, heeft men dus gewoonweg het casino gesloten. De ontslagcommissie van het ministerie van Soaw heeft nog steeds geen advies uitgebracht over het ontslagvoornemen, hiervoor stond reeds een afspraak voor volgende week ingepland”, aldus Valpoort. De Horecaf heeft ongeveer drie jaar geleden ook verweer gevoerd voor haar leden, toen Venetto een ontslagaanvraag had ingediend voor in totaal 50 werknemers. Dit voornemen kreeg toen geen goedkeuring van het Soaw-ministerie. Valpoort was na afloop van de bijeenkomst met de Venetto-medewerkers, ook bij de werknemersbijeenkomst van Kurá Hulanda aanwezig.
 
Related article:

Vestiging Curaçao Hof van Justitie gesloten op vrijdag 3 juli 2020

WILLEMSTAD– De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is op vrijdag 3 juli 2020, de dag na Dia di Bandera, gesloten. Het personeel heeft een arbeidstijdverkorting dag (ATV).

Universiteit van Curaçao start nieuwe opleiding International Hospitality & Tourism Management

WILLEMSTAD - De Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van de Universiteit van uraçao Dr. Moises da Costa Gomez start in augustus 2020 met een nieuwe opleiding: Bachelor in International Hospitality & Tourism Management.

Unanimous support for law to restore Statia democracy

THE HAGUE/STATIA--The Second Chamber of the Dutch Parliament on Tuesday unanimously approved the law proposal to phase out Dutch supervision and gradually restore democracy in St. Eustatius.