OM wil heropening zaak dubbele moord Bonaire

KRALENDIJK - Het Openbaar Ministerie (OM) op Bonaire wil dat de zaak tegen twee mannen die zijn veroordeeld voor een dubbele moord, wordt heropend. Met de feiten die nu op tafel liggen, zouden de twee niet zijn veroordeeld, meent justitie. Het Gemeenschappelijk Hof op Bonaire besluit op 1 juli of de zaak wordt heropend, zo liet advocaat Geert-Jan Knoops weten.
 
Hij is al langer overtuigd van de onschuld van de twee mannen. Een van hen kreeg 8 jaar celstraf en is inmiddels weer vrij, de ander zit een straf van 24 jaar uit. Een derde dader kreeg 18 jaar celstraf. De moorden op twee broers werden gepleegd in 2005. Justitie ging destijds uit van een afrekening in het drugsmilieu.
 
De derde dader verklaarde dat ze met z'n drieën de broers naar een afgelegen plek lokten en ze daar doodschoten. De twee mannen die Knoops bijstaat, ontkennen iedere betrokkenheid. Ze hebben volgens de advocaat een sluitend alibi. Een van hen zou achter de pc hebben gezeten, wat zou blijken uit inloggegevens. De ander was op dat moment in Kralendijk, terwijl de moorden aan de andere kant van het eiland werden gepleegd. Telefoongegevens zouden dat bevestigen.
 
Ook het Openbaar Ministerie komt na een kritische beschouwing van alle bewijsmiddelen die voorhanden zijn in de Spelonkmoordzaak tot de conclusie dat de vonnissen waarbij Andy Melaan en Nozai Thomas voor hun vermeende betrokkenheid bij de zaak zijn veroordeeld, geen stand kunnen houden. Dat standpunt heeft advocaat-generaal Serge Lukowski gistermorgen verwoord namens het OM.
 
Indien het hof tot herziening beslist, verzoekt de aanklager om de straf van Melaan op te schorten tot de dag van de nieuwe zitting. Thomas is al vervroegd op vrije voeten. 
 
Het Openbaar Ministerie was gisteren aan zet, nadat advocaat Geert-Jan Knoops de hele dag daarvoor nodig had, om te proberen het hof ervan te overtuigen dat de zaak heropend diende te worden, omdat er sprake zou zijn van gerechtelijke dwaling. Hij droeg daarbij voor uit een lijvig document en 45 argumenten, waaruit nieuwigheden zou moeten blijken die herziening zouden rechtvaardigen. De advocaat-generaal had opmerkelijk minder tijd nodig voor zijn standpunt.
 
Volgens het OM hebben drie factoren een rol gespeeld bij de afweging die het hof destijds maakte ten aanzien van het aangedragen alibi. Die waren: het alibi zelf, de eensluidende verklaringen van Wanga en Thomas, en het argument dat bij de verhoren ongeoorloofde druk zou zijn uitgeoefend.
 
Het hof kan daarom twee dingen doen: het vonnis in stand houden of de zaak heropenen en een nieuwe feitelijke behandeling van de zaak gelasten. Indien het hof beslist dat er een nieuwe feitelijke behandeling moet komen, zullen ook ongerijmdheden uit de verklaring van Nozai Thomas en de wijze hoe deze tot stand zijn gekomen, moeten worden betrokken bij het onderzoek. Dat zal de zaak doen kantelen, omdat de afgelegde verklaring te veel aantoonbare manco’s en ongerijmdheden vertoont en niet voor het bewijs kan worden gebruikt. Daarmee zal voor beide verdachte een essentiële bouwsteen voor het bewijs, namelijk de bekennende verklaringen van Nozai Thomas, wegvallen. Er resteren dan enkel nog een paar verklaringen van de andere veroordeelde, Wanga. Daartegenover staan vele verklaringen van Wanga die weer een ander verhaal vertellen.
 
Het OM concludeert dat naast de verklaringen van Wanga, er geen andere bewijsmiddelen voorhanden zijn, die de beide veroordeelden belasten, zodat op dat moment niet alleen ernstig getwijfeld moet worden aan de schuld van Thomas en Melaan, maar geconcludeerd zal worden dat – bij een gebrek aan steunbewijs voor de belastende verklaringen van Wanga – alleen vrijspraken kunnen volgen.
 
Het OM verzoekt het hof om de zaak in een keer af te doen, omdat er geen andere uitkomst mogelijk is, hoewel hij beseft dat het hof daar niet toe geneigd zal zijn. De AG komt toch met het verzoek omdat in zijn visie na revisie maar één uitkomst mogelijk is.
 
In deze opvatting past ook het verzoek van het OM om het hof te vragen, indien tot herziening wordt besloten, voor Melaan schorsing of opschorting van de uitvoering van zijn gevangenisstraf te bevelen en die opschorting duurt tot de dag van de zitting van de nieuwe behandeling. Gelet op de grote impact die de zaak heeft op de locale samenleving, verzoekt het Openbaar Ministerie om de uitspraak op Bonaire.
 
Toch was het OM het niet op alle punten eens met de advocaat en deelde de kritiek niet dat de onderzoekscommissie selectief te werk is gegaan en op sommige momenten verkeerde criteria zou aanleggen.
 
Volgens het OM heeft het onderzoeksteam niets anders gedaan, dan het uitvoeren van de aan de rechter-commissaris (RC) verstrekte onderzoeksopdracht. Dat heeft het team onbevangen en in alle objectiviteit gedaan. Het onderzoeksteam heeft zich met betrekking tot de door hen aangeleverde conclusies geen rechterlijk oordeel willen aanmeten. Het is aan de RC en uiteindelijk aan het hof om dat te doen. Het onderzoeksteam levert daartoe enkel de ingrediënten aan, aldus het OM.
 
Ook vindt het OM dat er nauwelijks wezenlijk nieuwe feiten zijn. In de opvatting van het OM is er slechts op één punt een wezenlijk novum: namelijk niet alleen kennis dat er in de betreffende nacht internetgebruik is geconstateerd op de computer van Thomas, maar ook waaruit dat internetgebruik feitelijk heeft bestaan. Dat hebben de deskundigen inzichtelijk kunnen maken. Volgens het OM levert dit feit nieuw inzicht op en komt de destijds geformuleerde taxatie van het alibi in een ander daglicht te staan. Door de deskundigenberichten ontstaat ernstige twijfel over de vraag of Nozai Thomas wel op de plaats delict aanwezig kon zijn ten tijde van de moorden en dus roept zij twijfel op over het waarheidsgehalte van zijn bekennende verklaringen.
 
Related articles:
 

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.