Verdachten mensenhandel weer terug in detentie

WILLEMSTAD - Inzake onderzoek ‘Tres Belle’, dat gericht is op mensenhandel en mensensmokkel in de Bar Hot Chicks, werden enkele weken geleden alle verdachten geschorst uit de voorlopige hechtenis. De rechter commissaris had hiertoe besloten.
 
Het Openbaar Ministerie (OM) was het hier niet mee eens voor wat betreft 3 van de 5 verdachten en heeft tegen deze beslissing van de RC hoger beroep ingesteld bij het Hof.
 
Het OM heeft daarbij onder meer aangevoerd dat het voor een ieder duidelijk moet zijn dat mensenhandel een ernstig strafbaar feit is, dat deze vorm van criminaliteit thans met de daarvoor beschikbare capaciteit wordt aangepakt en dat het daarbij dan niet past om de verdachten al te snel in vrijheid te stellen. Zulke invrijheidstellingen bemoeilijken de toch al lastige aanpak van mensenhandel.
 
Het Hof is op dit punt kennelijk eens met het OM. Het Hof heeft besloten dat de 2 hoofdverdachten uit onderzoek Tres Belle weer terug in detentie moeten worden gebracht. De overige verdachten mogen het verdere onderzoek wel in vrijheid afwachten, gelet op hun - naar het thans lijkt - minder prominente rol in de zaak. Aan de beslissing dat de 2 hoofdverdachten in terug detentie moeten worden genomen, zal op zo kort mogelijke termijn uitvoering worden gegeven.
 

Child friendly court Sint Maarten

PHILIPSBURG – November the 20th is the International Day of the Rights of the Child. The  Sint Maarten branch of the Common Court of Justice also puts emphasis on the importance of this day.

Eigen ademanalyseapparaat voor het KPC

WILLEMSTAD - Sinds 2017 neemt het alcoholbeleid (niet aangeschoten of dronken rijden) structurele vorm aan op Curaçao. Dit om doden, zwaar gewonden, botsingen en alle schade die daarmee samenhangt te verminderen en te voorkomen.

Robbie dos Santos aangehouden in onderzoek zaak Maximus

PHILIPSBURG/WILLEMSTAD - Vandaag is op Sint Maarten, in het kader van het onderzoek Maximus, Curaçaoënaar Robbie dos Santos (62) aangehouden.