AG adviseert aan Hoge Raad om veroordeling van Orlando B. in stand te laten

DEN HAAG - De veroordeling van oud-leider Orlando B. van geloofsgemeenschap Rains of the Blessings for All Nations Messianic Community op Curaçao tot onder meer 14 jaar gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van 7 jonge vrouwelijke leden, kan in stand blijven.
 
Dat adviseert plv. advocaat-generaal (AG) Paridaens de Hoge Raad in haar conclusie van vandaag.
 
De zaak
De verdachte was de oprichter en organisatorisch en geestelijk leidsman van de geloofsgemeenschap Rains of the Blessings for All Nations Messianic Community Curaçao. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vond bewezen dat de man 3 tienermeisjes en 4 jongvolwassenen seksueel heeft misbruikt in de periode 2006 tot en met 2016. Het jongste slachtoffer was nog maar 12 toen het misbruik begon. De meisjes en jonge vrouwen waren allen lid van de geloofsgemeenschap. Het misbruik varieerde van een enkele ongeoorloofde lichamelijke aanraking tot en met verkrachting. Het Hof veroordeelde de verdachte tot 14 jaar gevangenisstraf. Daarnaast kreeg hij een beroepsverbod opgelegd voor de maximale duur van 19 jaar. De verdachte stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.
 
Cassatieklachten
De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de beslissing van het Hof te vernietigen. Hij is onder meer van mening dat er voor een aantal feiten onvoldoende bewijs is omdat het door het Hof gebruikte bewijs niet voldoet aan het wettelijk bewijsminimum. Ook zou bij een deel van de strafbare feiten geen sprake zijn geweest van ontucht. Daarnaast wordt geklaagd over de hoogte van de opgelegde straf die onvoldoende zou zijn gemotiveerd. De motivering van de straf zou ‘binnen het Koninkrijk verbazing wekken’ en onbegrijpelijk zijn ‘voor wat betreft de detentieomstandigheden’.
 
Standpunt plv. advocaat-generaal
In de visie van de AG gaan deze cassatieklachten niet op. De AG vindt dat het hof in alle gevallen heeft kunnen aannemen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan en dit ook voldoende heeft gemotiveerd. Verder is de motivering van het hof van de opgelegde gevangenisstaf voldoende begrijpelijk.
 
Ook de andere cassatieklachten leiden in de visie van de AG niet tot vernietiging van de uitspraak. De veroordeling en de opgelegde straffen kunnen dan ook in stand blijven.
 
Uitspraak Hoge Raad
Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.
 
De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. De plv. advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.