AG adviseert aan Hoge Raad om veroordeling van Orlando B. in stand te laten

DEN HAAG - De veroordeling van oud-leider Orlando B. van geloofsgemeenschap Rains of the Blessings for All Nations Messianic Community op Curaçao tot onder meer 14 jaar gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van 7 jonge vrouwelijke leden, kan in stand blijven.
 
Dat adviseert plv. advocaat-generaal (AG) Paridaens de Hoge Raad in haar conclusie van vandaag.
 
De zaak
De verdachte was de oprichter en organisatorisch en geestelijk leidsman van de geloofsgemeenschap Rains of the Blessings for All Nations Messianic Community Curaçao. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vond bewezen dat de man 3 tienermeisjes en 4 jongvolwassenen seksueel heeft misbruikt in de periode 2006 tot en met 2016. Het jongste slachtoffer was nog maar 12 toen het misbruik begon. De meisjes en jonge vrouwen waren allen lid van de geloofsgemeenschap. Het misbruik varieerde van een enkele ongeoorloofde lichamelijke aanraking tot en met verkrachting. Het Hof veroordeelde de verdachte tot 14 jaar gevangenisstraf. Daarnaast kreeg hij een beroepsverbod opgelegd voor de maximale duur van 19 jaar. De verdachte stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.
 
Cassatieklachten
De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de beslissing van het Hof te vernietigen. Hij is onder meer van mening dat er voor een aantal feiten onvoldoende bewijs is omdat het door het Hof gebruikte bewijs niet voldoet aan het wettelijk bewijsminimum. Ook zou bij een deel van de strafbare feiten geen sprake zijn geweest van ontucht. Daarnaast wordt geklaagd over de hoogte van de opgelegde straf die onvoldoende zou zijn gemotiveerd. De motivering van de straf zou ‘binnen het Koninkrijk verbazing wekken’ en onbegrijpelijk zijn ‘voor wat betreft de detentieomstandigheden’.
 
Standpunt plv. advocaat-generaal
In de visie van de AG gaan deze cassatieklachten niet op. De AG vindt dat het hof in alle gevallen heeft kunnen aannemen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan en dit ook voldoende heeft gemotiveerd. Verder is de motivering van het hof van de opgelegde gevangenisstaf voldoende begrijpelijk.
 
Ook de andere cassatieklachten leiden in de visie van de AG niet tot vernietiging van de uitspraak. De veroordeling en de opgelegde straffen kunnen dan ook in stand blijven.
 
Uitspraak Hoge Raad
Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.
 
De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. De plv. advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.
 
 

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.