Symposium “Het nieuwe sanctiestelsel in Curaçao”

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) organiseert in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam woensdagmiddag 20 juni a.s. een symposium met als onderwerp: “Het nieuwe sanctiestelsel in Curaçao”.

 
Sinds 15 november 2011 is op Curaçao een nieuw Wetboek van Strafrecht in werking getreden. Ten opzichte van het oude (Antilliaanse) Wetboek van Strafrecht bracht het nieuwe wetboek ingrijpende wijzigingen met zich mee. Dit geldt vooral voor het sanctiestelsel van Curaçao. In de nieuwe wet zijn diverse strafmodaliteiten aangepast en zijn de geldende straffen bij diverse strafbepalingen herijkt; zo is er bijvoorbeeld weer een verschil in de strafdreiging bij de delicten doodslag en moord. Daarnaast zijn voor volwassenen een aantal nieuwe sancties ingevoerd en zijn alternatieve straffen gecodificeerd, terwijl het strafrecht voor jeugdigen volledig is herzien.
 
Aanleiding voor dit symposium is de aanwezigheid van prof. H. de Doelder (hoogleraar strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en een aantal andere Rotterdamse strafrechtsexperts op Curaçao. Prof. H. de Doelder was trekker van de voorbereidingscommissie voor het nieuwe Wetboek van Strafrecht. De dag na dit symposium (21 juni) treedt hij op als promotor van mw. mr. A.D. Marchena-Slot ter gelegenheid van de verdediging van haar proefschrift getiteld “Detentie van jeugdigen in Curaçao” bij de UNA. De andere Rotterdamse experts maken eveneens deel uit van de promotiecommissie.
 
Het symposium zal geopend worden door dr. P. Klik (decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid UNA), waarna prof. De Doelder als eerste spreker, het zal hebben over “Een nieuw Wetboek van Strafrecht voor Curaçao”. 
 
Hierna zal prof. mr. F.W. Bleichrodt (hoogleraar strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) spreken over “Wijzigingen in het sanctiestelsel in Curaçao”. Na de pauze zal mr. dr. J. uit Beijerse ingaan op het “Jeugdstrafrecht in Curaçao”. Na elke spreker is in het programma ruimte ingebouwd voor vragen.
 
Het symposium is met name bedoeld voor (strafrechts)juristen, maar is vrij (en gratis) toegankelijk. Het begint om 13.00 uur in de aula van de UNA en zal om 17.00 uur worden afgesloten met een borrel.

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.