Symposium “Het nieuwe sanctiestelsel in Curaçao”

WILLEMSTAD - De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) organiseert in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam woensdagmiddag 20 juni a.s. een symposium met als onderwerp: “Het nieuwe sanctiestelsel in Curaçao”.

 
Sinds 15 november 2011 is op Curaçao een nieuw Wetboek van Strafrecht in werking getreden. Ten opzichte van het oude (Antilliaanse) Wetboek van Strafrecht bracht het nieuwe wetboek ingrijpende wijzigingen met zich mee. Dit geldt vooral voor het sanctiestelsel van Curaçao. In de nieuwe wet zijn diverse strafmodaliteiten aangepast en zijn de geldende straffen bij diverse strafbepalingen herijkt; zo is er bijvoorbeeld weer een verschil in de strafdreiging bij de delicten doodslag en moord. Daarnaast zijn voor volwassenen een aantal nieuwe sancties ingevoerd en zijn alternatieve straffen gecodificeerd, terwijl het strafrecht voor jeugdigen volledig is herzien.
 
Aanleiding voor dit symposium is de aanwezigheid van prof. H. de Doelder (hoogleraar strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en een aantal andere Rotterdamse strafrechtsexperts op Curaçao. Prof. H. de Doelder was trekker van de voorbereidingscommissie voor het nieuwe Wetboek van Strafrecht. De dag na dit symposium (21 juni) treedt hij op als promotor van mw. mr. A.D. Marchena-Slot ter gelegenheid van de verdediging van haar proefschrift getiteld “Detentie van jeugdigen in Curaçao” bij de UNA. De andere Rotterdamse experts maken eveneens deel uit van de promotiecommissie.
 
Het symposium zal geopend worden door dr. P. Klik (decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid UNA), waarna prof. De Doelder als eerste spreker, het zal hebben over “Een nieuw Wetboek van Strafrecht voor Curaçao”. 
 
Hierna zal prof. mr. F.W. Bleichrodt (hoogleraar strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) spreken over “Wijzigingen in het sanctiestelsel in Curaçao”. Na de pauze zal mr. dr. J. uit Beijerse ingaan op het “Jeugdstrafrecht in Curaçao”. Na elke spreker is in het programma ruimte ingebouwd voor vragen.
 
Het symposium is met name bedoeld voor (strafrechts)juristen, maar is vrij (en gratis) toegankelijk. Het begint om 13.00 uur in de aula van de UNA en zal om 17.00 uur worden afgesloten met een borrel.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.