ALV Orde van Advocaten besluit klacht tegen Sulvaran voort te zetten

WILLEMSTAD - Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Orde van Advocaten Curacao gisteren is besloten dat de klacht die deken Caroline Fiévez op 13 januari tegen advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran heeft ingediend, wordt voortgezet. De vergadering werd gisteravond gehouden in het Avila Hotel onder grote belangstelling.
 
130 leden woonden de vergadering bij en buiten het hotel hadden sympathisanten van Sulvaran zich verzameld om te demonstereren.
 
Zeventig leden van de Orde stemden voor de voortzetting van de klacht, 56 stemden hier tegen en vijf leden onthielden zich van stemming.
 
Uit het Antilliaans Dagblad:
 
Tijdens de vergadering, die door Bertie Braam werd voorgezeten, kondigde Fiévez aan, uit eigen beweging af zullen te treden. Reden hiervoor was dat volgens haar de discussie sinds het indienen van de klacht te veel gericht is op de deken en niet zozeer op de klacht zelf.
 
Zij diende op 13 januari een klacht in tegen Sulvaran wegens het ernstig overschrijden van het betamelijke en daarmee ook het schenden van de gedragsregels van de advocatuur. Aanleiding voor de klacht, ingediend door Fiévez, zijn de recente uitlatingen door advocaat Sulvaran in de rechtszaal en in de media. De klacht zal nu alsnog op 21 februari door de Raad van Toezicht worden behandeld.
 
De inmiddels demissionair deken gaf aan zelf ook fouten te hebben gemaakt en bood hiervoor ook haar verontschuldigingen aan. Een van deze fouten was volgens de deken dat ze voor het indienen van de klacht geen overleg had gevoerd met de overige bestuursleden van de Orde van Advocaten. Dit was overigens ook de reden dat vice-deken Everett Wilsoe, nadat Fiévez de klacht had ingediend, zijn ontslag nam. Hij was niet te spreken over de ‘unilaterale beslissing van Fiévez’.
 
Tijdens haar betoog liet Fiévez weten nog volledig achter de klacht te staan, maar dat het proces dat tot het indienen van de klacht had geleid wellicht anders aangepakt had kunnen worden.
 
Braam wist de vergadering gisteren in goede orde te leiden. Volgens verschillende berichtgevingen liepen de emoties op bepaalde momenten hoog op in de zaal waar 131 advocaten aanwezig waren, maar wist de raadsman deze kundig te sussen. Zowel Sulvaran als zijn kantoorgenoot Chester Peterson voerde gisteren ook even het woord. Beiden lieten weten volledig achter hun stellingen te staan.
 
Ook de herhaaldelijke beschuldiging aan het adres van Fiévez, waarbij de demissionair deken van racisme wordt beschuldigd, kwam gisteren weer naar voren. De twee advocaten wachtten gisteren de uitslag van de stemming over de klacht niet af. Tussendoor verlieten ze de zaal.
 
Voorafgaand aan de vergadering werd buiten gedemonstreerd. Sulvaran en zijn kantoorgenoten Peterson en Anthony Eustatius hebben in de dagen die tot de vergadering van gisteren hebben geleid verschillende oproepen gedaan aan de bevolking om hen tijdens de vergadering te komen steunen. Deze oproep is niet tevergeefs geweest, een grote groep verzamelde zich gisteren voor het Avila Hotel.
 
Door de drukte moest de straat tijdelijk door de politie worden afgezet. Onder de aanwezigen begaven zich onder anderen ook oud-premier Gerrit Schotte (MFK), parlementariër Charles Cooper (MAN), de voorman van politievakbond SAP Marco Laclé en vakbondsleider Kenneth Valpoort. Sulvaran,
 
Peterson en Eustatius hielden speeches waarbij werd aangekondigd dat dit slechts de eerste bijeenkomst in een serie van vele is.
 
Sulvaran: ,,Ik wil geen deel uitmaken van een Orde met een racist aan het hoofd.”
 
Ook gaf hij aan dat de Orde werd gebruikt voor het voeren van machtsspelletjes. Fiéves was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
 
Naschrift
 
Voorafgaand aan de langverwachte vergadering van de Orde van Advocaten in de La Belle Alliance-zaal in het Avila Hotel vond op het plein en de straat voor Avila een demonstratie plaats. Onder de aanwezigen bevond zich niet alleen het drietal dat de laatste tijd deken Caroline Fiévez onder andere van racisme heeft beschuldigd, maar ook politici, leden van de pers, zakenlui en andere aanhangers waren aanwezig. Het Antilliaans Dagblad heeft een fotoreportage gemaakt van de verschillende momenten gistermiddag voor het Avila Hotel.
 
Op de foto: Eldon Peppie Sulvaran – Amerigo Thode – Gerrit Schotte – Chester Peterson Foto : Yves Cooper
 
 
 

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.