Stand van zaken civiele enquête Overheids-NV’s

WILLEMSTAD – Naar verwachting zal de onderzoeker van de enquête-zaak tegen Overheids-NV’s , prof. mr. Huub Willems, medio juni 2016 het definitieve uitslag uitbrengen. In eerste instantie zou dit half mei 2016 plaatsvinden.
 
In de enquête-zaak tegen de Overheids-NV's heeft prof. mr. Willems op 31 maart jl. een concept-verslag beschikbaar gesteld aan de advocaten van de partijen en belanghebbenden. Deze hebben een maand de tijd gekregen om commentaar daarop bij de onderzoeker in te leveren. Recentelijk heeft prof. mr. Willems het Hof bericht dat de advocaat van Refineria di Kòrsou (RdK) heeft verzocht om een verlenging van de termijn voor reactie met vier weken vanwege – kort gezegd – de ingewikkeldheid van de materie en de omvang van het concept-rapport.
 
De onderzoeker heeft het verzoek om verlenging van de termijn voor een reactie redelijk geacht en heeft daarmee ingestemd. Dat betekent dat het commentaar nu uiterlijk eind mei 2016 bij prof. mr. Willems moet zijn ingeleverd.
 

Het OM wordt in deze zaak vertegenwoordigd door advocaat-generaal Anton van der Schans. Advocaat Karel Frielink van BZSE Attorneys vertegenwoordigt Aqualectra in deze. Chris de Bres van HBN Law is raadsman van Curacao Oil en Cuacao Gas. Dave Liqui-Lung vertegenwoordigt Rifeneria di Korsou. Verder worden Gerrit Schotte in deze zaak bijgestaan door Douwe Boersema en P van der Korst, en Oswald van der Dijs en Ray Treurniet door Daniel Zahavi en Lieke Timmer.

Related articles:

Hoger onderzoeksbudget in onderzoek tegen overheids-NV's

Beschikking Hof inzake enquete-procedure overheids-nv's

Zitting enqueteverzoek overheids nv's

Pleidooi AG inzake verzoek enquete overheids NV's

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.