36 maanden cel voor militair voor diefstal Glock’s

WILLEMSTAD -- De Curaçaose militair S.D.M. (21) stond 14 dagen geleden als verdachte terecht voor de diefstal in november 2012 van twee militaire vuurwapens en is woensdag 13 maart 2013 door de Meervoudige Militaire Kamer (3 rechters) veroordeeld.

 
Uit het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee is gebleken dat M. uit een wapenkluis in de piketruimte van de Marinebasis Parera twee vuurwapens van het merk Glock heeft gestolen en deze voorhanden heeft gehad. Verdachte heeft de beschuldiging tijdens de rechtszitting ontkend, maar er lag voldoende bewijs tegen de man. Zo werden op zijn telefoontoestel en van een medeverdachte ping en sms-berichten ontdekt waarin over de gestolen Glock's wordt gesproken. Ook noemt M. in een bericht de verkoopsprijs van 1.000 gulden per stuk.
 
Het Gerecht oordeelde dat M. zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan twee ernstige feiten, waarbij het verdachte duidelijk moet zijn geweest dat de gestolen vuurwapens alleen een criminele bestemming konden hebben en daardoor een groot gevaar voor de samenleving zouden kunnen vormen. Het Gerecht rekende het de verdachte zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie en bevoegdheden als miliciën (dienstplichtige) van de Koninklijke Marine en van het vertrouwen dat in hem werd gesteld en daarmee de Koninklijke Marine in diskrediet heeft gebracht. Hem wordt ook in sterke mate aangerekend dat hij slechts oog heeft gehad voor zijn eigen geldelijk gewin.
 
Het Gerecht veroordeelde M. woensdagmorgen, conform de eis van de Officier van Justitie (OvJ), tot een gevangenisstraf voor de duur van zesendertig (36) maanden waarvan achttien (18) maanden voorwaardelijk, oftewel de 18 maanden zal niet ten uitvoer worden gelegd, tenzij later anders mocht worden gelast op grond dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt bepaald op 2 jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. De man is sinds november 2012 gedetineerd.
 
De op te leggen straf was mede gegrond op de artikelen 1:19, 1:20, 1:21, 1:123 en 1:136 van het Wetboek van Strafrecht en medeplegen van overtreding van een verbod, gesteld bij artikel 3, eerste lid, van de Vuurwapenverordening 1930, strafbaar gesteld bij artikel 11 van de Landsverordening.
 
Related articles:

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.