Twee broers V.M. en H.M. in bewaring gesteld

WILLEMSTAD - De Rechter-Commissaris (RC) heeft de mannen V.S.M. (27) en H.D.M. (19) vrijdag in bewaring gesteld. Hiermee is de detentie van de verdachten met nog eens 8 dagen bevestigd. De mannen werden op dinsdag 7 mei 2013 aangehouden in verband met de verspreiding op YouTube van een video waarin serieuze bedreigingen werden geuit.

 
Zij worden door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels en bedreiging met een terroristisch misdrijf.
 
De RC heeft vandaag geoordeeld dat er ten aanzien van beide mannen onvoldoende ernstige verdenking is voor betrokkenheid bij de moord. Hun voorlopige hechtenis is nu alleen nog gegrond 
op de bedreiging met een terroristisch misdrijf. Het uiten van bedreigingen met de bedoeling om de bevolking vrees aan te jagen of de sociale structuur van een land te ontwrichten, kan volgens de 
wet als een terroristisch misdrijf worden gezien.
 
Dit conform het Wetboek van Strafrecht Curacao artikel 1:202, 1:203 en 2:255.
 
Artikel 1:202
Onder terroristisch misdrijf wordt verstaan:
a. elk van de misdrijven omschreven in de artikelen 2:1 tot en met 2:5, 2:24, tweede lid, 2:33, tweede lid, 2:41 tot en met 2:42, 2:98, onderdeel c, 2:105, onderdeel b, 2:112, onderdeel c, 2:114, onderdeel b, 2:117, onderdeel c, 2:123, tweede lid, en 2:262, indien het misdrijf is begaan met een terroristisch 
oogmerk;
b. elk van de misdrijven waarop ingevolge de artikelen 2:31, 2:32, 2:39, 2:40, 2:126, 2:127, 2:252, 
2:263, 2:278, 2:279, alsmede 2:394 en 2:395 gevangenisstraf is gesteld;
c. elk van de misdrijven omschreven in de artikelen 2:80, 2:251, 2:255, derde lid, en 2:261.
 
Artikel 1:203
Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van een land vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.
 
Artikel 2:255
3. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 
 

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.