Hof van Discipline zet Bram Moszkowicz definitief uit ambt

DEN BOSCH - Bram Moszkowicz is voor het leven uit zijn ambt gezet. Dat heeft het Hof van Discipline in Den Bosch zojuist bepaald. Het Hof van Discipline handhaaft de sanctie die de Raad van Discipline in oktober vorig jaar al oplegde: hij mag zijn beroep nooit meer uitoefenen.

De beslissing van het Hof van Discipline is het sluitstuk van een tuchtzaak die de Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten Germ Kemper tegen Moszkowicz heeft aangespannen.

De 52-jarige Moszkowicz was naar het hof gestapt nadat hij vorig jaar oktober uit zijn ambt was gezet door de Raad van Discipline. Hij kreeg die straf onder meer omdat hij grote sommen contant geld aannam van cliënten zonder dit te melden. Ook verzuimde hij verplichte bijscholingscursussen. Daarnaast was zijn administratie niet op orde. De Orde van Advocaten had een schorsing van een jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk tegen hem geëist, maar de Raad van Discipline oordeelde dat Moszkowicz zijn vak niet meer mocht uitoefenen.

De advocaat ging daartegen in hoger beroep en beloofde zijn leven te beteren. Hij zou verplichte bijscholingscursussen volgen, wilde zijn administratie transparanter maken en beloofde geen grote bedragen in contant geld meer aan te nemen. Lees hier wat er precies voorafging aan zijn veroordeling.

Bram Moszkowicz had de tuchtrechter nu gevraagd te volstaan met een geheel voorwaardelijke schorsing van twaalf maanden. Daar ging het Hof niet in mee:

"Het hof acht de advocaat volledig verantwoordelijk voor de tekortkomingen die hem worden verweten en vindt evenals de Raad van Discipline dat Moszkowicz’ werkwijze het vertrouwen in de advocatuur ernstig heeft geschaad."

"Het gaat in deze zaken om een heel scala van ernstige verwijten. Deze spelen zich af over een langere periode en zijn structureel. Mr. Moszkowicz heeft zich gedragen alsof de regelgeving niet voor hem bedoeld was. Hierdoor heeft hij voor alle advocaten geldende regels overtreden, geen verantwoording afgelegd en hebben zijn cliënten niet gekregen wat ze van hem mochten verwachten."

Een lichtere sanctie dan schrapping van het tableau vindt het Hof niet passend, mede omdat er "onvoldoende vertrouwen bestaat dat hij zijn werk- en handelwijze daadwerkelijk kan en zal verbeteren". De schrappingsmaatregel wordt woensdag van kracht. De lopende zaken worden overgenomen door zijn broers, David en Max Moszkowicz.

Advocaat Bram Moszkowicz zei vlak nadat hij hoorde dat hij zijn beroep nooit meer mag uitoefenen tegenover persbureau Novum: "Deze mensen kunnen mij niet vernederen. Ze kunnen me schrappen, maar niet vernederen."

"Ik zal het vak missen", voegde hij toe.

Moszkowicz hekelde de manier waarop het Hof de uitspraak deed. "Het Hof onwaardig", vond hij. "Die schrapping is vervelend en daar had ik ik rekening mee gehouden, maar de manier waarop bevalt me niet." Zo vond hij het vervelend dat over hem als "de advocaat" werd gesproken. "Ik heb een naam", zei hij tegen de horde journalisten die zich om hem heen verdrongen. "Maar ik kan relativeren. Dit is vervelend zakelijk, maar ik heb dingen die ik vele belangrijker vind. Persoonlijke dingen, zoals gezondheid en liefde."

Wat hij nu gaat doen, is nog onduidelijk. De kans dat Moszkowicz lang buiten de schijnwerpers blijft, lijkt hoe dan ook klein. Hij heeft nog steeds ambities voor een interviewprogramma op televisie. Volgende maand komt zijn boek Onkruid uit, waarin de advocaat belooft korte metten te maken met iedereen die hem zwart heeft gemaakt. Juridisch advies geven, wat nog wel is toegestaan, is hij in ieder geval niet meer van plan. Hij zal al zijn dossiers overdragen aan zijn broers David en Max.

Moszkowicz kondigde aan half mei een persconferentie te zullen geven.

De Nederlandse Orde van Advocaten noemt de uitspraak "ingrijpend maar volgens de normen".

Het Hof van Discipline bestaat uit drie rechters en twee advocaten. Tegen de eindbeslissing is geen beroep of cassatie mogelijk.

Lees hier de hele uitspraak van het Hof

 

Related articles:

Bram Moszkowicz geeft toe

Levenslange schorsing advocaat Bram Moszkowicz

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.