Broers M. veroordeeld voor video op YouTube

In de rechtszaak van het Openbaar Ministerie Curaçao tegen de broers V. en H. M. zijn vandaag, woensdag 16 oktober 2013, vonnissen uitgesproken door het Gerecht eerste aanleg. Het zijn de twee mannen die kort na de moord op de politicus Helmin Wiels een dreigvideo op YouTube hebben geplaatst.
 
Zij werden woensdag veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van zes maanden met een proeftijd van drie jaar en tot werkstraffen van 240 uur.
 
In de video zegt een van de mannen met gemaskerd gezicht en met vervormde stem, dat verraders worden geliquideerd en dat meer bloed zal vloeien. Door deze video zo kort na de schokkende moord op Helmin Wiels op YouTube te plaatsen hebben de mannen volgens de rechter “een geloofwaardige bedreiging geuit en angst aangejaagd voor meer moorden op politici of anderen. Het kan niet anders dan dat de mannen het oogmerk hadden om de bevolking van Curaçao ernstige vrees aan te jagen, zodat zij zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging met een terroristisch misdrijf.”
 
Volgens de mannen was de video bedoeld als voorproefje op een documentaire over maatschappelijke problemen en zijn er in de video alleen maar metaforen uit het schaakspel gebruikt. Het Gerecht oordeelt echter dat de video niet beschouwd kan worden als artistieke uiting of als bijdrage aan het maatschappelijk debat, die vallen onder de bescherming van het recht op vrije meningsuiting.
 
Om te voorkomen dat de mannen nog eens in de fout gaan werden zij veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en komen zij drie jaar lang onder toezicht van de Reclassering. Uit oogpunt van vergelding en ter compensatie van maatschappelijke schade moeten de mannen volgens het Gerecht de maximale werkstraf van 240 uur verrichten, die eventueel kan worden omgezet in vier maanden hechtenis. Het Gerecht acht het niet nodig om onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen als afschrikking, omdat Curaçao hopelijk nooit meer geconfronteerd wordt met soortgelijke omstandigheden als de zo schokkende moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013.
 
De verdachten hebben zich conform het vonnis “schuldig gemaakt aan bedreiging met een terroristisch misdrijf, hetgeen volgens de definitie van artikel 1:202 sub c van het Wetboek van Strafrecht zelf ook een terroristisch misdrijf oplevert.”
 
Beide partijen, de broers en het OM, hebben nu conform de wet twee weken de tijd om te beslissen of zij in beroep gaan tegen de veroordeling.
 

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.