Vier jaar cel voor Eric Garcia wegens verduistering, valsheid in geschrift en witwassen

WILLEMSTAD – Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg de 78-jarige Eric Garcia veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrift en witwassen. Daarnaast moet hij het verduisterde bedrag van omgerekend 19 miljoen gulden terugbetalen.
 
Als dat niet gebeurt, staat daar een hechtenis van drie jaar tegenover.
 
Garcia heeft geld dat hij als curator in het faillissement van Banco Maracaibo moest beheren, overgemaakt naar verschillende buitenlandse bankrekeningen. Het geld is terechtgekomen bij een beleggingsfirma in de V.S., waarna het is gebruikt om aandelen Girobank te kopen, de bank waarvan verdachte directeur was. Dit gebeurde zonder medeweten en zonder de vereiste toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement van Banco Maracaibo.
 
Verdachte heeft gesteld dat het ging om een lening, maar het Gerecht ziet dat anders. Volgens het beleggingsbedrijf was er geen sprake van een lening, maar was het de inbreng van Garcia voor de aankoop van de aandelen Girobank. Ook wordt in geen enkel stuk melding gemaakt van een lening, ontbreekt een leningsovereenkomst, en is er tot op heden - 9 jaar na dato - niets van genoemd bedrag terugbetaald.
 
Toen de rechter-commissaris vragen begon te stellen over de stand van de faillissementsrekening heeft verdachte twee bankafschriften vervalst en een vals faillissementsverslag opgesteld, om voor te wenden dat de 11 miljoen dollar zich nog in de
boedel bevond. In werkelijkheid was er nog maar 11.000,- dollar over.
 
Verdachte heeft door zijn handelen de schuldeisers van Banco Maracaibo benadeeld. Ook heeft hij op grove wijze het vertrouwen geschaad dat in een curator gesteld moet kunnen worden.
 
Het Gerecht straft een jaar lager dan door de officier van justitie was geëist. Dit in verband met het tijdsverloop in deze zaak, maar vooral vanwege de hoge leeftijd van verdachte. Verder is bepaald dat Eric Garcia vanaf vandaag weer gedetineerd zal zijn, in afwachting van eventueel hoger beroep.
 
 
 
 
 
Related articles:
 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.