Zes verdachten in witwaszaak Troja familie Grynsztein veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen

WILLEMSTAD – Vrijdag 27 september heeft het gerecht in eerste aanleg uitspraak gedaan in de zaak Troja. De familie Grynsztein wordt er in deze zaak van verdacht Curacao via hun lingeriewinkel Monterrey en later ook andere zaken honderden miljoenen dollars te hebben witgewassen door middel van swiping van Venezolaanse dollars.
 
Het gerecht acht bewezen dat zes verdachten zich gedurende een periode van vierenhalf jaar hebben schuldig gemaakt aan het swipen van Venezolaanse credit cards in ruil voor Amerikaanse dollars.
 
De verdachten hebben daarbij gebruik gemaakt van valse facturen en valse pinbonnen. Hiermee werd gedaan alsof er kleding was verkocht, terwijl er in werkelijkheid was geswipet. Ook hebben zij de Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren overtreden. De verdachten hebben het geld dat zij hiermee verdienden witgewassen door het uit te geven. Hun verdiensten varieerden van ongeveer vijftigduizend tot vijf miljoen dollar.
 
Het gerecht heeft de verdachten voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd, variërend van 3 tot 24 maanden, afhankelijk van het witgewassen bedrag. Ook zijn verschillende geldbedragen en een woning verbeurd verklaard.
 
De straffen zijn voorwaardelijk, omdat het swipen in Curaçao een algemeen aanvaard verschijnsel was, dat in alle openheid gebeurde, terwijl de autoriteiten passief bleven. Daardoor kon – zij het ten onrechte – de indruk ontstaan dat het met de strafbaarheid van het swipen wel meeviel en kon het, ook vanwege de voordelen die het voor het eiland opleverde, ongeremd
groeien. 
 
 
Aan de verdachten worden bedragen ontnomen variërend van honderdduizend tot vierenhalf miljoen gulden. Dit waren de opbrengsten van het swipen, na aftrek van de kosten. Bij niet betaling wordt dit vervangen door hechtenis van drie maanden tot drie jaar, afhankelijk van het bedrag.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874